Događanja

Javna obrana teme doktorskog rada – Radoš, M.

Mateja Radoš će braniti temu doktorskog rada Morfološka obilježja, motoričke sposobnosti i tjelesni aktivitet kao pokazatelji spolnog dimorfizma u primarnom obrazovanju.

At 9:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Obrana doktorskog rada – Cerinski, T.

Tomislav Cerinski braniti će doktorski rad na temu Stres srednjoškolskih nastavnika i psihološki procvat – posredujuća uloga radnih orijentacija, samoučinkovitosti i zadovoljstva poslom.

At 10:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb