Arhiva objava

Obavijest o raspored upisa u prvu godinu studija 2020./2021.

Upute za upis u prvu godinu studija za ak. god. 2020./2021.

Natječaj za posao stručnog referenta u studentskoj službi

Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za: radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: stručni referent za studentske poslove u Čakovcu

Natječaj za radno mjesto

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za radno mjesto čistačice (m/ž).

Predstavljanje klupe Popevke

Na Odsjeku Učiteljskoga fakulteta u Čakovcu, 1. srpnja 2020., održano je predstavljanje glazbene klupe Popevke.

Natječaj za potpore Sveučilišta

Objavljen je Natječaj za za raspodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2020. godini.

Odluka temeljem javnog natječaja o zapošljavanju

Odluka o zapošljavanju temeljem natječaja od 24. 2. 2020.

Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO – 2020.

Konačna rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Natječaj za izbor – asistenti

Učiteljski fakulet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za dva asistentska mjesta.

Natječaji za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u umjetničko-nastavna, znanstveno-nastavna i suradnička zvanja.

Natječaj za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021.

Raspisuje se natječaj za upis polaznika u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021., s predsemestrom u akademskoj godini 2019./2020.

Arhiva obrana

Obavijesti o javnoj obrani doktorskog rada – Dragoslavić, Marijana

Marijana Dragoslavić, branit će doktorski rad na temu „Kvaliteta prijateljstava i nasilje među adolescentima u stvarnome i virtualnome svijetu“

Obrana diplomskog rada – 37-2018-46

Obrana diplomskog rada na temu DJETETOV JEZIČNI RAZVOJ U KONTEKSTU SOCIO-EMOCIONALNE VEZE S MAJKOM

Obrana diplomskog rada – 37-2018-3

Obrana diplomskog rada na temu ANTROPOLOŠKI PROFIL DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U ZAGREBU I OTOČCU

Obrana diplomskog rada – 37-2018-38

Obrana diplomskog rada na temu ANTROPOLOŠKI PROFIL DJECE U GRADU ZAGREBU I OTOKU RABU

Obrana diplomskog rada – 34-2014-38

Obrana diplomskog rada na temu IZRAŽAVANJE DOŽIVLJAJA BOJOM U DJEČJEM LIKOVNOM STVARALAŠTVU

Obrana diplomskog rada – 37-2018-81

Obrana diploskog rada na temu PERCEPCIJA IZAZOVA U SURADNJI S RODITELJIMA STUDENATA ODGOJITELJSKIH STUDIJA

Obrana diplomskog rada – 37-2018-22

Obrana diplomskog rada na temu RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DJECE ATLETIČARA I GIMNASTIČARA

Obrana diplomskog rada – 34-2013-126

Obrana diplomskog rada na temu PROCJENA SVRHE I VRIJEDNOSTI ZOOLOŠKIH VRTOVA

Obrana završnog rada – 31-2017-67

Obrana završnog rada na temu TIHA KNJIGA

Obrana završnog rada – O-25/2017.

Obavijest o obrani završnog rada na temu SUVREMENO OČINSTVO