Teaching (Today for) Tomorrow: Bridging the Gap between the Classroom and Reality

STUDIJSKI PROGRAMI

Nemoj čekati promjene. Budi promjena. Upiši neki od ponuđenih studijskih programa.

PROGRAMI  

PROGRAMI PPO I PSPK

Fakultet provodi programe dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja (PPO) i stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (PSPK).

PROGRAMI  

DOGAĐANJA

Pogledaj što je trenutno aktualno na Fakultetu i pronađi nešto za sebe!

DOGAĐANJA  

ZNANOST
I UMJETNOST

Učiteljski fakultet je nositelj ili suradnik na raznim stručnim i znanstvenim projektima!

PROJEKTI  

POZIVI I NATJEČAJI  

MEĐUNARODNA SURADNJA

Aktivnosti međunarodne suradnje obuhvaćaju mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, mobilnost studenata i međunarodne projekte.

SURADNJA  

POZIVI I NATJEČAJI  

LOKACIJSKI ODSJECI

DOKUMENTI

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

je ovlašten za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja za:

područje društvenih znanosti, znanstveno polje: pedagogija

područje humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija

Strategija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021.-2025.) nadovezuje se na Strategiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Predstavlja temeljni i sveobuhvatni dokument Fakulteta jer određuje viziju i misiju, analizu stanja i glavne strateške prioritete s pripadajućim specifičnim ciljevima od kojih svaki ima razrađene mjere i željeni rezultat, odnosno pokazatelj ostvarenosti u sljedećem petogodišnjem razdoblju.

Strategija predstavlja referentni okvir za djelovanje Fakulteta u nadolazećem petogodišnjem razdoblju i moguće ga je prema potrebi dopunjavati novim mjerama i aktivnostima, sukladno definiranim strateškim ciljevima Fakulteta, relevantnim nacionalnim i europskim politikama te programima usmjerenima prema unaprjeđivanju sustava odgoja i obrazovanja, znanosti i tehnologije.


Strateški dokumenti:

Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2023. – 2027.)

Strategija Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (2021. – 2025.)

Odluka o prihvaćanju Strategije Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strategija Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskog fakulteta 2017-2022.

Strategija Službe za informatičku podršku i internet stranicu 2016-2020.

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja podrške studentima 2015-2020.

Strategija razvoja podrške studentima 2015-2020.

Plana spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta 2022.-2027. – pretraživi PDF

Plana spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta 2022.-2027. – potpisani/skenirani PDF

Sveučilišnim studijskim programima Učiteljski fakultet obrazuje buduće učitelje i odgojitelje, sudjeluje u obrazovanju nastavnika, a poslijediplomskim studijima i programima cjeloživotnog obrazovanja svim nositeljima odgojno-obrazovnog procesa pruža mogućnost razvoja stručnih i znanstvenih kompetencija. Fakultet provodi, razvija i potičeumjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživačku djelatnost u društvenom, humanističkom, prirodoslovnom, umjetničkom i interdisciplinarnom području znanosti. Svojim cjelokupnim djelovanjem Učiteljski fakultet trajno skrbi za unaprjeđivanje odgojno-obrazovne politike i prakse, afirmaciju učiteljske profesije te popularizaciju znanosti i umjetnosti, uzimajući u obzir potrebe sustava odgoja i obrazovanja, a posebno u sredinama u kojima djeluje. Multidisciplinarni tim nacionalno i međunarodno prepoznatih stručnjaka i mladih znanstvenika osigurava akademsku i znanstvenu izvrsnost Fakulteta, surađujući s relevantnim ustanovama i pojedincima u Hrvatskoj i svijetu. Ustrajanjem na najvišim etičkim i akademskim načelima, na pravednosti, društvenoj odgovornosti, uključivosti i otvorenosti, Učiteljski fakultet svoje nastavno, znanstveno, umjetničko i društveno djelovanje usmjerava prema dobrobiti i razvoju potencijala djece, učenika i studenata dajući doprinos kvaliteti cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava i društva u cjelini.

Učiteljski fakultet bit će sinonim za kvalitetu obrazovanja nositelja odgojno-obrazovnog procesa. Bit će središnja nacionalna i međunarodno prepoznata ustanova za istraživanja u područjima ključnima za odgoj i obrazovanje te uvođenje inovacija u odgojno-obrazovni proces. Svojim cjelokupnim djelovanjem snažno će doprinositi kreiranju nacionalnih odgojno-obrazovnih politika i stvaranju zajednice stručnjaka koji razmjenjuju znanstvene spoznaje, primjere dobre prakse i razvijaju nacionalno i međunarodno partnerstvo. Tradiciju razvoja učiteljske profesije unaprjeđivat će novim znanjima, kompetentno odgovarajući na suvremene obrazovne i društvene izazove.

STATUTI

Ovdje možete pronaći temeljne dokumente poput Statuta Fakulteta.

STATUTI  

NASTAVA

Ovdje potražite dokumente vezane uz nastavu i akademsko djelovanje Fakulteta.

NASTAVA  

PRAVILNICI

Ovdje potražite pravilnike kojima se uređuju razne aktivnosti na Fakultetu.

PRAVILNICI  

KVALITETA

Ovdje se nalaze dokumenti bitni za upravljanje kvalitetom svih poslovnih procesa na Fakultetu.

KVALITETA  

ODLUKE

Ovdje možete pronaći dekanove odluke ili odluke koje je izglasalo Fakultetsko vijeće.

ODLUKE  

POSLOVANJE

Ovdje se nalaze dokumenti vezani uz poslovanje, financije i javnu nabavu Fakulteta.

POSLOVANJE