Arhiva objava

Interes za diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Iskazivanje interesa za diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u akademskoj godini 2020./2021., s predsemestrom u akademskoj godini 2019./2020.

UNICEF/UFZG – Javni poziv

Javni poziv za odabir recenzenata kurikuluma za "Trening trenera sveučlišnih nastavnika".

Zabrana ulaska u zgradu, Savska cesta 77

Zbog štete uzrokovane potresom svima se do daljnjeg zabranjuje ulazak u zgradu Fakulteta na lokaciji Savska 77.

Odgoda nastave

Odgađa se sva nastava planirana u prostorijama Fakulteta na sve tri lokacije (Čakovec, Petrinja, Zagreb)

Pogoršanje epidemiološke situacije vezane uz COVID-19

ODGAĐAJU se svi sastanci, sjednice odsjeka, Fakultetskog vijeća, konferencije, simpoziji i drugi oblici okupljanja!

Prekid u opskrbi električnom energijom 14. 3. 2020.

Prekid u opskrbi električnom energijom Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 14. ožujka 2020.

Otkazivanje promocije zakazane za 20. 3. 2020.

Otkazujemo promociju zakazanu za 20.03.2020.

Uputa o postupanju – COVID-19

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 odgađaju se sve aktivnosti, koje nisu u izravnoj mjeri vezane uz nastavu.

Erasmus+ K2 projekt: DEAL

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru održan je četvrti sastanak međunarodnog projekta Erasmus+ K2 “Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju”.

Upisi na modul Pedagoško-psihološkog obrazovanja za nastavnike

Nastava za polaznike na Modulu cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike (Modul PPO) na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Savska cesta 77, će početi u ožujku/travnju 2020. Upisi su u tijeku i traju do kraja ožujka.

Arhiva obrana

Obrana teme doktorskog rada – Lujić, Marina

Marina Lujić, mag. praesc. educ. branit će temu doktorskog rada: "Kineziološka aktivnost – predikator zadovoljstva adolescenata".

Obrana teme doktorskog rada – Jagrović, Nikola

Nikola Jagrović, mag. paed. branit će temu doktorskog rada: "Odnos između samoefikasnosti učitelja, pristupa poučavanju, dokimološke stručnosti i metoda vrednovanja u obveznom obrazovanju"

Obrana teme doktorskog rada – Cerinski, Tomislav

Tomislav Cerinski branit će temu doktorskog rada: "Stres srednjoškolskih nastavnika i psihološki procvat: posredujuća uloga radnih orijentacija, samoefikasnosti i zadovoljstva poslom"

Obrana teme doktorskog rada – Selak Bagarić, Ella

Ella Selak Bagarić, mag. psych. branit će temu doktorskog rada: "Negativno samopoimanje kao medijator veze između učestalog korištenja društvenih mreža i psihičkih teškoća adolescentica: uloga kineziološke aktivnosti te unutarnjih i relacijskih zaštitnih faktora"

Obrana diplomskog rada – 35-2017-97

Obrana diplomskog rada na temu: VAŽNOST AKADEMSKE KOMUNIKACIJE U OBRAZOVANJU ODGOJITELJA

Obrana diplomskog rada – 34-2014-89

Obrana diplomskog rada na temu: BILINGUALE KINDERBÜCHER

Obrana diplomskog rada – 35-2016-33

Obrana diplomskog rada na temu: RODITELJSKA PODRŠKA U RAZVOJU RANE PISMENOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Obrana diplomskog rada – 35-2017-79

Obrana diplomskog rada na temu: ULOGA ODGOJITELJA U PRUŽANJU PODRŠKE DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Obrana diplomskog rada – 35-2017-101

Obrana diplomskoga rada na temu: RAZVOJNE MAPE - SUVREMENI OBLIK DOKUMENTIRANJA I PRAĆENJA DJEČJEG RASTA I RAZVOJA

Obrana doktorskoga rada – Karolina Doutlik

Karolina Doutlik će braniti doktorski rad na temu „Uloga izvannastavnog učenja rukama u holističkom razvoju učenika primarnog obrazovanja: stavovi i procjene učenika, učitelja i roditelja“