Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije – PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU

Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije – PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 25. 8. 2022.

Nastava počinje sredinom rujna 2022.

Upisi će biti početkom rujna 2022.

SVEUČILIŠTE U Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije u akademskoj godini 2022./2023. za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/ICA DRAMSKE PEDAGOGIJE

  1. Uvjeti upisa na studij: Na ovaj specijalistički studij mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:
   • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju odgojnih znanosti (pedagogije),
   • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti,
   • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja,
   • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09. i 63/11.) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu,
   • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije,
   • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Na studij se mogu upisati i inozemni studenti koji su stekli odgovarajuće kvalifikacije.

 1. Trajanje studija: Studij traje dva semestra, nastava će započeti krajem siječnja 2022. Održavanje nastave bit će prilagođeno zaposlenim studentima.
 2. Jezik studija: Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.
 3. Upisna kvota: 30 studenata.
 4. Školarina: 12.500,00 kn po semestru (25.000,00 za čitav studij). Prilikom upisa studenti su obavezni platiti polovinu školarine za taj semestar (6.500,00 kn), a ostatak u četiri mjesečne rate po 1.500,00 kn tijekom semestra.
 5. Molba za upis podnosi se na obrascu koji je dostupan na poveznici Prijavnica za upis 2022 – Dramska pedagogija. Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente: diplomu (ili ovjerenu kopiju), prijepis ocjena, domovnicu (ili ovjerenu kopiju), izvadak iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (ili ovjerenu kopiju), kratak životopis, popis svih aktivnosti vezanih uz dramsku pedagogiju u kojima je pristupnik/ca sudjelovao/la (radionice, stručna usavršavanja, dramsko-pedagoški rad i slično), popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova te separati tih radova, motivacijsko pismo u kojem objašnjava svoje razloge za prijavljivanje na ovaj studij i svoja očekivanja od studija. (Pristupnici koji nisu građani Republike Hrvatske prijavi umjesto domovnice i izvatka iz matice rođenih prilažu ovjerenu fotokopiju putovnice.)
 6. Molbe s prilozima zaprimaju se do 25. 8. 2022. Razgovor s pristupnicima organizirat će se u prvoj polovini siječnja. Molbe dostavite na adresu: Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb s naznakom “Za specijalistički studij Dramske pedagogije”.
 7. Opis studija i program dostupan je na web stranici http://dramskapedagogija.ufzg.hr/ Dodatne obavijesti o studiju i uvjetima upisa možete dobiti upitom na e-mail adresu dramska.pedagogija[at]ufzg.hr ili tamara.kancijan[at]ufzg.hr

Tekst Natječaja (PDF) možete preuzeti ovdje – Natječaj – Dramska pedagogija

Više obavijesti možete pronaći na stranicama studija Dramske pedagogije