Arhiva objava

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – suradnik u uredu za znanost

Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto II. vrste suradnik u Uredu za znanost i međunarodnu suradnju odabrana je Petra Kuntin.

Natječaj za 4 radna mjesta i 2 izbora u naslovno zvanje

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, raspisuje natječaj za četiri radna mjesta i izbor u 2 naslovna zvanja.

Natječaj za Međunarodnu izložbu likovnih radova u okviru STOO2 konferencije

Natječaj za Međunarodnu izložbu likovnih radova u okviru 2. Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj – suradnik u Uredu za znanost i međunarodnu suradnju (zamjena)

Natječaj za suradnika u Uredu za znanost i međunarodnu suradnju - zamjena za porodiljni

Natječaj za radno mjesto domara, Odsjek u Čakovcu

Natječaj za radno mjesto - djelatnik tehničkog održavanja u Čakovcu.

Gost urednik časopisa Fractal and Fractional

Prof. dr. sc. Predrag Vuković je gost urednik časopisa Fractal and Fractional!

Natječaj za asistenta voditelja projekta UFZG – pola radnog vremena

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za radno mjesto Asistent voditelja projekta UFZG na određeno - pola radnog vremena.

Natječaj za 1 radno mjesto i 4 naslovna zvanja

Učiteljski fakulte Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za 1 radno mjesto i 4 naslova nastavna zvanja.

Otvoren je natječaj za 4 radna mjesta

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za 4 radna mjesta

Odluka o izboru temeljm javnog natječaja – viši informatički referent

Za radno mjesto II. vrste – viši informatički referent odabran je pristupnik Janko Bulović.

Arhiva obrana

Javna e-obrana teme doktroskog rada – Beroš, I.

Ivan Beroš, mag. paed. branit će temu doktorskog rada: "Povezanost razine građanske kompetencije učenika osnovnih i srednjih škola s individualnim, odgojno-obrazovnim i obiteljskim faktorima".

Javna obrana doktorskog rada – Paljušaj, A.

Ana Paljušaj, mag. prim. educ., branit će doktorski rad: "Uloga medija u sudjelovanju adolescenata u vršnjačkom nasilju".

Javna obrana doktorskog rada – Hruškar Franić, M.

Monika Hruškar Franić, branit će doktorski rad: "Uloga izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvoju učenika primarnoga obrazovanja".

Javna obrana teme doktorskog rada – Olujić, I.

Ivana Olujić, dipl. prof. hrvatskog jezika i književnosti branit će temu doktorskog rada: "Uloga kvalitete suradnje i temeljnih psiholoških potreba učitelja razredne nastave zaposlenih u redovnoj nastavi u objašnjenju njihovog poslovnog i životnog zadovoljstva".

Javna obrana teme doktorskog rada – Soldo, R.

Ružica Soldo, prof. matematike i informatike branit će temu doktorskog rada: "Uloga kvalitete suradnje i samoefikasnosti u objašnjenju poslovnog i životnog zadovoljstva učitelja matematike".

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada – Matijević, K.

Katarina Matijević branit će temu doktorskog rada Motivacija izbora učiteljske profesije, konstruktivistička nastava i vještine mišljenja kao prediktori poučavanja inovativnog učenja u osnovnoj školi .

Javna obrana teme doktorskog rada – Dubovečak, I.

Ivana Dubovečak, dipl. prof. hrvatskog jezika i književnosti branit će temu doktorskog rada: Digitalne aplikacije za vježbanje kao prediktor kineziološkog aktiviteta adolescenata

Nastupno predavanje – Benković, M.

Martina Benković će održati nastupno predavanje na temu Pravac regresije i dijagram rasipanja.

Nastupno predavanje – Mareković, K.

Kristina Mareković održati će nastupno predavanje na temu "Afirmacija plohe u kiparstvu"

Obrana teme doktorskog rada – Kuntin, P.

Petra Kuntin, mag. prim. educ. branit će temu doktorskog rada: "Doprinos mišljenja učitelja o obilježjima učiteljske profesije na zadovoljstvo poslom"