VAŽNA OBAVIJEST – NATJEČAJ

U akademskoj godini 2022./2023. po prvi put raspisuje se natječaj za upis na izvanredni diplomski studij RPOO na sve tri lokacije Fakulteta (Zagreb, Čakovec, Petrinja).

Više informacija možete pronaći u tekstu natječaja.

Molimo kandidate da na prijavnom obrascu (koji se nalazi na linku u tekstu Natječaja, OBAVEZNO zaokruže lokaciju na kojoj žele studirati).

SVI KANDIDATI bez obzira za koju se lokaciju prijavljuju, natječajnu dokumentaciju dostavljaju poštom na adresu Učiteljski fakultet, Savska Cesta 77, 10 000 Zagreb.

Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVNI

Natječaj za prijavu na razredbeni postupak za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - REDOVNI

Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – IZVANREDNI

Natječaj za prijavu na razredbeni postupak za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - IZVANREDNI

Odluke o raspisivanju natječaja za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023. za pristupnike sa završenim dvogodišnjim stručnim studijem predškolskog odgoja i za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj za upis u treću (razlikovnu) godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – smjer engleski jezik

Natječaja za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, smjer engleski jezik u akademskoj godini 2022./2023.

MEĐUNARODNA IZLOŽBA RADOVA LIKOVNIH UMJETNIKA - SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA
INTERNATIONAL EXHIBITION BY ARTISTS – UNIVERSITY TEACHERS

Izložba će biti otvorena za vrijeme trajanja konferencije u petak 20. 5. 2022. od 15:00 do 18:00 sati i subotu 21. 5. 2022. od 9:00 do 16:00 sati u Galeriji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77.

Katalog izložbe možete pogledati ovdje.

The exhibition will be displayed during the time of the Conference – Friday, 20 May 2022, 3pm – 5pm; Saturday, 21 May 2022, 9am – 4 pm, at the Gallery of the Faculty of Teacher Education University of Zagreb, Savska cesta 77.

Please download the exhibition catalogue here.

Pomoć za obnovu Odsjeka u Petrinji

Uslijed razornog potresa koji je pogodio Petrinju i okolna mjesta stradao je i naš Lokacijski odsjek u Petrinji, koji predstavlja kolijevku učiteljskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj od davne 1821. godine.

Solidarni s našim kolegama i studentima u Petrinji koji proživljavaju iznimno teške trenutke uzrokovane stradanjem i oštećenjima od potresa, pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilogom doprinesu obnovi i stavljanju u funkciju zgrade našega Fakulteta u Petrinji.

U želji da našim kolegama i studentima čim prije osiguramo uvjete za funkcionalan rad, molimo vas da svoju uplatu izvršite prema sljedećim podatcima:

Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb
IBAN: HR9124020061500080595
Model: HR00
Poziv na broj: 301220
SWIFT: ESBCHR22
Svrha uplate: Za obnovu odsjeka u Petrinji UFZG

Zahvaljujemo na pomoći.


The devastating earthquake that struck Petrinja and the surrounding area inflicted significant damage also to our Location Department in Petrinja, which has been the cradle of teacher education in the Republic of Croatia since 1821.

Standing in solidarity with our colleagues and students in Petrinja who are experiencing extremely difficult moments due to suffering and destruction caused by the earthquake, we invite all who can to contribute to the renovation and normal functioning of our faculty building in Petrinja.

In order to ensure conditions for the continued work of our colleagues and students as soon as possible, we invite you to make the payment according to the following instruction:

Recipient: University of Zagreb, Faculty of Teacher Education (UFZG), Savska cesta 77, 10 000 Zagreb
IBAN: HR9124020061500080595
Model: HR00
Reference number: 301220
SWIFT: ESBCHR22
Purpose of payment: For the reconstruction of the Petrinja Department of the UFZG

We are grateful for your help.

NATJEČAJI ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE!

Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij – Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici

Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajedniciu području društvenih znanosti u akademskoj godini 2022./2023., s početkom nastave u zimskom semestru.

Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije – PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije u akademskoj godini 2022./2023.

ROK PRIJAVE DO 25. 8. 2022.

Nastava počinje sredinom rujna 2022.

Upisi će biti početkom rujna 2022.

Natječaj za upis pristupnika – doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst RPPO

PRODUŽUJE SE ROK PRIJAVA DO POPUNJENJA KVOTE!

NATJEČAJ za upis pristupnika na POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ JEZIČNI, KNJIŽEVNI I KULTURNI KONTEKST RANOGA, PREDŠKOLSKOGA I PRIMARNOGA OBRAZOVANJA

Upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskome kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju

Upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obrazovni pristup hrvatskome kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju produžuje se do daljnjega. Pojedinosti o studiju možete vidjeti ovdje.

STUDIJSKI PROGRAMI

Nemoj čekati promjene. Budi promjena. Upiši neki od ponuđenih studijskih programa.

PROGRAMI  

PROGRAMI PPO I PSPK

Fakultet provodi programe dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja (PPO) i stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (PSPK).

PROGRAMI  

DOGAĐANJA

Pogledaj što je trenutno aktualno na Fakultetu i pronađi nešto za sebe!

DOGAĐANJA  

ZNANOST
I UMJETNOST

Učiteljski fakultet je nositelj ili suradnik na raznim stručnim i znanstvenim projektima!

PROJEKTI  

POZIVI I NATJEČAJI  

MEĐUNARODNA SURADNJA

Aktivnosti međunarodne suradnje obuhvaćaju mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, mobilnost studenata i međunarodne projekte.

SURADNJA  

POZIVI I NATJEČAJI  

DOKUMENTI

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

je ovlašten za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja za:

područje društvenih znanosti, znanstveno polje: pedagogija

područje humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija

Strategija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021.-2025.) nadovezuje se na Strategiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Predstavlja temeljni i sveobuhvatni dokument Fakulteta jer određuje viziju i misiju, analizu stanja i glavne strateške prioritete s pripadajućim specifičnim ciljevima od kojih svaki ima razrađene mjere i željeni rezultat, odnosno pokazatelj ostvarenosti u sljedećem petogodišnjem razdoblju.

Strategija predstavlja referentni okvir za djelovanje Fakulteta u nadolazećem petogodišnjem razdoblju i moguće ga je prema potrebi dopunjavati novim mjerama i aktivnostima, sukladno definiranim strateškim ciljevima Fakulteta, relevantnim nacionalnim i europskim politikama te programima usmjerenima prema unaprjeđivanju sustava odgoja i obrazovanja, znanosti i tehnologije.


Strateški dokumenti:

Strategija Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (2021. – 2025.)

Odluka o prihvaćanju Strategije Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strategija Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskog fakulteta 2017-2022.

Strategija Službe za informatičku podršku i internet stranicu 2016-2020.

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja podrške studentima 2015-2020.

Strategija razvoja podrške studentima 2015-2020.

Plana spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta 2022.-2027. – pretraživi PDF

Plana spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta 2022.-2027. – potpisani/skenirani PDF

Sveučilišnim studijskim programima Učiteljski fakultet obrazuje buduće učitelje i odgojitelje, sudjeluje u obrazovanju nastavnika, a poslijediplomskim studijima i programima cjeloživotnog obrazovanja svim nositeljima odgojno-obrazovnog procesa pruža mogućnost razvoja stručnih i znanstvenih kompetencija. Fakultet provodi, razvija i potičeumjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživačku djelatnost u društvenom, humanističkom, prirodoslovnom, umjetničkom i interdisciplinarnom području znanosti. Svojim cjelokupnim djelovanjem Učiteljski fakultet trajno skrbi za unaprjeđivanje odgojno-obrazovne politike i prakse, afirmaciju učiteljske profesije te popularizaciju znanosti i umjetnosti, uzimajući u obzir potrebe sustava odgoja i obrazovanja, a posebno u sredinama u kojima djeluje. Multidisciplinarni tim nacionalno i međunarodno prepoznatih stručnjaka i mladih znanstvenika osigurava akademsku i znanstvenu izvrsnost Fakulteta, surađujući s relevantnim ustanovama i pojedincima u Hrvatskoj i svijetu. Ustrajanjem na najvišim etičkim i akademskim načelima, na pravednosti, društvenoj odgovornosti, uključivosti i otvorenosti, Učiteljski fakultet svoje nastavno, znanstveno, umjetničko i društveno djelovanje usmjerava prema dobrobiti i razvoju potencijala djece, učenika i studenata dajući doprinos kvaliteti cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava i društva u cjelini.

Učiteljski fakultet bit će sinonim za kvalitetu obrazovanja nositelja odgojno-obrazovnog procesa. Bit će središnja nacionalna i međunarodno prepoznata ustanova za istraživanja u područjima ključnima za odgoj i obrazovanje te uvođenje inovacija u odgojno-obrazovni proces. Svojim cjelokupnim djelovanjem snažno će doprinositi kreiranju nacionalnih odgojno-obrazovnih politika i stvaranju zajednice stručnjaka koji razmjenjuju znanstvene spoznaje, primjere dobre prakse i razvijaju nacionalno i međunarodno partnerstvo. Tradiciju razvoja učiteljske profesije unaprjeđivat će novim znanjima, kompetentno odgovarajući na suvremene obrazovne i društvene izazove.

STATUTI

Ovdje možete pronaći temeljne dokumente poput Statuta Fakulteta.

STATUTI  

NASTAVA

Ovdje potražite dokumente vezane uz nastavu i akademsko djelovanje Fakulteta.

NASTAVA  

PRAVILNICI

Ovdje potražite pravilnike kojima se uređuju razne aktivnosti na Fakultetu.

PRAVILNICI  

KVALITETA

Ovdje se nalaze dokumenti bitni za upravljanje kvalitetom svih poslovnih procesa na Fakultetu.

KVALITETA  

ODLUKE

Ovdje možete pronaći dekanove odluke ili odluke koje je izglasalo Fakultetsko vijeće.

ODLUKE  

POSLOVANJE

Ovdje se nalaze dokumenti vezani uz poslovanje, financije i javnu nabavu Fakulteta.

POSLOVANJE