Smiljana Narančić-Kovač

Dr. sc. Smiljana Narančić Kovač, docentica i viša znanstvena suradnica, diplomirala je komparativnu književnost i engleski jezik, stekla magisterij iz filologije (književnost, 1989.) te doktorat iz filologije (anglistika, 2011.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je sveučilištu zaposlena od 1988. godine; od 1993. na Učiteljskom fakultetu. Koncipirala je i koordinirala izradu studijskoga programa za učitelje engleskoga jezika te je utemeljila nekoliko kolegija iz dječje književnosti i metodike nastave engleskoga jezika. Kao gost predavač izvodila je nastavu kolegija iz engleske dječje književnosti na Sveučilištu u Sarajevu (2006./07.) i održala predavanja o slikovnici na Artesis Univesity College u Antwerpenu, Belgija (2008.). Sudjelovala je u radu desetak znanstvenih i stručnih, domaćih i međunarodnih projekata. Objavila je dvije znanstvene knjige i više od sedamdeset znanstvenih i stručnih radova iz područja znanosti o književnosti (poredbena književnost, anglistika, dječja književnost) teorije pripovijedi, teorije slikovnice, znanosti o prevođenju i primijenjene lingvistike. Bila je članica uredištva časopisa “”Strani jezici”” osam godina. Glavna je urednica i utemeljiteljica međunarodnoga znanstvenoga časopisa “”Libri & Liberi””. Dopredsjednica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti i članica više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih udruga. Dobitnica je Dekanove nagrade za unaprjeđenje nastave (2004.) i Dekanove nagrade za međunarodnu suradnju (2013.). Voditeljica je znanstvenoistraživačkoga uspostavnoga projekta Hrvatske zaklade za znanost BIBRICH UIP-2014-09-9823 – Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije.

Termini ispitnih rokova i konzultacija 2017.-2018. – Smiljana Narančić-Kovač

Obavijesti nastavnika