Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice i njihovu mobilnu inačicu učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi https://www.ufzg.unizg.hr/

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su u većoj mjeri usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Sadržaji koji nisu usklađeni su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom izvorišne datoteke iz nekog od alata za unos i obradu teksta ili tabličnih kalkulatora uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja mrežnih stranica Učiteljskog fakulteta dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje i sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti ne moraju imati svoj alternativni opis. Unatoč navedenom, većina netekstualnog sadržaja je opisana “alt” oznakom.
  • .pdf datoteke se otvaraju u novom prozoru preglednika, a datoteke nastale u nekom od alata za unos i obradu teksta, tablične kalkulacije ili prezentacije dostupne su samo za preuzimanje na računalo korisnika.
  • poveznice su prikazane podebeljanim slovima, ali se uporabom dodatka za pristupačnost može postići da su sve podvučene.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2021. godine temeljem izvršene samoprocjene.

Povratne informacije

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu web[at]ufzg.unizg.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

“Povjerenik za informiranje” Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost[at]pristupinfo.hr.