OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

PETRINJA

Naziv teme: Značaj tolerancije i prihvaćanje različitosti u stvaranju poticajnog razrednog okruženja pri uključivanju
Datum obrane: 10. 9. 2020. 11:30
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: U-42/15

Naziv teme: Uloga učitelja u pružanju odgojno-obrazovne podrške učenicima s teškoćama kroz strategiju upravljan
Datum obrane: 10. 9. 2020. 11:30
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: U-43/15

Naziv teme: Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kod učenika s teškoćama
Datum obrane: 10. 9. 2020. 8:00
Mentor: prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: u-21/14

Naziv teme: Studija slučaja: Naučena bespomoćnost učenika drugog razreda
Datum obrane: 10. 9. 2020. 12:00
Mentor: doc. dr. sc. Lana Jurčec
Matični broj studenta: U-45/15

Naziv teme: Darovito dijete u obiteljskom i školskom okruženju
Datum obrane: 17. 9. 2020. 9:00
Mentor: doc. dr. sc. Irena Klasnić
Matični broj studenta: U-4/15

Naziv teme: Povezanost između privrženosti učiteljici, razrednog ozračja i kvalitete školskog života
Datum obrane: 17.09.2020. 11:00
Mentor: doc. dr. sc. Lana Jurčec
Matični broj studenta: U-18/15

Naziv teme: USVOJENOST ZNAČENJSKE STRUKTURE VOKABULARA UČENIKA ČETVRTOGA RAZREDA PRIMARNOG O
Datum obrane: 17.09.2020. 11:00
Mentor: izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: U-8/15

Naziv teme: Važnost roditelja u primarnom obrazovanju djece
Datum obrane: 17.09.2020. 10:30
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: U-45/14

Naziv teme: Povezanost između privrženosti učiteljici, optimizma, školskog uspjeha i zadovoljstva školom
Datum obrane: 17.09.2020. 12:00
Mentor: doc. dr. sc. Lana Jurčec
Matični broj studenta: U – 9/15

Naziv teme: Važnost glazbe za mentalno zdravlje kod odgojno-obrazovnih djelatnika
Datum obrane: 17.09.2020. 10:00
Mentor: dr.sc. Jelena Blašković
Matični broj studenta: U-31/15

Naziv teme: Zastupljenost i analiza zborske glazbe u prva tri razreda osnovne škole u području slušanja
Datum obrane: 17.09.2020. 10:00
Mentor: dr. sc. Jelena Blašković, pred.
Matični broj studenta: U-2/15

Naziv teme: Interpretacija leksičko-semantičkoga sloja triju Pometovih monologa iz Držićeva Dunda Maroja
Datum obrane: 18.09.2020. 12:48
Mentor: Vendi Franc, doc. dr. sc.
Matični broj studenta: U-7/15

Naziv teme: Poznavanje osnova vokalne tehnike kod pjevača alternative glazbe
Datum obrane: 21.09.2020. 10:33
Mentor: Jelena Blašković
Matični broj studenta: U-61/14

Naziv teme: Nasilje među djecom
Datum obrane: 24.09.2020. 09:48
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: U-32/14

Naziv teme: Percepcija provođenja osnovnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje kod učitelja razredne nastave
Datum obrane: 25.09.2020. 12:37
Mentor: doc. dr. sc. Nevenka Maras
Matični broj studenta: U/5-13

ČAKOVEC

ZAGREB

Naziv teme: Mali rječnik govora Turopolja
Datum obrane: 31.8.2020. u 9:00 sati
Mentor: prof. dr.sc. Đuro Blažeka
Matični broj studenta: 35-2018-142

Naziv teme: Održivi razvoj kao poticaj za likovno stvaralaštvo djece rane i predškolske dobi
Datum obrane: 31.8.2020. u 15:15 sati
Mentor: prof.dr.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2018-83

Naziv teme: Stavovi roditelja kao predikcija kineziološke aktivnosti djece
Datum obrane: 31. 8. 2020. u 9:00 sati
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 35-2018-2

Naziv teme: Doživljaj plesa prikazan kroz likovne tehnike crtanja, slikanja i modeliranja
Datum obrane: 3. 9. 2020. u 11:15 sati
Mentor: prof. dr. art. Branka Bosnar
Matični broj studenta: 35-2018-97

Naziv teme: Povezanost elektroničkih medija s fizičkom aktivnošću djece osnovnoškolske dobi
Datum obrane: 8. 9. 2020. u 14:00 sati
Mentor: dr. sc. Srna Jenko Miholić
Matični broj studenta: 34-2015-68

Naziv teme: Chaplinov “Mališan” u predškolskom odgoju
Datum obrane: 9. 9. 2020. u 12:00 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-12

Naziv teme: Razlike u antropometrijskim karakteristikama obzirom na razinu tjelesne aktivnosti djece u Krapinsko
Datum obrane: 8. 9. 2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-31

Naziv teme: Kineziološki aktivnost i školski uspjeh
Datum obrane: 31. 8. 2020. u 10 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 34-2015-76

Naziv teme: Didaktički materijali za razvijanje jezika i matematičkih vještina djece predškolske dobi
Datum obrane: 31. 8. 2020. u 11 sati
Mentor: prof.dr.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 37-2018-64

Naziv teme: Suočavanje sa strahom putem likovnog izražavanja
Datum obrane: 3. 9. 2020. u 10:30 sati
Mentor: prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2017-6

Naziv teme: Slobodan softver u obrazovanju
Datum obrane: 3. 9. 2020. u 12 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški
Matični broj studenta: 34-2014-47

Naziv teme: Programiranje u osnovnoj školi pomoću besplatnih alata na primjeru Pythona
Datum obrane: 3. 9. 2020. u 12:30 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški

Naziv teme: Spol prediktor stava o tjelesnom vježbanju
Datum obrane: 31. 8. 2020. u 10:55 sati
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo

Naziv teme: Tjelesna aktivnost djece predškolske dobi u ruralnim i urbanim područjima
Datum obrane: 8. 9. 2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Hraski

Naziv teme: Likovni izraz učenika razredne nastave kroz različite crtačke tehnike
Datum obrane: 11. 9. 2020 u 11 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 34-2015-135

Naziv teme: Razina tjelesne aktivnosti djece s poteškoćama u razvoju
Datum obrane: 8. 9. 2020 u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta:

Naziv teme: Bavljenje sportom i uspjeh u školi
Datum obrane: 8. 9. 2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 34-2015-41

Naziv teme: Zavičajna nastava na primjeru uključenosti povijesno zavičajnih osoba jaskanskog kraja
Datum obrane: 07.09.2020. u 13:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-100

Naziv teme: Povezanost majčinske prezaštićenosti s ponašanjem djeteta
Datum obrane: 10.09.2020 u 10:30sati
Mentor: doc.dr.sc. Diana Olčar
Matični broj studenta: 37-2018-8

Naziv teme: Scenska lutka i socijalizacija djeteta
Datum obrane: 11.09.2020 u 13:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 35-2018-92

Naziv teme: Utjecaj opće pripremnih vježbi na fiziološko opterećenje djece predškolske dobi
Datum obrane: 8.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-10

Naziv teme: Suradnja odgojitelja i roditelja djece s teškoćama u razvoju
Datum obrane: 9.9.2020 u 9:30 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: 37-2018-9

Naziv teme: Važnost pasivnog slušanja glazbe i improvizacija u ranoj i predškolskoj dobi
Datum obrane: 15.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: Josipe Kraljić, viša predavačica
Matični broj studenta: 37-2017-37

Naziv teme: Slikarske tehnike u radu s djecom rane i predškolske dobi
Datum obrane: 11.9.2020 u 11:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 37-2018-40

Naziv teme: Zastupljenost lutke i lutkarskog medija u predškolskim ustanovama
Datum obrane: 11.9.2020 u 10:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 37-2018-77

Naziv teme: Kompetencije odgojitelja za provođenje likovnih aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi
Datum obrane: 11.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 37-2018-60

Naziv teme: Likovno stvaralaštvo djece radne i predškolske dobi inspirirano umjetnošću Joana Miro’a
Datum obrane: 11.9.2020 u 12:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 37-2018-57

Naziv teme: Povezanost radnih uvjeta sa zadovoljstvom poslom i sagorijevanjem kod odgojitelja
Datum obrane: 10.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Diana Olčar
Matični broj studenta: 37-2018-4

Naziv teme: Praktičan rad u nastavi Prirode i društva
Datum obrane: 7.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-124

Naziv teme: Usporedba tjelesne aktivnosti i sustava tijela studenata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum obrane: 8.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2017-65

Naziv teme: Samopromocija kompetencija odgojitelja za primjenu lutk u radu s djecom rane i predškolske dobi
Datum obrane:11.9.2020 u 14:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Županić Benić
Matični broj studenta: 37-2018-41

Naziv teme: Kompetencije budućih odgojitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Datum obrane: 8.9.2020 u 14:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Maša Malenica, dr.med.
Matični broj studenta: 37-2018-32

Naziv teme: Razlike u tjelesnoj aktivnosti djece urbanog i ruralnog područja
Datum obrane: 8.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 34-2014-110

Naziv teme: Prijenos vrijednosti unutar obitelji
Datum obrane: 8.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 34-2014-110

Naziv teme: Pre-service EFL Teachers and Multiple Intelligences
Datum obrane: 10.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alenka Mikulec
Matični broj studenta: 34-2014-2

Naziv teme: Nastava hrvatskog jezika s učenicima romskenacionalnosti u produženom boravku
Datum obrane: 10.9.2020 u 09:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 34-2015-129

Naziv teme: Pretilost učenika i učenica u primarnoj edukaciji
Datum obrane: 14.9.2020 u 09:45 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivana Prskalo
Matični broj studenta: 34-2015-43

Naziv teme: Čimbenici prilagodbe djeteta na razvod roditelja sa stajališta odgojitelja
Datum obrane: 10.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: dr.sc. Ema Petričević
Matični broj studenta: 35-2016-11

Naziv teme: Mjesto stanovanja kao predikator slobodnih aktivnosti učenika
Datum obrane: 14.9.2020 u 09:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 34-2015-80

Naziv teme: Poticanje pripovjednih sposobnosti djece u dječjem vrtiću
Datum obrane: 11.9.2020 u 09:45 sati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 37-2018-23

Naziv teme: Svjesnost studenata Učiteljskog fakulteta o ulazi standardnoga hrvatskog studija
Datum obrane: 11.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 37-2017-39

Naziv teme: Razlike u morfološkim karakteristikama i razini tjelesne aktivnosti djece s obzirom na mjesto stanovanja
Datum obrane: 15.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 37-2017-82

Naziv teme: Usporedba kurikularnih dokumenata za nastavni predmet Prirode i društva u Republici Hrvatskoj
Datum obrane: 15.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 35-2015-81

Naziv teme: Stavovi odgojitelja o primjeni različitih kinezioloških aktvnostina na otvorenom za djevu rane i predškolske dobi
Datum obrane: 12.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: izv. prof.dr.sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 35-2018-141

Naziv teme: Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi prirode i društva
Datum obrane: 12.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-72

Naziv teme: Uspješnost svladavanja motoričkih testova djece predškolske dovi u ovisnosti o broju ponavljanja
Datum obrane: 14.9.2020 u 10:30 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 37-2017-13

Naziv teme: Metodička obrada animiranog filma “Skakutanje” u dječjem vrtiću
Datum obrane: 11.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: doc dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-62

Naziv teme: Digitalna slikovnica u radu s djecom predškolske dobi
Datum obrane: 11.9.2020 u 08:00 sati
Mentor: doc dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-18

Naziv teme: Medijska pismenost roditelja djece predškolske dobi
Datum obrane: 09.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-63

Naziv teme: Filmoterapija u vrtiću – na primjeru filma ” Izvrnuti obrnuto”
Datum obrane: 14.9.2020 u 10:30 sati
Mentor: doc dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2017-63

Naziv teme: Razvoj medijske pismenosti u kontekstu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum obrane: 14.9.2020 u 12:15 sati
Mentor: doc dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2017-5

Naziv teme: Kultura čitanja u obiteljskom domu
Datum obrane: 11.9.2020 u 17:30 sati
Mentor: doc dr.sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-90

Naziv teme: Kineziološki program djece s teškoćama u razvoju u primarnom obrazovanju
Datum obrane: 15.9.2020 u 14:00 sati
Mentor: dr.sc. Srna Jenko Miholić
Matični broj studenta: 34-2015-27

Naziv teme:Organizacija i rad crkvenih zborova u Htvatskoj i Bosni i Hercegovini
Datum obrane: 15.9.2020 u 15:00 sati
Mentor:Diana Atanasov Piljek, viši predavać
Matični broj studenta: 34-2014-70

Naziv teme:Tradicijske kajkavske malešnice kao poticaj za razvoj govora kod djece rane dobi
Datum obrane: 17.9.2020 u 13:40 sati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 35-2018-20

Naziv teme: Povezanost tjelesne aktivnosti, prehrane i indeksa tjelesne mase kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 15.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-73

Naziv teme: Kreativni pristup poučavanju pisanja u mlađim razredima osnovne škole
Datum obrane: 15.9.2020 u 18:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 34-2014-77

Naziv teme: Raznolikost uporabe pridjeva u pisanome diskursu učenika mlađe školske dobi
Datum obrane: 15.9.2020 u 19:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 34-2015-31

Naziv teme: Jezične igre u nastavi pravopisa
Datum obrane: 15.9.2020 u 19:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 34-2015-47

Naziv teme: Relacija između stavova roditelja o tjelesnoj aktinosti i antropometrijskim mjerenjima
Datum obrane: 15.9.2020 u 20:30 sati
Mentor: izv.prof..dr.sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 35-2015-42

Naziv teme: Utjecaj glazbe na razvoj govora kod djece jasličke dobi
Datum obrane: 15.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 35-2017-12

Naziv teme: Važnost tjelesne aktivnosti na otvorenom za djecu predškolske dobi
Datum obrane: 15.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 35-2018-19

Naziv teme: Provođenje procesa tjelesnog vježbanja s djecom s teškoćama u razvoju
Datum obrane: 15.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović

Naziv teme: Daroviti učenici i dodatna nastava Prirode i društva
Datum obrane: 15.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Alena Letina

Naziv teme: zatupljenost odgojnog, obrazovnog i praktičnog aspekta u nastavi Prirode i društva
Datum obrane: 15.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-137

Naziv teme: MALI RJEĆNIK DALMATINSKE ZAGORE
Datum obrane: 18.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Đuro Blažeka
Matični broj studenta: 35-2018-102

Naziv teme: Program kinezioloških aktivnosti
Datum obrane: 14.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 35-2018-139

Naziv teme: Provođenje kinezioloških aktivnosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum obrane: 14.9.2020 u 11:30 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 35-2017-28

Naziv teme: Važnost obrazovanja učitelja u području vokalne tehnike
Datum obrane: 16.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc. dr..sc. mr.art. Tamara Jurkić Sviben
Matični broj studenta: 34-2014-69

Naziv teme: Suvremeni umjetici kao poticaj u nastavi Likovne kulture od . 1.-4- razreda osnove škole
Datum obrane: 17.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: mr.art. Ivana Gagić Kičinbači

Matični broj studenta: 34-2015-58
Naziv teme: FUNKCIONALNA PISMENOST ODRASLIH
Datum obrane: 17.9.2020 u 09:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Višnja Rajić

Naziv teme: HITNA STANJA KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 17.09.2020 u 15:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Maša Malenica
Matični broj studenta: 37-2018-11

Naziv teme: RAZVOJ TIMSKOG RAADA TIJEKOM STUDIRANJA NA STUDIJU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJAI OBRAZOVANJA
Datum obrane: 16.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: izv prof.dr sc Mario Dumančić
Matični broj studenta: 35-2018-33

Naziv teme: PRE-SERVICE TEACHERS´ AWARNESS OF ASSESSMENT FOR/OF/AS LEARNING
Datum obrane: 17.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Ivana Cindrić
Matični broj studenta: 34-2013-86

Naziv teme: STAVOVI RODITELJA PREMA TJELESNIM AKTIVNOSTIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U URBANIM I RURALNIM SREDINAMA
Datum obrane: 15.9.2020 u 12:30 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 37-2017-57

Naziv teme: POVEZANOST GLAZBE I MATEMATIKE U RAZREDNOJ NASTAVI
Datum obrane: 15.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: Josipa Kraljić, viši predavać
Matični broj studenta: 34-2015-97

Naziv teme: MOGUĆNOST PROCJENE DOMINANTNE RUKE KOD ŠESTOGODIŠNJAKA
Datum obrane: 16.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: josipa Kraljić, viši predavač
Matični broj studenta: 35-2016-91

Naziv teme: ULOGA ODGOJITELJA U DJEČJOJ IGRI
Datum obrane: 18.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 35-2018-128

Naziv teme: VIZUALNA PODRŠKA U POTICANJU IGRE KOD DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Datum obrane: 17.9.2020 u 11:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 35-2018-73

Naziv teme: TEORIJA PERSPEKTIVE IZABRANIH HRVATSKIH MUZEJSKIH SLIKOVNICA
Datum obrane: 15.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 37-2017-51

Naziv teme: TEORIJA PERSPEKTIVE IZABRANIH HRVATSKIH MUZEJSKIH SLIKOVNICA
Datum obrane: 15.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 37-2017-51

Naziv teme: ELEMENTARNE IGRE U PRIMARNOM OBRAZOVANJU
Datum obrane: 18.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: doc dr.sc Snježana Mraković
Matični broj studenta: 34-2015-136

Naziv teme: IZAZOVI VIŠEJEZIČNIH RAZVOJA IZ PRESPEKTIVE VIŠEJEZIČNIH GOVORNIKA
Datum obrane: 17.09.2020. U 12:00 sati
Mentor: doc dr.sc Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 37-2017-68

Naziv teme: ULOGA MEDIJA U ŽIVOTU PREDŠKOLSKOG DJETETA
Datum obrane: 18.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 35-2018-130

Naziv teme: USPOREDBA TJELESNE AKTIVNOST DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI OVISNO O GODIŠNJEM DOBU
Datum obrane: 15.09.2020. U 10:00 sati
Mentor:doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-80

Naziv teme: ODRASLI LIKOVI U TRI DJELA NEDE MIHELČIĆ
Datum obrane: 15.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 35-2018-65

Naziv teme: MEDIJI FILMA U OBRADI ROMANA ASTRID LINDGREN RONJA, RAZBOJNIČKA KĆI
Datum obrane: 15.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar

Naziv teme:JEDNO ČITANJE DJELA PHILIPPEA ARIESA “STOLJEĆA DJETINJSTVA”
Datum obrane: 15.09.2020. U 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 35-2018-151

Naziv teme: SURADNJA PREDŠKOLSKE USTANOVE I OBITELJI
Datum obrane: 18.09.2020. U 09:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 35-2018-85

Naziv teme: RODITELJSKI ODGOJNI STILOVI
Datum obrane: 18.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 35-2018-61

Naziv teme: POGLED NA DJETINJSTVO U ODABRANIM DJELIMA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ I JAGODE TRUHELKE
Datum obrane: 15.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar

Naziv teme: RAZLIKE SPLITA I ZAGREBA U CJELOŽIVOTNOM UČENJU KINEZILOŠKIH KOMPETENCIJA
Datum obrane: 15.09.2020. u 14:45 sati
Mentor: dr.sc. Srna Jenko
Matični broj studenta: 35-2014-9

Naziv teme: MATO LOVRAK KAO DRAMSKI PEDAGOG U KNJIŽICI “O UVJEŽBAVANJU DJEČJIH PRIREDABA”
Datum obrane: 18.09.2020. u 12:15 sati
Mentor: prof.dr.sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 35-201-64

Naziv teme: GLAZBENI DOŽIVLJAJ DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 18.09.2020. u 11:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Matični broj studenta: 37-2018-91

Naziv teme: OTFRIED PREUSSLER KAO LEKTIRNI NASLOV
Datum obrane: 17.09.2020. u 12:35 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Damir Velički
Matični broj studenta: 34-2014-97

Naziv teme: ANGLIZMI U GOVORU MLADIH
Datum obrane: 18.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Đuro Blažeka
Matični broj studenta: 35-2018-18

Naziv teme: PRIMJENA POLIGONA PREPREKA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U PRIMARNOM OBRAZOVANJU
Datum obrane: 18.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Snježana Mraković
Matični broj studenta: 35-2015-114

Naziv teme: ETWINNING U OBRAZOVANJU BUDUČIH UČTELJA
Datum obrane: 1709.2020. u 12:00sati
Mentor: doc.dr.sc. Ivana Milković
Matični broj studenta: 34-2015-77

Naziv teme: GLAZBENA MOTIVACIJA I KRATIVNOST U PODRUČJU LIKOVNOG STVARALAŠTVA
Datum obrane: 18.09.2020. u 12:00sati
Mentor: doc.dr.sc.mr.art. Tamara Jurkić Sviben
Matični broj studenta: 34-2015-85

Naziv teme: SAMOPROCIJENA KOMPETENCIJA ODGOJITELJA ZA PREPOZNAVANJE ZNAKOVA NASILJA NAD DJECOM
Datum obrane: 18.09.2020. u 11:00sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 37-2018-36

Naziv teme: POŠTIVANJE DJEČJIH PRAVA U SUVREMENOM DRUŠTVU
Datum obrane: 18.09.2020. u 10:00sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 35-2018-62

Naziv teme: DOPRINOS GLAZBENIH AKTIVNOSTI RAZVOJU DJETETOVA GOVORA
Datum obrane: 18.09.2020. u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Matični broj studenta: 35-2018-135

Naziv teme: CLIL IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN KROATISCHEN GRUNDSCHULEN – PERSPEKTIVEN DER DEU
Datum obrane: 18.09.2020. u 09:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Željka Knežević
Matični broj studenta: 34-2015-75

Naziv teme: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – OČEKIVANJA RODITELJA
Datum obrane: 18.09.2020. u 11:00sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 37-2018-48

Naziv teme: NAČIN NA KOJI DJECA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI PERCIPIRAJU TV REKLAMNE PORUKE
Datum obrane: 18.09.2020. u 11:00sati
Mentor: Astrid Nox. predavač
Matični broj studenta: 35-2017-99

Naziv teme: MOGUĆNOST POMAKA U PRIKAZIVANJU STEREOTIPA U DISNEYJEVIM ANIMIRANIM FILMOVIMA OD 2010. GODINE
Datum obrane: 18.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: Astrid Nox, predavač
Matični broj studenta: 35-2018-155

Naziv teme: OVČADAVANJE HRVATSKIM KAO DRUGIM JEZIKOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Datum obrane: 18.09.2020. u 13:15 sati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 35-2018-23

Naziv teme: PRIPREMLJENA OKOLINA U MONTESSORI VRTIĆU
Datum obrane: 22.09.2020. u 09:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 35-2014-46

Naziv teme: MEĐUUČENIČKI ODNOSI I ODNOS NASTAVNIKA I UČENIKA U ŠKOLAMA KAO POKAZATELJ KULTURE ORGANIZACIJE
Datum obrane: 1.09.2020. u 13:00 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Vatroslav Zovko
Matični broj studenta: 35-2017-41

Naziv teme: STAVOVI ODGAJITELJA O LIKOVNOM IZRAŽAVANJU PREDŠKOLSKE DJECE S DIJAGNOZOM IZ SPEKTRA
Datum obrane: 18.09.2020. u 11:00 sati
Mentor: prof.dr.sc.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 37-2018-55

Naziv teme: INTERAKTIVNA DIDAKTIČKA SLIKOVNICA U RADU S DJECOM JASLIČKE DOBI
Datum obrane: 18.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc.art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2018-100

Naziv teme: STRUKTURA METODIČKIH PREDLOŽAKA I METODIČKOG INSTRUMENTARIJA U KURIKULSKOM PRISTUPU POČETNOM ČITANJU
Datum obrane: 18.09.2020. u 11:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Martina Kolar Billege
Matični broj studenta: 34-2015-24

Naziv teme: MIŠLJENJE RODITELJA O VAŽNOSTI POČETNOGA OPISMENJAVANJA U PREDŠKOLOJ DOBI
Datum obrane: 18.09.2020. u 09:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Matrina Kolar Billege
Matični broj studenta: 35-2016-85

Naziv teme: JEZIČNA DJELATNOST ČITANJA I ČITALAČKE KOMPETENCIJE UČENIKA MLAĐE DOBI
Datum obrane: 24.09.2020. u 17:15 sati
Mentor: doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 34-2015-112

Naziv teme: PROBLEMSKI PRISTUP RJEŠAVANJU ZADATAKA U DODATNOJ NASTAVI MATEMATIKE
Datum obrane: 17.09.2020. u 09:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2015-115

Naziv teme: UČESTALOST PROVOĐENJA TJELESNIH AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE NA OTVORENOM
Datum obrane: 17.09.2020. u 17:35 sati
Mentor: izv.prof.dr.sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 35-2017-34

Naziv teme: STAVOVI UČITELJA O HRVATSKIM DIJALEKTIMA U RAZREDNOJ NASTAVI
Datum obrane: 17.09.2020.
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 34-2013-66

Naziv teme: ZASTUPLJENOST DIJALEKTNIH TEKSTOVA U NASTAVNIM MATERIJALIMA ZA HTVATSKI JEZIK U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 17.09.2020.
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 34-2013-40

Naziv teme: NOVOTVORENICE U GOVORU JEDNOJEZIČNE I DVOJEZIČNE DJECE RANE DOBI
Datum obrane: 17.09.2020. u 17:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 35-2014-47

Naziv teme: UTJECAJ TJELESNOG VJEŽBANJA NA PSIHOLOŠKI I SOCIJALNI RAZVOJ POJEDINCA
Datum obrane: 18.09.2020.
Mentor: doc.dr.sc. Snježana Mraković
Matični broj studenta: 34-2015-104

Naziv teme: POSTURALNI PROBLEMI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U OVISNOSTI OD UVJETA RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE
Datum obrane: 14.09.2020. u 12:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 35-2018-149

Naziv teme: “WOLVES” IN PROJECT-BASED LEARNING
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Ivana Milković
Matični broj studenta: 34-2014-13

Naziv teme: IZABRANE BASNE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ I (Z)EZOPOVE BASNE SILVIJE ŠESTO
Datum obrane: 21.9.2020. u 9 sati
Mentor: prof. dr. sc. Diana Zalar
Matični broj studenta: 35-2017-84

Naziv teme: RELACIJE IZMEĐU INDEKSA TJELESNE MASE (ITM) I NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD ŠESTOGODIŠNJAKA
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 35-2017-91

Naziv teme: PRIMJENA DRAMSKIH TEHNIKA U RADU S DJECOM VRTIĆKOG UZRASTA
Datum obrane: 25.9.2020. u 13 sati
Mentor: doc. dr. sc. Iva Gruić
Matični broj studenta: 37-2018-35

Naziv teme: ŠTO VREDNUJU ODGAJATELJI U DRAMSKOPEDAGOŠKOM RADU
Datum obrane: 22.9.2020. u 12 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 37-2018-89

Naziv teme: PRISTUP ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U PRUŽANJU PODRŠKE DJECI SUOČENOJ S RAZVODOM RODITELJA
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 37-2018-2

Naziv teme: HUMOR IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN KROATISCHEN GRUNDSCHULEN
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Ana Šenjug Krleža
Matični broj studenta: 34-2014-134

Naziv teme: IZVORI POTPORE ODGOJITELJIMA U RADU S DJECOM U KRIZI
Datum obrane: 25.9.2020. u 10:45 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 37-2017-69

Naziv teme: SUVREMENO DJETINJSTVO PREDŠKOLSKOG DJETETA
Datum obrane: 25.9.2020. u 11 sati
Mentor: doc. dr. sc. Irena Klasnić
Matični broj studenta: 35-2018-129

Naziv teme: FILOZOFIJSKO RAZUMIJEVANJE PROBLEMA ŽENSKE PODREĐENOSTI U MISLI SIMONE DE BEAUVIOR
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar
Matični broj studenta: 35-2018-3

Naziv teme: FILOZOFIJSKO RAZUMIJEVANJE PROBLEMA ŽENSKE PODREĐENOSTI U MISLI SIMONE DE BEAUVIOR
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar
Matični broj studenta: 35-2018-3

Naziv teme: ODABIR METODIČKIH PREDLOŽAKA S OBZIROM NA PREDUVJETE RAZVOJA ČITALAČKE PISMENOSTI U PREDŠKOLSKOJ DOBI
Datum obrane: 18.9.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr. sc. Vesna Budinski
Matični broj studenta: 37-2018-7

Naziv teme: LIKOVNO OBLIKOVANJE SLIKOVNICE U SVRHU RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
Datum obrane: 21.9.2020. u 10 sati
Mentor: prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2015-33

Naziv teme: IZVORI PROFESIONALNOG STRESA I PODRŠKE KOD ODGOJITELJA
Datum obrane: 21.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 35-2017-146

Naziv teme: STRESNI I KRIZNI DOGAĐAJI U RADU ODGOJITELJA
Datum obrane: 21.9.2020. u 10:45 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 37-2017-50

Naziv teme: THE MONTESSORI METHOD IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Datum obrane: 24.9.2020. u 10:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Andraka
Matični broj studenta: 34-2014-54

Naziv teme: TEACHING FOREIGN LANGUAGE AND CULTURE: AN ANALYSIS OF CROATIAN PRIMARY SCHOOL CURRICULA
Datum obrane: 24.9.2020. u 11 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Andraka
Matični broj studenta: 34-2015-35

Naziv teme: PERSPEKTIVA ODGOJITELJA O MOGUĆNOSTIMA UVOĐENJA TERAPIJSKOG PSA U ODGOJNU SKUPINU
Datum obrane: 21.9.2020. u 11:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Rovan
Matični broj studenta: 35-2017-1

Naziv teme: MIŠLJENJE STUDENATA ZAVRŠNE GODINE UČITELJSKOG STUDIJA O KOMPETENCIJI VOĐENJA NASTAVE
Datum obrane: 25.9.2020. u 11 sati
Mentor: v. pred. Diana Atanasov Piljek
Matični broj studenta: 34-2015-18

Naziv teme: THE ATTITUDES OF FUTURE ENGLISH TEACHERS TOWARDS THE USE OF TRANSLATION IN LANGUAGE TEACHING (TILT)
Datum obrane: 24.9.2020. u 10 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić
Matični broj studenta: 34-2015-86

Naziv teme: RAZVIJANJE PRAVILNOG IZGOVORA U DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 21.9.2020. u 12 sati
Mentor: prof. dr. sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 35-2018-41

Naziv teme: DRAMATIZACIJA PRIČE U POTICANJU DJEČJEG OVLADAVANJA JEZIKOM
Datum obrane: 21.9.2020. u 18:15 sati
Mentor: doc. dr. sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 35-2018-95

Naziv teme: METODIČKI MIKROSTRUKTURIRANI MODELI ZA RAZVOJ PREDČITAČKIH VJEŠTINA U PREDŠKOLSKOJ DOBI
Datum obrane: 18.9.2020. u 13:44 sati
Mentor: doc. dr. sc. Vesna Budinski
Matični broj studenta: 35-2016-86

Naziv teme: ULOGA ODGOJITELJA U POTICANJU JEZIČNIH PREDVJEŠTINA
Datum obrane: 18.9.2020. u 9:59 sati
Mentor: doc. dr. sc. Vesna Budinski
Matični broj studenta: 35-2018-34

Naziv teme: METODIČKI PRISTUP RAZVOJU JEZIČNIH PREDVJEŠTINA I ULOGA IGROLIKIH JEZIČNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU…
Datum obrane: 18.9.2020. u 10:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Vesna Budinski
Matični broj studenta: 35-2018-22

Naziv teme: POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI I RODITELJSKOG PONAŠANJA S PRILAGODBOM NA STUDIJ I VRŠNJAČKIM ODNOSIMA
Datum obrane: 23.9.2020. u 10 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec
Matični broj studenta: 34-2014-32

Naziv teme: VREDNOVANJE KAO UČENJE U PRIMARNOM OBRAZOVANJU
Datum obrane: 22.9.2020. u 12:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 34-2015-33

Naziv teme: POREMEĆAJI PREHRANE KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 15 sati
Mentor: prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med.
Matični broj studenta: 37-2018-29

Naziv teme: ELEMENTI RAZREDNO-NASTAVNOG OZRAČJA U NASTAVI MATEMATIKE
Datum obrane: 21.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin
Matični broj studenta: 34-2015-45

Naziv teme: INTRODUCING READING AND WRITING TO YOUNG LEARNERS IN ENGLISH AND CROATIAN LANGUAGES
Datum obrane: 17.9.2020. u 11 sati
Mentor: doc. dr. sc. Ivana Cindrić
Matični broj studenta: 34-2010-21

Naziv teme: ODGOVORNOST RODITELJA I ZAŠTITA DJEČJIH PRAVA U OBJAVLJIVANJU DJEČJIH SLIKA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Datum obrane: 22.9.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr. sc. Katica Knezović
Matični broj studenta: 35-2017-130

Naziv teme: ULOGA OČEVA U ODGOJU I RAZVOJU DJECE
Datum obrane: 22.9.2020. u 12 sati
Mentor: prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički
Matični broj studenta: 35-2017-10

Naziv teme: TERAPIJA PLESOM KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 18.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Snježana Mraković
Matični broj studenta: 35-2017-120

Naziv teme: DIDAKTIČKI MATERIJALI I DJEČJA IGRA
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 35-2018-10

Naziv teme: UTJECAJ PREHRAMBENIH NAVIKA I RAZINE TJELESNE AKTIVNOSTI NA INDEKS TJELESNE MASE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-27

Naziv teme: USPOREDBA PROCJENE SAMOSTALNOSTI KOD DJECE U TRADICIONALNIM I MONTESSORI PROGRAMIMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Datum obrane: 22.9.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr. sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 37-2018-69

Naziv teme: MONTESSORI MATERIJALI I NAČELA U PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI: STUDIJA SLUČAJA …
Datum obrane: 22.9.2020. u 08:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Višnja Rajić
Matični broj studenta: 35-2017-26

Naziv teme: CROATIAN TRANSLATION OF MICHAEL COLEMAN’S INTERNET DETECTIVES – NET BANDITS: A LOOK AT TRANSLATION …
Datum obrane: 23.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Andraka
Matični broj studenta: 34-2015-48

Naziv teme: OBLIKOVANJE PAPIROM I DIDAKTIČKI NEOBLIKOVANIM MATERIJALOM U PRIMARNOM OBRAZOVANJU
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: mr. art. Ivana Gagić Kičinbači
Matični broj studenta: 34-2014-109

Naziv teme: TAMBURAŠKA GLAZBA NEKAD I DANAS
Datum obrane: 25.9.2020. u 12 sati
Mentor: Diana Atanasov Piljek, v. pred.
Matični broj studenta: 34-2015-82

Naziv teme: AGAZZI METODA I VJEŽBE PRAKTIČNOG ŽIVOTA
Datum obrane: 25.9.2020. u 13:30 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Daria Tot
Matični broj studenta: 37-2017-70

Naziv teme: PEDAGOGIJA DJELOTVORNE LJUBAVI SVETOG IVANA BOSCA KROZ PREVENTIVNI SUSTAV I NJEGOVA AKTUALNOST …
Datum obrane: 25.9.2020. u 14 sati
Mentor: prof. dr. sc. Vesna Bilić
Matični broj studenta: 34-2016-152

Naziv teme: KULTURNA BAŠTINA JASKANSKOG KRAJA KAO POTICAJ LIKOVNOM IZRAŽAVANJU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 15:26 sati
Mentor: mr. art. Ivana Gagić Kičinbači
Matični broj studenta: 35-2018-70

Naziv teme: POVEZANOST OPRESIVNIH DRUŠTVENIH STRUKTURA I ODGOJNO-OBRAZOVNIH PRAKSI
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Silvia Rogošić
Matični broj studenta: 34-2015-9

Naziv teme: PERCEPCIJA ODGOJITELJA O VAŽNOSTI UPOTREBE MEDIJA U SUVREMENOM METODIČKOM KONTEKSTU
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Tot
Matični broj studenta: 35-2018-133

Naziv teme: PERCEPCIJA ODGOJITELJA O VAŽNOSTI UPOTREBE MEDIJA U SUVREMENOM METODIČKOM KONTEKSTU
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Daria Tot
Matični broj studenta: 35-2018-133

Naziv teme: INTRODUCING READING AND WRITING TO YOUNG LEARNERS IN ENGLISH AND CROATIAN LANGUAGES
Datum obrane: 25.9.2020. u 13 sati
Mentor: doc. dr. sc. Ivana Cindrić
Matični broj studenta: 34-2010-21

Naziv teme: URBANO-RURALNE RAZLIKE U RAZINI TJELESNE AKTIVNOSTI I MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA DJECE PRIMARNE EDUKACIJE …
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 34-2010-55

Naziv teme: RAZVOJ DIGITALNE SLIKOVNICE
Datum obrane: 25.9.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marina Gabelica
Matični broj studenta: 37-2018-84

Naziv teme: INTEGRIRANI CJELODNEVNI SPORTSKI PROGRAM – METODOLOGIJA PROGRAMIRANJA
Datum obrane: 25.9.2020. u 20:38 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: 35-2018-35

Naziv teme: UČENJE ENGLESKOG JEZIKA KOD DJECE S TEŠKOĆAMA SOCIJALNE KOMUNIKACIJE: STUDIJA SLUČAJA
Datum obrane: 25.9.2020. u 11:30 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Renata Šamo
Matični broj studenta: 35-2016-59

Naziv teme: STAVOVI ODGOJITELJA PREMA KINEZIOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA DJECE U RANOJ DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 10:14 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 37-2018-87

Naziv teme: POTICANJE POZITIVNIH ODNOSA U RAZREDU
Datum obrane: 21.9.2020. u 10:43 sati
Mentor: prof. dr. sc. Vesna Bilić
Matični broj studenta: 34-2014-143

Naziv teme: UMJETNIČKA DJELA KAO POTICAJ ZA LIKOVNI IZRAZ PREDŠKOLSKE DJECE
Datum obrane: 24.9.2020. u 10 sati
Mentor: mr. art. Ivana Gagić Kičinbači
Matični broj studenta: 35-2018-79

Naziv teme: VAŽNOST ILUSTRACIJE U DJEČJOJ SLIKOVNICI I NJENO NASTAJANJE
Datum obrane: 24.9.2020. u 10:30 sati
Mentor: prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 35-2018-114

Naziv teme: ISTRAŽIVANJE LIKOVNIH TEHNIKA U SKUPINI DAROVITE DJECE
Datum obrane: 25.9.2020. u 11 sati
Mentor: prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak
Matični broj studenta: 37-2018-15

Naziv teme: PRIMJENA POSTUPAKA MONTESSORI PEDAGOGIJE U POČETNOM OPISMENJAVANJU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Matični broj studenta: 35-2018-68

Naziv teme: UTJECAJ STANJA UHRANJENOSTI NA EFIKASNOST U TESTOVIMA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 6 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2018-52

Naziv teme: KOMPARATIVNA ANALIZA DIVIZIJSKE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE U KORPORATIVNOM OKRUŽENJU I PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Datum obrane: 25.9.2020. u 12 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Vatroslav Zovko
Matični broj studenta: 35-2018-84

Naziv teme: UDŽBENICI GLAZBENE KULTURE ZA PRVI, DRUGI I TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U OKVIRUKURIKULARNE REFORME
Datum obrane: 15.9.2020. u 11 sati
Mentor: Diana Atanasov Piljek, v. pred.
Matični broj studenta: 34-2015-89

Naziv teme: JEZIČNO-STILSKE ODLIKE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE ODGOJITELJA
Datum obrane: 24.9.2020. u 13 sati
Mentor: doc. dr. sc. Jelena Vignjević
Matični broj studenta: 35-2013-20

Naziv teme: BARATANJE LOPTOM NOGAMA U PREDŠKOLSKOJ DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 10:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: 37-2017-36

Naziv teme: METODIČKI PRISTUP ODGOJITELJA I UTJECAJ NA JEZIČNI RAZVOJ
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Matični broj studenta: 35-2018-106

Naziv teme: BARATANJE LOPTOM RUKAMA U PREDŠKOLSKOJ DOBI
Datum obrane: 22.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: 37-2017-15

Naziv teme: STAVOVI ODGAJATELJA O PROVOĐENJU KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI NA OTVORENOM I U ZATVORENOM
Datum obrane: 25.9.2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 37-2017-55

Naziv teme: HELEN DORON METHOD IN TEACHING YOUNG LEARNERS
Datum obrane: 24.9.2020. u 8:43 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marija Andraka
Matični broj studenta: 34-2015-125

Naziv teme: POKUSI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Datum obrane: 24.9.2020. u 15 sati
Mentor: doc. dr. sc. Alena Letina
Matični broj studenta: 34-2015-53

Naziv teme: INTERKULTURELLE ELEMENTE IN KROATISCHEN DAF-LEHRWERKEN
Datum obrane: 25.9.2020. u 12 sati
Mentor: doc. dr. sc. Ana Šenjug Krleža
Matični broj studenta: 34-2015-34

Naziv teme: RODNA (NE)OSJETLJIVOST U ČITANKAMA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: doc. dr. sc. Silvia Rogošić
Matični broj studenta: 34-2014-149

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

ČAKOVEC

PETRINJA

Naziv teme: Pretilost kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 2. 9. 2020. u 12:45
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-135/15

Naziv teme: Kineziološke aktivnosti i slobodno vrijeme djece predškolske dobi
Datum obrane: 2. 9. 2020. u 10:08
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 0117082728

Naziv teme: Odgojitelji i roditelji – partneri u odgoju
Datum obrane: 31. 8. 2020. u 13:00
Mentor: dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: I-162/18

Naziv teme: Utjecaj senzorne sobe na inkluziju djece s teškoćama senzorne integracije
Datum obrane: 10. 9. 2020. 11:49
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: O-25/16

Naziv teme: Uloga roditelja u razvoju djeteta predškolske dobi
Datum obrane: 7. 9. 2020. 10:30
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: I-156/18

Naziv teme: Važnost emocionalne inteligencije odgojitelja
Datum obrane: 7. 9. 2020. 9:00
Mentor: dr. sc. Ema Petričević, poslijedoktorand
Matični broj studenta: I-145/18

Naziv teme: Agresivnost kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 7. 9. 2020. 9:30
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 2019/2020

Naziv teme: Rizična socijalna ponašanja predškolske djece
Datum obrane: 7. 9. 2020. 9:00
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: I-114/16

Naziv teme: Uloga odgojitelja u igri djece rane i predškolske dobi
Datum obrane: 7. 9. 2020. 10:00
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: I-122/17

Naziv teme: Problemi u ponašanju djece i uloga odgojitelja
Datum obrane: 10. 9. 2020. 11:30
Mentor: prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: 0269127404

Naziv teme: Oblici suradnje roditelja i odgojitelja u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Datum obrane: 14. 9. 2020. 14:46
Mentor: dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: I-160/18

Naziv teme: Uloga obitelji u prevenciji teškoća socijalne integracije kod djeteta predškolske dobi
Datum obrane: 10. 9. 2020. 10:00
Mentor: prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: O-8/17

Naziv teme: Metodičko-organizacijski oblici rada u predškolskoj dobi
Datum obrane: 10. 9. 2020. 10:30
Mentor: doc. dr. sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: O-29/17

Naziv teme: Tjelesna aktivnost i prehrambene navike djece predškolske dobi
Datum obrane: 16. 9. 2020. 9:00
Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-86/17

Naziv teme: Stupanj uhranjenosti i razvijenost motoričkih sposobnosti
Datum obrane: 10. 9. 2020. 10:00
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Badrić
Matični broj studenta: I-142/18

Naziv teme: ENGLISH COLLOCATIONS IN SCHOLARY ARTICLES ABOUT SPECIAL EDUCATION NEEDS CHILDREN
Datum obrane: 16. 9. 2020. 09:00
Mentor: doc. dr. sc. Alenka Mikulec
Matični broj studenta: O-21/17

Naziv teme: Važnost suradnje obitelji i vrtića u životu predškolskoga djeteta
Datum obrane: 14. 9. 2020. 14:00
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: I-85/17

Naziv teme: Zapreke u suradnji obitelji i vrtića
Datum obrane: 14. 9. 2020. 14:00
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: I-95/17

Naziv teme: Petar Pan u perivoju Kensington – Petar Pan – Disneyev Petar Pan: žanrovske transformacije
Datum obrane: 11. 9. 2020. 8:00
Mentor: doc. dr. sc. Sanja Lovrić Kralj
Matični broj studenta: O-19/17

Naziv teme: Stres kod odgojiteljica
Datum obrane: 10. 9. 2020. 9:59
Mentor: Tajana Ljubin Golub
Matični broj studenta: 0131087719

Naziv teme: Motorika i razvoj govora u djece predškolske dobi
Datum obrane: 16. 9. 2020. 10:00
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 0067527377

Naziv teme: Uloga odgojnih stilova na razvoj djece
Datum obrane: /
Mentor: prof. dr. sc. Siniša Opić
Matični broj studenta: 0131090490

Naziv teme: Koordinacija oko-ruka u predškolskoj dobi
Datum obrane: 17. 9. 2020. 11:00
Mentor: doc. dr. sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: O-27/17

Naziv teme: Sadržaji za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece predškolske dobi
Datum obrane: 17. 9. 2020. 10:30
Mentor: doc. dr. sc. Marija Lorger
Matični broj studenta: O-23/17

Naziv teme: Mediji i dijete predškolske dobi
Datum obrane: 17. 9. 2020. 09:00
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 0131087493

Naziv teme: Improvizacija kao temeljna tehnika u dramskom radu s djecom
Datum obrane: 14. 9. 2020. 13:00
Mentor: doc. dr. sc. Iva Gruić
Matični broj studenta: O-28/17

Naziv teme: Sadržaji suvremenih medija i djeca rane i predškolske dobi
Datum obrane: /
Mentor: izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički
Matični broj studenta: 0203012548

Naziv teme: Modaliteti suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
Datum obrane: 14. 9. 2020. 16:00
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: I-127/17

Naziv teme: Akutni poremećaji prehrane kod djece rane i predškolske dobi
Datum obrane: 16. 9. 2020. 11:00
Mentor: izv. prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med.
Matični broj studenta: 0131091050

Naziv teme: PLAN I PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U ZEMLJAMA EU
Datum obrane: 16. 9. 2020. 9:34
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-126/17

Naziv teme: Jezična raznolikost usmenih opisivačkih tekstova kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 15. 9. 2020. 20:00
Mentor: doc. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: I-98/17

Naziv teme: Različiti pristupi bogaćenju rječnika kod djece vrtićke i predškolske dobi
Datum obrane: 15. 9. 2020. 18:00
Mentor: doc. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: I-93/17

Naziv teme: Modaliteti suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
Datum obrane: 14.09.2020. 16:00
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: I-127/17

Naziv teme: Kreativnost i reprodukcija u glazbenim aktivnostima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Datum obrane: 16.09.2020. 10:00
Mentor: dr.sc. Jelena Blašković, pred.
Matični broj studenta: O-49/15

Naziv teme: Pedagoški aspekti igre na otvorenom
Datum obrane: 14.09.2020. 11:00
Mentor: dr. sc. Edita Rogulj
Matični broj studenta: 0108056443

Naziv teme: Jezična raznolikost usmenih opisivačkih tekstova kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 15.09.2020. 20:00
Mentor: Doc. Dr. Sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: I-98/17

Naziv teme: Poticanje dječjeg govora metodama i tehnikama dramskog odgoja
Datum obrane: 14.09.2020. 13:00
Mentor: Doc.dr.sc. Iva Gruić
Matični broj studenta: O-2/17

Naziv teme: Kineziološka motorička igra u predškolskoj dobi
Datum obrane: 16.09.2020. 08:00
Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-96/17

Naziv teme: Leksička raznolikost suvremene dječje slikovnice
Datum obrane: 15.09.2020. 17:00
Mentor: doc.dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: I-115/16

Naziv teme: Pretilost djece u predškolskoj dobi
Datum obrane: 16.09.2020. 12:00
Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-89/17

Naziv teme: Kineziološki sadržaj u radu s djecom s Down sindromom
Datum obrane: 16.09.2020. 11:31
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 0131092287

Naziv teme: Reggio pedagogija u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum obrane: 17.09.2020. 09:30
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 0248057630

Naziv teme: Vrijednosna dimenzija andragogije i njezin razvoj u Hrvatskoj
Datum obrane: 17.09.2020. 08:00
Mentor: doc.dr.sc. Draženko Tomić
Matični broj studenta: 0131097582

Naziv teme: Kineziološka aktivnost i predškolska dob
Datum obrane: 16.09.2020. 12:30
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-113/17

Naziv teme: Prikaz članaka na engleskome jeziku o autizmu kod djece rane i predškolske dobi
Datum obrane: 18.09.2020. 00:00
Mentor: doc. dr. sc. Alenka Mikulec
Matični broj studenta: O-23/16

Naziv teme: Uloga odgojitelja u odgojno-obrazovnoj inkluziji djeteta s oštećenjem sluha
Datum obrane: 17.09.2020. 09:01
Mentor: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Matični broj studenta: I-121/16

Naziv teme: Jutarnje tjelesno vježbanje u predškolskoj dobi
Datum obrane: 17.09.2020. 08:00
Mentor: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 0058195101

Naziv teme: Reggio pedagogija kao zajednica učenja
Datum obrane: 17.09.2020. 11:59
Mentor: Anka Jurčević-Lozančić
Matični broj studenta: I-131/15

Naziv teme: Pričanje priča kao poticaj za razvoj govora kod djece vrtićke i predškolske dobi
Datum obrane: 16.09.2020. 10:02
Mentor: doc. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: I-115/17

Naziv teme: Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece
Datum obrane: 16.09.2020. 10:00
Mentor: prof. dr. sc. Predrag Zarevski
Matični broj studenta: I-94/16

Naziv teme: Trauma i traumatski događaji kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 16.09.2020. 09:30
Mentor: prof.dr.sc. Predrag Zarevski
Matični broj studenta: i-90/16

Naziv teme: Utjecaj okoline na socio-emocionalni razvoj djeteta
Datum obrane: 16.09.2020. 10:30
Mentor: prof.dr.sc. Predrag Zarevski
Matični broj studenta: I-155/18

Naziv teme: Predškolsko dijete i digitalni mediji
Datum obrane: 17.09.2020. 10:00
Mentor: doc. dr. sc. Irena Klasnić
Matični broj studenta: I 121/17

Naziv teme: Rječnička raznolikost kod djece vrtićke i predškolske dobi
Datum obrane: 15.09.2020. 16:00
Mentor: doc. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček
Matični broj studenta: 0130276422

Naziv teme: Autizam kod djece i mladih
Datum obrane: 24.09.2020. 09:30
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: I-146/10

Naziv teme: Obilježja osjetljivosti kod djece
Datum obrane: 24.09.2020. 10:00
Mentor: dr.sc. Ema Petričević
Matični broj studenta: 0131092224

Naziv teme: Emocije i dječje likovno stvaralaštvo
Datum obrane: 21.09.2020. 19:44
Mentor: dr.sc.Svetlana Novaković
Matični broj studenta: I-123/17

Naziv teme: NTC sustav učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Datum obrane: 24.09.2020. 11:00
Mentor: doc. dr. sc. Marina Đuranović
Matični broj studenta: 0131087537

Naziv teme: Internalizirane poteškoće kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 24.09.2020. 10:45
Mentor: dr. sc. Ema Petričević
Matični broj studenta: 0131092245

Naziv teme: Pretilost kod djece predškolske dobi
Datum obrane: 24.09.2020. 08:30
Mentor: Prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-116/17

Naziv teme: Pretilost djece u predškolskoj dobi
Datum obrane: 24.09.2020. 08:00
Mentor: Prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-109/16

Naziv teme: Antropološka obilježja i socijalni status djece
Datum obrane: 24.09.2020. 09:00
Mentor: Prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: 1-123/15

Naziv teme: Kineziološke aktivnosti djece predškolske dobi
Datum obrane: 25.09.2020. 08:00
Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Matični broj studenta: I-98/15

Naziv teme: Slobodno vrijeme djece predškolske dobi i tjelesna aktivnost
Datum obrane: 25.09.2020. 14:41
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Badrić
Matični broj studenta: I-133/17

ZAGREB

Naziv teme: Antoni Gaudi u očima djece
Datum obrane: 3. 9. 2020. u 11 sati
Mentor: prof. dr. art. Antonija Baić Šimrak
Matični broj studenta: 31-2017-23

Naziv teme: Relacija bavljenja kineziološkom aktivnošću i akademske uspješnosti studenata UFZG-a
Datum obrane: 8. 9. 2020. u 10 sati
Mentor: doc. dr. sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-73

Naziv teme: Odgoj za demokraciju
Datum obrane: 8. 9. 2020 u 11:30 sati
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 31-2017-24

Naziv teme: Izrada lutaka s djecom rane i predškolske dobi
Datum obrane: 11.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijane Županić Benić

Naziv teme: Suvremena obitelj
Datum obrane: 8.9.2020 u 12:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 31-2017-61

Naziv teme: Art terapija i primjena u radu s djecom rane i predškolske dobi
Datum obrane:11.9.2020 u 14:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijane Županić Benić
Matični broj studenta: 31-2017-55

Naziv teme: Sat kineziološke kulture s elementima Brain Gyma
Datum obrane: 8.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijane Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-79

Naziv teme: Komparativni prikaz zastupljenosti igre u kurikulumima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum obrane: 8.9.2020 u 14:30 sati
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 31-2017-3

Naziv teme: Spolni razvoj djeteta
Datum obrane: 7.9.2020 u 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Renata Miljević Riđički
Matični broj studenta: 31-2017-13

Naziv teme: Deficit pažnje i hiperaktvni poremećaj
Datum obrane: 10.9.2020 u 14:30 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Maša Malenica
Matični broj studenta: 31-2016-68

Naziv teme: PRAVO DJETETA NA ODRASTANJE U OBITELJI
Datum obrane: 17.09.2020.
Mentor: doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
Matični broj studenta: 31-2016-81

Naziv teme: MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DJECE POLAZNIKA PROGRAMA JAZZ PLESA
Datum obrane: 15.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: doc.dr.sc. Marijana Hraski
Matični broj studenta: 31-2017-58

Naziv teme: POUČAVANJE TEORIJA NASTANKA SVEMIRA U PREDŠKOLSKOME ODGOJU
Datum obrane: 16.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: prof.dr.sc. Nada Vijtiuk
Matični broj studenta: 31-2017-72

Naziv teme: VAŽNOST BORAVKA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NA OTVORENOM
Datum obrane: 15.09.2020. u 11:00 sati
Mentor: dr.sc. Srna Jenko
Matični broj studenta: 31-2017-77

Naziv teme: VIDEOIGRE I NJIHOV UJECAJ NA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 18.09.2020.
Mentor: Astri Nox, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-1

Naziv teme: PRIKAZ KONFLIKTNIH SITUACIJA U ANIMIRANIM FILMOVIMA ZAGREBAČKE ŠKOLE CRTANOG FILMA
Datum obrane: 17.09.2020. u 13:45 sati
Mentor: Astri Nox, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-43

Naziv teme: POTENCIJAL DIGITALNE FOTOGRAFIJE U VRTIČKIM AKTIVNOSTIMA
Datum obrane: 17.09.2020. u 13:00 sati
Mentor: Astri Nox, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-48

Naziv teme: HRVATSKA PRODUKCIJA ANIMIRANOG FILMA ZA DJECU VRTIĆKE DOBI
Mentor: Astri Nox, predavač
Matični broj studenta: 31-2017-41

Naziv teme: POVEZANOST LIKOVNE UMJETNOSTI I EMOCIJA
Datum obrane: 18.09.2020. u 12:00 sati
Mentor: prof.dr.sc.art. Antonija Balić Šimrak

Naziv teme: PROTOKOL ZA SAMOPROMOCIJU RADA ODGOJITELJICA
Datum obrane: 16.09.2020. u 10:00 sati
Mentor: dr.sc. Monika Pažur
Matični broj studenta: 31-2017-12

Naziv teme: ANARHIJA KAO TEMA FILOZOFIJE ODGOJA
Datum obrane: 25.9.2020. u 9 sati
Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar
Matični broj studenta: 31-2017-50

Naziv teme: PRIRODA KAO POTICAJ UČENJA I RAZVOJA DJETETA
Datum obrane: 24.9.2020. u 10 sati
Mentor: pred. Ivana Golik Homolak
Matični broj studenta: 31-2017-66

Naziv teme: UTJECAJ TIHE KNJIGE NA RAZVOJ PREDŠKOLSKOG DJETETA
Datum obrane: 21.9.2020. u 12 sati
Mentor: pred. Astrid Nox
Matični broj studenta: 31-2017-63

Naziv teme: MJERENJE METRIJSKIH KARAKTERISTIKA TESTOVA ZA PROCJENU IZDRŽLJIVOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Datum obrane: 25.9.2020. u 12 sati
Mentor: prof. dr. sc. Vatroslav Horvat
Matični broj studenta: 33-2013-23

Naziv teme: DJELOVANJE PLESA NA SOCIOEMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA
Datum obrane: 18.9.2020. u 21:19 sati
Mentor: doc. dr. sc. Snježana Mraković
Matični broj studenta: 31-2016-39

Naziv teme: PROCES IZGRADNJE PROFESIONALNOG IDENTITETA U OKVIRU INICIJALNOG OBRAZOVANJA ODGOJITELJA
Datum obrane: 25.9.2020. u 11:30 sati
Mentor: dr. sc. Monika Pažur; red. dr. sc. Vlatka Domović
Matični broj studenta: 31-2017-57

Naziv teme: DJEČJE IGRE S PJEVANJEM U FOLKLORNOM DRUŠTVU
Datum obrane: 25.9.2020. u 10:57 sati
Mentor: Josipa Kraljić, v. pred.
Matični broj studenta: 31-2016-34

Naziv teme: POČETNO UKLJUČIVANJE DJECE U PLIVAČKE PROGRAME
Datum obrane: 25.9.2020. u 12.30 sati
Mentor: dr. sc. Srna Jenko Miholić, v. pred.
Matični broj studenta: 31-2015-41