OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Naziv teme: Stilovi učenja
Datum obrane: 22.11.2020. u 11:00 sati
Mentor: prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički
Matični broj studenta: 34-2014-53

Naziv teme: Political Correctness and Self-Censorship in Anglo-Saxon Cultures
Datum obrane: 23.11.2020. u 12:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Lovorka Zergollern-Miletić
Matični broj studenta: 34-2015-39

Naziv teme: Uključenost očeva u odgoj djece rane dobi
Datum obrane: 20.11.2020. u 15:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 37-2017-33

Naziv teme: Uzroci stresa i povezanost sa sagorijevanjem u profesiji odgajatelja
Datum obrane: 20.11.2020. u 11:30 sati
Mentor: prof.dr.sc. Tajana Ljubin Golub
Matični broj studenta: 35-2018-144

Naziv teme: Vršnjačko nasilje u kineziološkoj aktivnosti kao dio sustava vršnjačkog nasilja
Datum obrane: 16.11.2020. u 12:30 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 34-2013-120

Naziv teme: ADHD u djece predškolske dobi
Datum obrane: 16. 11. 2020. u 13:00 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: i-158/18

ID Event Name Start Date End Date
Obrana doktorskog rada – Vidić, T. 15. prosinca 2020. 15. prosinca 2020.
Obrana teme doktorskog rada – Bujić, N. 27. studenoga 2020. 27. studenoga 2020.