ID Event Name Start Date End Date
Obrana teme doktorskog rada – Ljubić Klemše, N. 26. siječnja 2021. 26. siječnja 2021.

OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Naziv teme: Uloga kreativnog učitelja u razvoju kreativnih potencijala učenika
Datum obrane: 08.02.2021.
Mentor: mr.art. Ivana Gagić Kičinbači
Matični broj studenta: 34-2015-111