OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA U LJETNOM ISPITNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

PETRINJA

TEMA: Novi mediji u nastavi Prirode i društva
DATUM: 29. 6. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić
MATIČNI BROJ: U-11/15

TEMA: Tradicijska glazba u primarnom obrazovanju od prvog do trećeg razreda
DATUM: 29. 6. 2020.
VRIJEME: 11:00
MENTOR: dr. sc. Jelena Blašković
MATIČNI BROJ: U-23/15

TEMA: Tambura kao tradicijski, klasični i popularni instrument
DATUM: 29. 6. 2020.
VRIJEME: 11:15
MENTOR: dr. sc. Jelena Blašković
MATIČNI BROJ: U-37/15

TEMA: Mediji kao podrška učenju
DATUM: 6. 7. 2020.
VRIJEME: 11:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
MATIČNI BROJ: U-15/15

TEMA: Muzeji grada Zagreba u funkciji nastave Prirode i društva
DATUM: 6. 7. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić
MATIČNI BROJ: U-38/15

TEMA: Potreba za nastavnim predmetom Domaćinstvo u 21. stoljeću
DATUM: 6. 7. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić
MATIČNI BROJ: U-24/15

TEMA: Slobodno vrijeme i izvannastavne aktivnosti učenika
DATUM: 6. 7. 2020.
VRIJEME: 11:00
MENTOR: izv. prf. dr. sc. Marina Đuranović
MATIČNI BROJ: U-13/15

TEMA: Stanje i problemi osnovnog školstva na hrvatskim otocima
DATUM: 6. 7. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić
MATIČNI BROJ: U-3/15

TEMA: Učenici s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj – geografska perspektiva
DATUM: 6. 7. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić
MATIČNI BROJ: U-14/15

TEMA: Odgojna uloga nastave produženoga boravka
DATUM: 9. 7. 2020.
VRIJEME: 10:10
MENTOR: doc. dr. sc. Nevenka Maras
MATIČNI BROJ: U-44/14

TEMA: Ovladanost fonološki uvjetovanim glasovnim promjenama učenika mlađe školske dobi
DATUM: 10. 7. 2020.
VRIJEME: 10:00
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić
MATIČNI BROJ: U-25/15

TEMA: Dječji časopisi od 1945. do 1960.
DATUM: 3. 7. 2020.
VRIJEME: 12:00
MENTOR: prof. dr. sc. Berislav Majhut
MATIČNI BROJ: U-30/15

TEMA: Uloga učitelja u pravovremenom otkrivanju darovitih učenika
DATUM: 9. 7. 2020.
VRIJEME: –
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
MATIČNI BROJ: U-67/14

ČAKOVEC

TEMA: Utjecaj socioekonomskog statusa na opću tjelesnu spremnost djece mlađe školske dobi i relacije sa školskim uspjehom
DATUM: 2. 7. 2020.
VRIJEME:
MENTOR: doc. dr. sc. Ivan Šerbetar
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: 0131079902

TEMA: Utjecaj starije braće i sestara na opću tjelesnu spremnost mlađe braće i sestara u populaciji djece mlađe školske dobi
DATUM: 2. 7. 2020.
VRIJEME:
MENTOR: doc. dr. sc. Ivan Šerbetar
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: 0131081089

TEMA: ULOGA EMOCIJA U NASTAVI PRIMARNOG OBRAZOVANJA
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 10:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-9/2015.

TEMA: PERCEPCIJA UČITELJA O DOMAĆOJ ZADAĆI U PRIMARNOM OBRAZOVANJU
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 15:30
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-22/2015.

TEMA: ULOGA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA PRI ODABIRU POSLA INFLUENCERA
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 10:30
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-41/2015.

TEMA: IMPLEMENTACIJA DIDAKTIČKIH ELEMENATA WALDORFSKE ŠKOLE U DRŽAVNU REDOVNU ŠKOLU PRIMARNOG OBRAZOVANJA
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-70/2015.

TEMA: PERCEPCIJA UČITELJA OSNOVNE ŠKOLE O UPOTREBI E-DNEVNIKA
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 11:30
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-10/2015.

TEMA: ULOGA RODITELJA U PISANJU DOMAĆE ZADAĆE
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 14:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-54/2015.

TEMA: DIDAKTIČKA OBILJEŽJA NASTAVE U KOMBINIRANIM RAZREDNIM ODJELJENJIMA PRIMARNOG OBRAZOVANJA
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 16:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-51/2015.

TEMA: POVEZANOST KVALITETE SVEUČILIŠNE NASTAVE I CILJNIH ORIJENTACIJA UČENJA BUDUĆIH UČITELJA PRIMARNOG OBRAZOVANJA
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 14:30
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-63/2013.

TEMA: NASTAVA U PODRUČNOJ ŠKOLI: OBILJEŽJA, DILEME I MOGUĆNOSTI
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 15:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-47/2013.

TEMA: UPRAVLJANJE RAZREDOM U RAZREDNOJ NASTAVI OSNOVNE ŠKOLE
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 11:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-7/2015.

TEMA: PRODUŽENI BORAVAK U RAZREDNOJ NASTAVI OSNOVNE ŠKOLE
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 16:30
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-6/2015.

TEMA: KREATIVNOST U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA: STUDIJA SLUČAJA KNJIŽEVNE MANIFESTACIJE DRAGA DOMAČA RIEČ U RAZDOBLJU OD 2002. DO 2019.
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 12:00
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-36/2015.

TEMA: KOMPETENCIJE BUDUĆIH UČITELJA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM: 25. 6. 2020.
VRIJEME: 9:30
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
MATIČNI BROJ ILI JMBAG: U-69/2015.

Naziv teme: SPREMNOST UČITELJA I NASTAVNIKA INFORMATIKE ZA UVOĐENJE PREDMETA INFORMATIKA KAO OBAVEZNOG PREDMETA U SKLOPU PROJEKTA „ŠKOLA ZA ŽIVOT“
Datum obrane: 1.7.2020. u 13 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški
Matični broj studenta: U-4/2015.

Naziv teme: MOBILNE I WEB APLIKACIJE U NASTAVI
Datum obrane: 1.7.2020. u 13 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški
Matični broj studenta: U-58/2015.

Naziv teme: KOMPARATIVNA ANALIZA HELENISTIČKOG I SUVREMENOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA
Datum obrane: 2.7.2020. u 10:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Draženko Tomić
Matični broj studenta: U-55/2015.

Naziv teme: HRVATSKI DJEČJI ANIMALISTIČKI ROMAN
Datum obrane: 2.7.2020. u 13 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman
Matični broj studenta: U-43/2015.

Naziv teme: HRVATSKI DJEČJI ROMAN S TEMATIKOM DOMOVINSKOG RATA
Datum obrane: 2.7.2020. u 13 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman
Matični broj studenta: U-68/2015.

Naziv teme: NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U 1. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE – USPOREDBA PROGRAMSKOG I KURIKULSKOG PLANIRANJA
Datum obrane: 2.7.2020. u 14 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan
Matični broj studenta: U-59/2015.

Naziv teme: MIŠLJENJE RODITELJA O POVRATKU PREDMETA DOMAĆINSTVA U OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 2.7.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Goran Lapat
Matični broj studenta: U-63/2015.

Naziv teme: PROGRAMIRANJE UČENIKA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMSKOM JEZIKU SCRATCH
Datum obrane: 2.7.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Goran Lapat
Matični broj studenta: U-55/2014.

Naziv teme: NASTAVA NA DALJINU U VRIJEME PANDEMIJE BOLESTI COVID-19
Datum obrane: 2.7.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Goran Lapat
Matični broj studenta: U-18/2015.

Naziv teme: GLAZBENI ODGOJ U PLATONOVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOJ KONCEPCIJI UZ OSVRT NA MODERNU KONCEPCIJU ISTOG
Datum obrane: 2.7.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Draženko Tomić
Matični broj studenta: U-29/2015.

Naziv teme: SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U SUOČAVANJU SA STRESOM ZBOG LOŠIH OCJENA
Datum obrane: 3.7.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Tea Pahić
Matični broj studenta: U-35/2015.

Naziv teme: ZADOVOLJSTVO POSLOM I STRES UČITELJA RAZREDNE NASTAVE
Datum obrane: 3.7.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Tea Pahić
Matični broj studenta: U-39/2015.

Naziv teme: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE U 4. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 3.7.2020. u 9:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: U-28/2015.

ZAGREB

Naziv teme: UMJETNA INTELIGENCIJA KAO DISRUPTIVNA TEHNOLOGIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
Datum obrane: 26.6.2020. u 13:30 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Vatroslav Zovko
Matični broj studenta: 35-2018-59

Naziv teme: KOMPETENCIJE STUDENATA U ORGANIZIRANJU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Datum obrane: 30.6.2020. u 12:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 37-2018-53

Naziv teme: KOORDINACIJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 30.6.2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-28

Naziv teme: ZASTUPLJENOST I UPOTREBA DIGITALNE FOTOGRAFIJE U ODGAJATELJSKOM RADU S DJECOM
Datum obrane: 1.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-37

Naziv teme: DIGITALNA SLIKOVNICA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Datum obrane: 1.7.2020. u 12:20 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-86

Naziv teme: STAVOVI UČITELJA O KORIŠTENJU E-UČENJA U NASTAVI
Datum obrane: 2.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Predrag Oreški
Matični broj studenta: 34-2015-44

Naziv teme: ANALIZA REZULTATA REPUBLIKE HRVATSKE U PISA ISTRAŽIVANJIMA: PODRUČJE PRIRODOSLOVNE PISMENOSTI
Datum obrane: 2.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 34-2013-137

Naziv teme:PREHRANA I PREHRAMBENE NAVIKE DJECE JASLIČKE DOBI
Datum obrane: 30.6.2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 35-2018-132

Naziv teme: DOŽIVLJAJNI NAČIN SLUŠANJA GLAZBE U RADU S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 30.6.2020. u 12:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Matični broj studenta: 35-2018-78

Naziv teme: RAZNOLIKOST JEZIČNIH IDIOMA U USMENOM IZRAŽAVANJU UČENIKA MLAĐIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 1.7.2020. u 18:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 34-2015-28

Naziv teme: VAŽNOST OČUVANJA ZAVIČAJNOGA GOVORA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA
Datum obrane: 1.7.2020. u 18:30 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 34-2014-20

Naziv teme: VAŽNOST RAZVOJA ČITATELJSKE SPOSOBNOSTI U SUVREMENO DOBA
Datum obrane: 1.7.2020. u 11:00 sati
Mentor: Prof.dr.sc. Dubravka Težak
Matični broj studenta: 34-2015-139

Naziv teme: TABU TEME U SUVREMENOJ HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI ZA MLADEŽ
Datum obrane: 1.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: Prof.dr.sc. Dubravka Težak
Matični broj studenta: 34-2015-117

Naziv teme: DOMOVINSKI RAT U DJELIMA HRVATSKIH DJEČJIH KNJIŽEVNIKA
Datum obrane: 1.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: Prof.dr.sc. Dubravka Težak
Matični broj studenta: 34-2015-105

Naziv teme: ELEMENTS OF MYSTERY AND HORROR IN R. L. STINE’S FEAR STREET SERIES
Datum obrane: 1.7.2020. u 14:49 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 34-2015-93

Naziv teme: SAMOPROCJENA KOMPETENTNOSTI BUDUĆIH UČITELJA PRIMARNOG OBRAZOVANJA ZA VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE
Datum obrane: 2.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 34-2015-29

Naziv teme: UTJECAJ SLIKOVNICE NA LIKOVNO STVARALAŠTVO DJECE
Datum obrane: 6.7.2020. u 11:00 sati
Mentor: Prof.dr.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2018-32

Naziv teme: NASTAVNI KURIKULUM PREDMETA PRIRODE I DRUŠTVA U KONTEKSTU SUVREMENIH OBRAZOVNIH PROMJENA
Datum obrane: 6.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-79

Naziv teme: SLIKOVNICA KAO ALAT ZA RAZVOJ GOVORA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Datum obrane: 6.7.2020. u 11:30 sati
Mentor: prof.dr.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2018-90

Naziv teme: RAZVOJ PRIRODOSLOVNIH KOMPETENCIJA KOD UČENIKA U PRIMARNOM OBRAZOVANJU
Datum obrane: 6.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-15

Naziv teme: DIGITALNI MEDIJI U KREATIVNOM PRISTUPU LEKTIRI
Datum obrane: 6.7.2020. u 13:31 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 34-2015-12

Naziv teme: IZVORI STRESA PRILIKOM IZVOĐENJA JAVNIH SATI STUDENATA UČITELJSKOG FAKULTETA
Datum obrane: 7.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2015-108

Naziv teme: UTJECAJ PROGRAMA PLIVANJA NA SPOSOBNOST PLIVANJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NA 25 METARA SLOBODNO
Datum obrane: 7.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-33

Naziv teme: DOBROBIT I ZADOVOLJSTVO STUDIJEM STUDENATA UČITELJSKOG FAKULTETA
Datum obrane: 7.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2015-54

Naziv teme: OBRAZOVANJE RODITELJA, ŠKOLSKI USPJEH I DOBROBIT UČENIKA
Datum obrane: 7.7.2020. u 14:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2015-102

Naziv teme: PROFESIONALNE KOMPETENCIJE ODGOJITELJA ZA RAD S DJECOM MIGRANTIMA
Datum obrane: 30.6.2020. u 13:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 37-2018-26

Naziv teme: POVEZANOST DJEČJEGA JEZIČNO-GOVORNOGA I MOTORIČKOG ODGOJA
Datum obrane: 30.6.2020. u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 35-2018-146

Naziv teme: DEVELOPING TEACHING COMPETENCES OF PRIMARY EFL STUDENTS – A REVIEW OF LITERATURE
Datum obrane: 2.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marija Andraka
Matični broj studenta: 34-2015-118

Naziv teme: LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND YOUNG EFL LEARNERS
Datum obrane: 2.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alenka Mikulec
Matični broj studenta: 34-2014-138

Naziv teme: STAGING/REPRESENTING AMERICAN HISTORY IN LIN MANUEL MIRANDA’S HAMILTON
Datum obrane: 2.7.2020. u 8:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marija Andraka
Matični broj studenta: 34-2014-61

Naziv teme: MALI RJEČNIK GOVORA JAKOVLJA
Datum obrane: 6.7.2020. u 8:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Đuro Blažeka
Matični broj studenta: 35-2018-143

Naziv teme: PRIMJENA POKUSA U POČETNOJ NASTAVI PRIRODOSLOVLJA
Datum obrane: 6.7.2020. u 13:15 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 35-2014-107

Naziv teme: POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI, PRISTUPA STUDIRANJU I AKADEMSKOG USPJEHA BUDUĆIH UČITELJA
Datum obrane: 7.7.2020. u 15:00 sati
Mentor. doc.dr.sc. Lana Jurčec
Matični broj studenta: 34-2014-90

Naziv teme: IZVORI ZANESENOSTI KOD UČENIKA 4. I 8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 10.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2014-125

Naziv teme: UPOTREBA KAJKAVSKOG JEZIČNOG NARJEČJA U DJEČJIM VRTIĆIMA U LEPOGLAVSKOM KRAJU
Datum obrane: 6.7.2020. u 8:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Đuro Blažeka
Matični broj studenta: 35-2017-112

Naziv teme: RELEVANTNOST PISA TESTIRANJA U POSTAVLJANJU NACIONALNIH STANDARDA I OPTIMIZACIJI KURIKULA
Datum obrane: 6.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: izv. prof.dr.sc. Tamara Gazdić-Alerić
Matični broj studenta: 34-2014-80

Naziv teme: GLAZBA U NASTAVI MATEMATIKE:PJESMA KAO SREDSTVO UVOĐENJA POJMA BROJA
Datum obrane: 7.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2014-25

Naziv teme: RAZLIKE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA DJEČAKA I DJEVOJČICA PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 35-2018-111

Naziv teme: POVEZANOST CILJNIH ORIJENTACIJA SA ZADOVOLJSTVOM ŠKOLOM I DOBROBITI UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Datum obrane: 10.07.2020. u 12 sati
Mentor: prof.dr.sc. Majda Rijavec
Matični broj studenta: 34-2014-75

Naziv teme: KREATIVNI PRISTUP LEKTIRI NA PRIMJERU NARODNE BAJKE
Datum obrane: 6.07.2020. u 14:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 34-2015-19

Naziv teme: SINKRETIČKI PRISTUP GLAZBENOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Datum obrane: 3.07.2020. u 14 sati
Mentor: doc.dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Matični broj studenta: 35-2018-01

Naziv teme: STRES KOD ZAPOSLENIH RODITELJA
Datum obrane: 10.07.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Diana Olčar
Matični broj studenta: 37-2018-13

Naziv teme: PRIČA U STIHU KAO POTICAJ GLAZBENO-STVARALAČKOG IZRIČAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 3.07.2020. u 14:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Matični broj studenta: 35-2017-122

Naziv teme: RAZLIKE U BAZIČNIM ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA DJECE DV ŠEGRT HLAPIĆ (SESVETE)
Datum obrane: 7.07.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 35-2018-110

Naziv teme: UČITELJ KAO KREATOR MATEMATIČKIH ZADATAKA
Datum obrane: 7.07.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2015-116

Naziv teme: ELEMENTI RUSKOG FOLKLORA U TRILOGIJI “ZIMSKA NOĆ”
Datum obrane: 6.07.2020. u 12:10 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 34-2015-61

Naziv teme: KAZALIŠTE KAO MEDIJ U OSNOVNOJ ŠKOLI
Datum obrane: 6.07.2020. u 13:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 34-2015-3

Naziv teme: THE IMPORTANCE OF LEARNERS’ AND TEACHERS’ MOTIVATION IN EFL LEARNING
Datum obrane: 6.7.2020. u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alenka Mikulec
Matični broj studenta: 34-2015-130

Naziv teme: UTJECAJ INTEGRIRANOG SPORTSKOG PROGRAMA NA MOTORIČKU EFIKASNOST DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-34

Naziv teme: LEKSIČKA RAZINA REPREZENTACIJE RIJEČI DVOJEZIČNE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 6.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Vladimir Legac
Matični broj studenta: 35-2016-71

Naziv teme: KOORDINACIJA I AGILNOST U TAE KWON DO IGRAONICI
Datum obrane: 8.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: 35-2018-120

Naziv teme: MOGUĆNOST PRIMJENE ART TERAPIJE U VRTIĆKOM OKRUŽENJU
Datum obrane: 6.7.2020. u 9:00 sati
Mentor: prof.dr.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2015-100

Naziv teme: JEZIČNA OSVIJEŠTENOST SRODNIH JEZIKA
Datum obrane: 10.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Lidija Cvikić
Matični broj studenta: 37-2017-74

Naziv teme: KONVERGENTNO I DIVERGENTNO MIŠLJENJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 7.7.2020. u 16:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Lana Jurčec
Matični broj studenta: 34-2015-7

Naziv teme: UČENIČKE PREDODŽBE O NASTAVI GEOMETRIJE
Datum obrane: 7.7.2020. u 12:10 sati
Mentor: doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2015-30

Naziv teme: VIZUALNO-AUDITIVNO-KINESTETIČKI PRISTUP UČENJU MATEMATIKE
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:45 sati
Mentor: doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2014-131

Naziv teme: IMPLEMENTACIJA TANGRAMA U NASTAVI GEOMETRIJE
Datum obrane: 7.7.2020. u 11:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2015-6

Naziv teme: EINSATZ VON RHYTHMISCH-MUSIKALISCHEN ELEMENTEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Datum obrane: 10.7.2020. u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Anja Šenjug Krleža
Matični broj studenta: 34-2015-49

Naziv teme: Analiza nasilnih sadržaja u animiranom filmu Maša i Medvjed
Datum obrane: 9.7.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 35-2017-53

Naziv teme: Učinak psihoedukativnih radionica iz područja tolerancije na razredno ozračje, suradnju i empatiju učenika
Datum obrane: 7.7.2020. u 17 sati
Mentor: doc. dr.sc. Lana Jurčec
Matični broj studenta: 34-2014-123

Naziv teme: Život i stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić
Datum obrane: 6.7.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr.sc. Patricia Marušić
Matični broj studenta: 34-2015-110

Naziv teme: Jezični uzori
Datum obrane: 9.7.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 37-2017-8

Naziv teme: Primjena plesnih struktura kod djece mlađe i predškolske dobi
Datum obrane: 10.7.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr.sc. Snježana Mraković
Matični broj studenta: 35-2017-123

Naziv teme: Individualizacija kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi s poteškoćama motoričkog razvoja
Datum obrane: 10.7.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr.sc. Snježana Mraković
Matični broj studenta: 35-2015-89

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

ČAKOVEC

Naziv teme: INKLUZIVNA KULTURA USTANOVE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Datum obrane: 29. 6. 2020. u 9:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: O-13/2017.

Naziv teme: PRILAGODBA DJETETA NA ŽIVOT U USTANOVI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Datum obrane: 29. 6. 2020. u 9:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: i/55/2017

Naziv teme: JAČANJE PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA RODITELJA
Datum obrane: 29. 6. 2020. u 10:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: i/43/2017.

Naziv teme: SOCIJALNE KOMPETENCIJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 29.6.2020. u 10:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: i/4/2017.

Naziv teme: ZAHTJEVNA DJECA
Datum obrane: 29. 6. 2020. u 11:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: i/19/2017.

Naziv teme: NJEGA KOŽE I NJENE SPECIFIČNOSTI U PREDŠKOLSKOG DJETETA
Datum obrane: 1.7.2020. u 15 sati
Mentor: dr. sc. Monika Kukuruzović, dr. med.
Matični broj studenta: O-15/2016.

Naziv teme: POVEZANOST ČITANJA PRIČA SA DJEČJIM SOCIO – EMOCIONALANIM RAZVOJEM
Datum obrane: 3.7.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Tea Pahić
Matični broj studenta: I/3/2016.

PETRINJA

TEMA: Elementi hrvatskog folklora u predškolskoj dobi
DATUM: 9. 7. 2020.
VRIJEME: 10:30
MENTOR: doc. dr. sc. Marija Lorger
MATIČNI BROJ: O-24/17

TEMA: Fonološka svjesnost djece predškolske dobi
DATUM: 9. 7. 2020.
VRIJEME: 10:00
MENTOR: doc. dr. sc. Vendi Franc
MATIČNI BROJ: O-20/17

TEMA: The Montessori Method in Pre -Primary Education – An Overview of Research Written in English
DATUM: 8. 7. 2020.
VRIJEME: 11:00
MENTOR: doc. dr. sc. Alenka Mikulec
MATIČNI BROJ: O-6/17

TEMA: Spontane igre urbane i ruralne sredine
DATUM: 1. 7. 2020.
VRIJEME: 9:00
MENTOR: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
MATIČNI BROJ: I-109/17

TEMA: Socio-emocionalno učenje djeteta s Down sindromom predškolske dobi
DATUM: 9. 7. 2020.
VRIJEME: –
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
MATIČNI BROJ: 81/16

TEMA: Pretilost u predškolskoj dobi i kvaliteta života
DATUM: 1. 7. 2020.
VRIJEME: 10:40
MENTOR: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
MATIČNI BROJ: I-105/16

ZAGREB

Naziv teme: UTJECAJ PREHRANE NA STANJE UHRANJENOSTI DJECE U DV ŠEGRT HLAPIĆ
Datum obrane: 30.6.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-49

Naziv teme: HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Datum obrane: 30.6.2020. u 11:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 31-2017-47

Naziv teme: UTJECAJ PROGRAMA “HIP HOP-A” NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-16

Naziv teme: KAKO ODNOS S JAVNOŠĆU UTJEČE NA POPULARNOST DJEČJIH CRTANIH FILMOVA
Datum obrane: 29.6.2020. u 12:00 sati
Mentor: mr.sc. Ana Valjak Čunko
Matični broj studenta: 31-2017-56

Naziv teme: ETIČKI ASPEKTI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 3.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Tomislav Krznar
Matični broj studenta: 31-2016-71

Naziv teme: RAZLIKE U BARATANJU LOPTOM IZMEĐU DJEVOJČICA I DJEČAKA PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-52

Naziv teme: POKRET KAO NAČIN RADA KOD DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: viši predavač, Josipa Kraljić
Matični broj studenta: 31-2017-38

Naziv teme: ZADOVOLJSTVO ODGOJITELJA S DOSTUPNOSTI PROSTORA, MATERIJALA I SREDSTVA ZA RAD
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-29

Naziv teme: FEMINIZAM KOD MILANA POLIĆA
Datum obrane: 3.7.2020. u 12:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Tomislav Krznar
Matični broj studenta: 31-2017-54

Naziv teme: TREND RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-15

Naziv teme: GLAZBENO TRADICIJSKO STVARALAŠTVO DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 31-2017-31

Datum obrane: 9.07.2020. u 11:00 sati
Mentor: Ivana Golik Homolak, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-62

Naziv teme: DOSLJEDNO DIJETE
Datum obrane: 9.07.2020. u 11:00 sati
Mentor: Ivana Golik Homolak, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-40

Naziv teme: ISTRAŽIVANJE VODE EKSPERIMENTIMA U RADU S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 9.07.2020. u 11:00 sati
Mentor: Ivana Golik Homolak, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-34

Naziv teme: PRILIKE U IGRI NA OTVORENOM
Datum obrane: 9.07.2020. u 12:00 sati
Mentor: Ivana Golik Homolak, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-81

Naziv teme: RAZLIČITI OBLICI NAČINA RADA KAO POTICAJ SLUŠANJU GLAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.07.2020. u 13:00 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 31-2017-18

Naziv teme: OSNOVNI ELEMENTI PJEVAČKE TEHNIKE U RADU S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 31-2017-74

Naziv teme: NURSERY RHYMES KAO POTICAJ ZA RAZVOJ GOVORA I UČENJE JEZIKA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 7.7.2020. u 13:00 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 31-2017-80

Naziv teme: DRAMSKE IGRE I VJEŽBE KAO SREDSTVO POTICANJA DJEČJEG JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA
Datum obrane: 7.7.2020. u 14:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Iva Gruić
Matični broj studenta: 31-2017-46

Naziv teme: ANIMIRANI FILMOVI I NJIHOVA SINKRONIZACIJA NA HRVATSKE DIJALEKTE I SLENGOVE
Datum obrane: 6.7.2020. u 18:00
Mentor: doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 31-2017-2

Naziv teme: Multimedijalne priče naklade Bulaja kao poticaj za medijsku pismenost u vrtiću
Datum obrane: 10.7.2020. u 10 sati
Mentor: Astrid Nox, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-11

Naziv teme: Rodni stereotipi u Disney animiranim filmovima 20. stoljeća
Datum obrane: 10.7.2020. u 11 sati
Mentor: Astrid Nox, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-65

Naziv teme: Utjecaj glazbe na tjelesnu aktivnost djece rane i predškolske dobi
Datum obrane: 7.7.2020. u 13 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 31-2017-42

Naziv teme: Slikovnice Pike Vončine
Datum obrane: 10.7.2020. u 13 sati
Mentor: prof. dr.sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 31-2017-75

ID Event Name Start Date End Date
Obrana diplomskog rada – 37-2018-46 7. srpnja 2020. 7. srpnja 2020.
Obrana diplomskog rada – 37-2018-38 7. srpnja 2020. 7. srpnja 2020.
Obrana diplomskog rada – 37-2018-3 7. srpnja 2020. 7. srpnja 2020.
Obrana diplomskog rada – 34-2014-38 3. srpnja 2020. 3. srpnja 2020.
Obrana završnog rada – 31-2017-67 2. srpnja 2020. 2. srpnja 2020.