PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednik:
Mario Prišlin

Zamjenik predsjednika:
Marta Jagečić

Tajnica:
Sara Gašparić

Studentska pravobraniteljica:
Nikolina Bađun

Ostali članovi:

Dora Bilandžija
Ana Martinović
Lara Buhin
Nina Franulović
Adriana Ratkajec
Mihaela Mijatović
Aleksandar Barlović
Vilim Slobodnjak
Viktorija Hrustić
Petra Crnički
Marija Brekalo
Mia Vrenko
Nikolina Prosenečki
Tihana Ferko
Barbara Bradić
Marta Leko
Dorotea Jagarinac

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta

Studentski zbor Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijelo je Učiteljskog fakulteta koje djeluje od 2014. godine, a bavi se organizacijom i provođenjem studentskih projekata i aktivnosti. Zbor aktivno djeluje unutar Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu – projektima, sjednicama i ostalim studentskim aktivnostima. Unazad pet godina Studentski zbor Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sproveo je studentske projekte koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu:

 • Wings for Life – UF Cro Team 2016., 2017., 2018. godine
 • Student Teacher Summit – Poreč, 2018., Kaštel Štafilić 2019. godine
 • Student Teacher Summit  „Mind Your Mind“ – 2020. godine (online)
 • Studentske sportske igre – Čakovec, 2018. i 2019. godine
 • Tranzicija – mostu o obrazovanju (Konferencija učiteljskog i odgojiteljskog studija) – 2021. godine (online)

 

Prijavom, organizacijom, protokolom projekata bavi se Odbor za projekte Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta. Njegovi su članovi: Lara Buhin, Dora Bilandžija, Nikolina Bađun i Mihaela Mijatović.

Studentski je zbor tijelo koje organizira gostujuća predavanja:

 • Izazovi produženog boravka – Vjekoslava Bibić Štula i Josipa Blagus, 2018. godine
 • Može li waldorfska pedagogija još uvijek biti aktualna? – dr.sc. Wlofgang Sassmanshausen, 2018. godine
 • Odgoj između sigurnosti i slobode – Godi Keller, 2018. godine
 • Weird Koreans, We are the Koreans – predavanje profesora Kang Byeong Yoonga
 • Spas za glas – udruga Logomotiva (ERF), 2021. godine
 • Vitamini u sredini – Studentska sekcija za promociju pravilne prehrane i
  zdravlja (MEF), 2021. godine

 

Predstavnici Studentskog zbora bave se znanošću i umjetnošću te su u okviru takvog djelovanja organizirali:

 • STUDIKON – Studentska konferencija znanosti i umjetnosti, 2018. i 2020. godine
 • Dan poezije, Petrinja, 2019. godina
 • KAČ – Kulturna tribina Čakovec, 2019. godine

 

Ono na što su studenti Studentskog zbora veoma ponosni jest humanitarni rad kojim se bave na sva tri odsjeka, u Zagrebu, Čakovcu i Petrinji:

 • Velika srca za malu kuću, Petrinja, 2017., 2018. i 2019. godine
 • Humanitarni božićni sajam, Čakovec, 2017., 2018. i 2019. godine
 • Humanitarko, Zagreb, 2018., 2019. i 2020. godine
 • SuperHumići – pomoć stradalnicima u potresu Sisačko-moslavačke županije, 2021. godine
 • Projekt Zadaću napiši, jedinicu izbriši – Zagreb i Čakovec, od 2019. godine (aktivan)

 

O aktivnostima Zbora, Odbor za PR Studentskog zbora (Nina Franulović, Ana Martinović i Viktorija Hrustić) informira javnost – studente, profesore, suradnike, udruge i ostale djelatnike – putem službenih profila na društvenim mrežama Zbora:

 

Preduvjet kvalitetnom obrazovanju, između ostalog, su i uvjeti studiranja. Predstavnici Studentskog zbora osvijestili su važnost uvjeta u kojima studenti Učiteljskog fakulteta studiraju, stoga intenzivno rade na uređenju prostorija koje su namijenjene studentima. U sklopu ovakve inicijative, opremljene su prostorije za studente na dva odsjeka, u središnjici u Zagrebu te u Petrinji. To su prostorije u kojima borave studenti – pripremaju se za ispite, proučavaju literaturu, druže se i odmaraju.

Studentski zbor promiče važnost sportskog načina života te njegovi članovi aktivno sudjeluju u različitim sportskim natjecanjima. U sklopu Fakulteta dosad su oformljeni sljedeći sportski timovi:

 • badminton
 • futsal
 • odbojka
 • košarka
 • veslanje

Odbor za sport bavi se poticanjem sportskim aktivnosti na Učiteljskom fakultetu u Sveučilišnim natjecanjima, a njegovi članovi su: Aleksandar Barlović, Marija Brekalo i Petra Crnički.

 

Predsjednik Studentskog zbora
Mario Prišlin