Najčešća pitanja – studentska služba

 

 1. Koje je radno vrijeme studentske službe?
 • ZAGREB

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: 8:30 – 10:00 i 12:00 – 13:30 sati, četvrtkom: 15:00 – 18:00 sati

Prva subota u mjesecu je radna – rad sa strankama subotom: 08:00 – 12:00 sati

Telefonske informacije: 11:00 – 12:00 sati

 • PETRINJA

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: ponedjeljak-petak, 10:00 – 13:00 sati

Prva subota u mjesecu je radna – rad sa strankama subotom: 9:00 – 13:00 sati

Telefonske informacije: 9:00 – 10:00 sati

 • ČAKOVEC

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: 10:30 – 13:30 sati

Prva subota u mjesecu je radna – rad sa strankama subotom: 08:00 – 12:00 sati

Telefonske informacije: 09:30 – 10:30 sati

 

U slučaju promjene radnog vremena korisnike obavještavamo putem mrežnih stranica fakulteta.

 

 1. Kako mogu kontaktirati studentsku službu?

Broj telefona: 01/6327-309; 01/6327-310; 01/6327-311

Broj telefona: 099/2100-404

Broj telefona: 040/370-004; 040/370-003

 

 1. Koji su uvjeti za upis više godine?
 • Uvjet za upis u 2. godinu studija je ostvareno minimalno 50 ECTS bodova.
 • Uvjet za upis u 3. godinu studija su položeni svi ispiti s 1. godine studija i ostvareno minimalno 50 ECTS bodova s 2. godine studija.
 • Uvjet za upis u 4. godinu studija su položeni svi ispiti s 2. godine studija i ostvareno minimalno 50 ECTS bodova s 3. godine studija.
 • Uvjet za upis u 5. godinu studija su položeni svi ispiti s 3. godine studija i ostvareno minimalno 50 ECTS bodova s 4. godine studija.

 

 1. Kako se obavlja upis u višu godinu studija?
 • Upis u više godine obavlja se online, prema sljedećim koracima:
  1. studenti se u više godine upisuju putem STUDOMATA (omogućen je pristup sa vlastitih računala)
  2. uplatiti troškove upisa u iznosu od 27 eura (svi studenti) i uplatiti troškove školarine – prema izračunu iz Studomata
  3. ispuniti Upisni list na poveznici https://www.ufzg.hr/form/?page=ul i dodati potvrde o uplatama kao privitak dokumentu (potvrde o uplatama: upisnina 27 eura (svi studenti), školarina (svi izvanredni studenti i redoviti ukoliko imaju troškove školarine – vidjeti u Studomatu kod upisa koliki je trošak školarine), troškove Stručno-pedagoške prakse (samo izvanredni studenti prijediplomskog studija RPOO – za 2. godinu studija 132,72 eura; za 3. godinu studija 132,72 eura)). Dokaz o uplati mora biti poslan kao slika ili PDF. Bez stavljenog privitka sa svim potrebnim uplatama na kojem se jasno vidi datum izvršenja transakcije upis se neće moći obaviti!
  4. Nakon što završite proces, sve automatski stiže u studentsku službu. Tek nakon što studentska služba provede upis, u Studomatu će vam biti naznačeno da je upis obavljen u cijelosti.
 • Studenti koji upisuju apsolventsku godinu, upis obavljaju na isti način.
 • Studenti koji upisuju ponavljanje godine, upis obavljaju na isti način (naknadno dolaze u studentsku službu upisati kolegije s više godine ako imaju uvjete za to).
 • Studenti koji se ne mogu sami upisati preko Studomata radi uvjetovanih kolegija, trebaju ispuniti Upisni list i u privitak dodati troškove upisa, nakon toga osobno doći u studentsku službu obaviti upis.

 

 1. Kako se vrši plaćanje prema ECTS bodovima pri upisu u višu godinu?

Uvjeti pri plaćanju školarine kod upisa u višu godinu se razlikuju od samih uvjeta za upis, što znači jedni su uvjeti za upis (objašnjeno kod pitanja 1.), a drugi su uvjeti za plaćanje i oni su sljedeći:

 • Student koji u prethodnoj akademskoj godini iz položenih ispita ostvari 55 ECTS bodova ili više (položeni ispiti iz predmeta tekuće akademske godine + položeni ispiti iz eventualno preostalih ispita prethodne godine studija i položeni ispiti iz upisanih predmeta više godine studija, tzv. „parcijala“), oslobođeni su plaćanja participacije, znači radi se o zbroju svih ispita položenih tokom te akademske godine, neovisno u kojoj godini studija se taj ispit prema Redu predavanja nalazi, odnosno bitno je da je ostvareno minimalno 55 ECTS bodova u toj akademskoj godini, bez obzira s koje studijske godine je položeni
 • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30 (uključivo) ili više i 54 (uključivo) ili manje ECTS bodova obvezni su participirati u troškovima studija na način da se visina školarine obračunava množenjem broja ponovno upisanih tj. nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine u iznosu 15,93 €
 • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju maksimalan iznos participacije.

Primjer:

Ako netko npr. ostvario pravo na upis u 2. godinu studija ostvarivši 52 ECTS boda, on ima uvjete za upis u višu godinu (jer ima više od 50 ECTS bodova), ali mora platiti školarinu jer ima manje od 55 ECTS bodova i plaća tako da plaća razliku do ukupno upisanih, a nepoloženih ECTS bodova, znači ako je u 1. godini upisao/la 60 ECTS bodova plaća razliku od 8 ECTS bodova (60 upisanih ECTS bodova – 52 ostvarena ECTS boda = 8 neostvarenih ECTS bodova).

Apsolventi

 • Redoviti studenti – apsolventi („apsolventska godina“) plaćaju participaciju za troškove studija proporcionalno broju neostvarenih bodova iz nepoloženih ispita i diplomskog /završnog rada (vrijedi za ak. godinu 2023./2024. – Odluka se donosi svake godine u srpnju za sljedeću akademsku godinu – pratiti web stranicu Fakulteta).
 • Izvanredni studenti – apsolventi sami snose troškove upisa u „apsolventsku godinu“ i to 50% od maksimalno utvrđene participacije.

 

 1. Ponavljanje godine
 • Student koji nije stekao pravo na upis u višu godinu studija ponavlja godinu – svaka godina može se ponavljati samo jednom.
 • Student je dužan upisati godinu studija koju ponavlja u sljedećoj akademskoj godini.
 • Kada ponavlja godinu studentu se može odobriti upis i pojedinih predmeta iz više godine studija (sukladno studijskom programu) samo ukoliko je položio sve ispite s prethodne studijske godine.

 

Primjer 1.:

Student/ica je na drugoj godini studija stekao/la 48 ECTS bodova, položio/la je sve ispite s prve godine.

Upisuje ponavljanje druge godine studija (svih nepoloženih kolegija s druge godine) ali može upisati i 48 ECTS bodova s treće godine studija.

 • U slučaju da student upisuje kolegije s više godine studija, treba pripremiti popis kolegija koje želi upisati i doći u studentsku službu upisati kolegije.

Primjer 2.:

Student je na drugoj godini studija stekao 48 ECTS bodova, nije položio je sve ispite s prve godine.

Ne može upisati niti jedan kolegij s treće godine, upisuje ponavljanje druge godine studija sa svim nepoloženim kolegijima s druge godine studija i svim nepoloženim kolegijima s prve godine studija.

 

 1. Mirovanje studija (kada podnijeti zamolbu za mirovanje i koliko puta se tokom studija može podnijeti zamolba za mirovanje)?
 • Pravo na mirovanje imaju studenti za vrijeme trudnoće, za studenticu majku ili studenta oca do godine dana života djeteta, za vrijeme bolesti koja ga dulje razdoblje sprječava u uspješnom ispunjavanju obveza, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 30 dana tijekom nastave – ako student kroz tu razmjenu ne stječe ECTS bodove, te u drugim osobito opravdanim slučajevima koje utvrđuje i odluku donosi Fakultetsko vijeće.
 • Rješenje o mirovanju obveza donosi prodekan za nastavu i studente, a na temelju pisanog zahtjeva studenta s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

Zamolba se podnosi u roku od 45 dana nakon od nastupa razloga za mirovanje. Predaje se osobno u studentsku službu ili na email adresu matične referade (; ; ).

 • Da bi student predao zahtjev za mirovanje mora OBAVEZNO biti upisan u akademsku godinu u kojoj traži mirovanje te ukoliko je dužan platiti školarinu, mora je u cijelosti podmiriti u godini mirovanja.
 • Student može pravo na mirovanje ostvariti najviše tri puta tijekom studija.
 • Tijekom mirovanja studija student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete.

 

 1. Koji su uvjeti za prijelaz na drugi studijski program, kada podnijeti zamolbu i koja dokumentacija je potrebna?

 

 1. Koji su uvjeti za prijelaz sa drugog visokog učilišta, kada predati zamolbu i koja dokumentacija je potrebna?

 

 1. Što je potrebno kod gubitka X-ice?

 

 1. Gubitak prava na prehranu
 • Minimalno 18 ECTS mora se ostvariti u tekućoj akademskoj godini da bi u sljedećoj akademskoj godini imali pravo na prehranu.

 

 1. Što je potrebno kod gubitka diplome?

 

 1. Koji je rok za završetak redovnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija?
 • Student ima pravo na završetak studija u vremenu dvostruko duljem od propisanog trajanja studija, odnosno 10 godina od trenutka upisa studija, jer studij traje 5 godina.

 

 1. Koji je rok za završetak redovnog i izvanrednog prijediplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja?
 • Student ima pravo na završetak studija u vremenu dvostruko duljem od propisanog trajanja studija, odnosno 6 godina od trenutka upisa studija, jer studij traje 3 godine.

 

 1. Koji rok je za završetak redovnog i izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja?
 • Student ima pravo na završetak studija u vremenu dvostruko duljem od propisanog trajanja studija, odnosno 4 godine od trenutka upisa studija, jer studij traje 2 godine.

 

 1. Što napraviti ukoliko imate prekid u studiju?

 

 1. Što napraviti ukoliko niste pristupili upisu na vrijeme (nakon 30.9.)?
 • Ukoliko niste pristupili upisu na vrijeme (nakon 30.9.) više se ne možete upisati sami putem Studomata. Trebate doći osobno u studentsku službu i podnijeti zamolbu za naknadni upis.

 

 1. Što napraviti ako nakon isteka apsolventske/ih godine/a student nije diplomirao?
 • Ukoliko student nije završio svoj studij nakon isteka apsolventske/ih godine/a treba se javiti u studentsku službu (osobno ili emailom) radi nastavka studija nakon apsolviranja
 • Student se javlja u studentsku službu, sa dokazom o uplati troškova nastavka studija (izvanredni studenti plaćaju 50% školarine, redoviti studenti plaćaju puni iznos školarine).

 

 1. Do kada se treba prijaviti tema završnog/diplomskog rada?
 • Student je dužan odabrati temu i mentora najkasnije mjesec dana od početka nastave u zadnjem semestru studija (kraj ožujka) te popuniti obrazac Zahtjev za odobrenje teme završnog/diplomskog rada (https://www.ufzg.unizg.hr/form/?page=zdr).
 • Sve teme odobrava nadležni odsjek najkasnije do 30. travnja za tekuću akademsku godinu.
 • Ako student do navedenog roka ne odabere temu i mentora, tema završnog/diplomskog rada može mu se odobriti tek u sljedećoj akademskoj godini.

 

 1. Kada prijaviti završni/diplomski rad i koja je dokumentacija potrebna za prijavu?

 

 1. Koliko puta mogu izaći na ispit?
 • Ispit iz predmeta može se polagati četiri puta, s tim da se četvrti put polaže pred nastavnim povjerenstvom (komisijom). Student koji nije položio ispit ni u četvrtom izlasku (pred komisijom) obavezan je upisati taj predmet u semestru u kojem se izvodi.
 • Broj izlazaka na ispite zbraja se po izlascima na određeni kolegij od trenutka prvog upisa tog kolegija i nisu vezani za početak akademske godine.

Primjer:

Ukoliko npr. u akademskoj godini 2017./18. dva puta izađete na ispit iz određenog kolegija i ne položite ga, u idućoj akademskoj godini 2018./19. to će biti 3. izlazak na ispit.

 

 1. Što je potrebno kod prijave ispita pred povjerenstvom (komisijskog ispita)?

 

 1. Koji su rokovi za prijavu i odjavu ispita?
 • Ispit se prijavljuje putem ISVU sustava najkasnije 4 dana prije predviđenog ispitnog roka.
 • Ako je student iz bilo kojeg razloga spriječen pristupiti ispitu u predviđeno vrijeme, dužan je odjaviti ispit najmanje 2 dana prije zakazanog ispita, odnosno u skladu s informacijom koja se prikazuje u elektroničkom sustavu evidencije ispita. U tom slučaju smatrat će se da ispit nije ni prijavio.
 • Ako student ne odjavi ispit, a bio je spriječen pristupiti ispitu u predviđeno vrijeme, nastavnik je dužan ocijeniti ispit studenta ocjenom „nedovoljan (1)“.

 

 1. Priznanje ispita s drugih visokih učilišta

 

 1. Kako se upisuju izborni predmeti?
 • Studenti izborne kolegije upisuju putem sustava Merlin, sukladno obavijesti na početku svakog semestra.

 

 1. Koliko ispita najviše se može upisati po semestru i koliko minimalno ECTS bodova se mora steći za završetak studija?
 • Student po semestru može upisati minimalno 25 ECTS, a maksimalno 35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu.
 • Nakon završenog prijediplomskog studija RPOO student mora imati ostvareno minimalno 180 ECTS bodova
 • Nakon završenog diplomskog studija RPOO student mora imati ostvareno minimalno 120 ECTS bodova
 • Nakon završenog integriranog Učiteljskog studija student mora imati ostvareno minimalno 300 ECTS bodova

 

 1. Kako mogu dobiti potvrdu za mentora nakon obavljanja Stručno-pedagoške prakse?

 

 1. Kako ispuniti uplatnicu?

 

 1. Kako se prijaviti na PPO/PSPK i kada se vrši upis?
 • Na web stranici Učiteljskog fakulteta nalazi se obrazac za prijavu na PPO program (https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2020/02/PPO_Prijavnica1.doc), koji se nakon ispunjavanja dostavlja poštom/emailom/osobno na fakultet (prijave nisu obvezujuće).
 • Nakon sto se prikupi dovoljan broj kandidata, isti se kontaktiraju i odredi se termin upisa i početka programa.
 • Cijena programa je 955,60 € (plativo u dvije rate, prva rata plaća se pri upisu).
 • Predavanja su obavezna, a organiziraju se petkom u popodnevnom terminu te subotom tijekom cijelog dana.

 

 1. Što je treća razlikovna godina?
 • Na natječaj za treću razlikovnu godinu se prijavljuju zainteresirani kandidati koji su završili dodiplomski stručni studij Predškolskog odgoja (dvogodišnji – prije uvođenja bolonje).
 • Završetkom treće razlikovne godine kandidati stječu titulu sveučilišnog prvostupnika odgojitelja djece rane i predškolske dobi i mogu se prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij.

 

 1. Razlika između natječaja za diplomski studij RPOO s predsemestrom i bez predsemestra?
 • Na natječaj za diplomski studij bez predsemestra se javljaju kandidati koji su stekli titulu sveučilišnog prvostupnika odgojitelja djece rane i predškolske dobi (završili su trogodišnji sveučilišni prijediplomski studij predškolskog odgoja).
 • Na natječaj za diplomski studij s predsemestrom javljaju se kandidati koji su stekli titulu stručnog prvostupnika predškolskog odgoja (završili su trogodišnji stručni prijediplomski studij predškolskog odgoja).

 

 1. Izjednačavanje stručnog naziva

 

 1. Povrat sredstava

 

 1. Pravo na žalbu
 • Student može u slučaju povrede nekog njegovog prava podnijeti žalbu pisanim putem dekanu u roku od dva dana od dana povrede prava.
 • Dekan je dužan ispitati žalbu u roku od 15 dana i poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje moguće povrede. Dekan će o tome obavijestiti studenta koji je podnio žalbu.

 

 1. Kako se mogu ispisati sa studija?
 • Student treba osobno doći u studentsku službu i ispuniti zahtjev za ispis sa studija. U trenutku ispisa moraju biti podmireni svi dugovi prema Fakultetu.
 • Studentu koji se ispisuje sa studija izdaje se ispisnica s naznakom vremena studiranja, ukupno stečenim ECTS bodovima, popisom položenih ispita s pripadajućim ECTS bodovima i postignutim ocjenama.