Drage sustručnjakinje i sustručnjaci,

s osobitim vas zadovoljstvom obavještavamo da je pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u započeo rad Udruge diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (Almae Matris Alumni Croaticae Facultas Magistri Zagrabiensis AMAC-UFZG). AMAC-UFZG građanska je neprofitna udruga čiji je primarni cilj izgradnja i jačanje veza te poticanje i unaprjeđivanje suradnje bivših studenata s njihovim matičnim fakultetom. Usto je cilj Udruge izgradnja i intenziviranje suradnje između diplomanata Učiteljskog fakulteta te poticanje izgradnje veza diplomanata Učiteljskoga fakulteta s domaćim i inozemnim obrazovnim, razvojnim i istraživačkim institucijama. Osim bivših studenata, članovi Udruge moći će postati i svi oni koji žele biti prijatelji fakulteta i podupirati njegovo djelovanje i razvoj.

Stvaranje mreže diplomanata i prijatelja Učiteljskoga fakulteta od iznimnoga je značenja za očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta kao i za promicanje ugleda učiteljske i odgojiteljske profesije. Razmjenom iskustava te stručnim i znanstvenim djelovanjem bivših i sadašnjih studenata i drugih zainteresiranih pojedinaca želimo pridonijeti razvoju i unaprjeđenju rada Fakulteta te njegovoj tuzemnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti. Želja nam je, također, svojim se aktivnostima uključiti u stvaranje javnoga znanstvenoga i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima vezanima uz discipline koje se izučavaju na Učiteljskome fakultetu.
Kako bi se svi ovi ciljevi mogli ostvariti, te kako bi Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskoga fakulteta postala dijelom sličnih AMAC udruga u zemlji i u svijetu, pozivamo vas da se uključite. Kao bivši student, odnosno prijatelj Učiteljskoga fakulteta, svojim članstvom u AMAC-UFZG-u postajete dijelom zajednice koja skrbi za razvoj i napredak učiteljske i odgojiteljske profesije i stoga bi nam bilo iznimno drago da vas na sljedećem sastanku Udruge možemo pozdraviti kao jednog od naših članova.

On-line Pristupnicu možete ispuniti OVDJE.