Događanja

Kič u kazalištu za djecu i mlade

Cilj je Simpozija otvoriti raspravu o kiču u kazalištu za djecu i mlade s različitih aspekata, predstavljajući različite umjetničke koncepte, politička, pedagogijska i psihološka stajališta uzimajući u obzir kazalište za djecu u različitim kulturalnim kontekstima.

The aim of the Symposium is to open discussion about kitsch in TYA from different angles, introducing various aesthetic concepts, political, pedagogical and psychological standpoints towards theatre for the young and different cultural contexts.

Faculty of Teacher Education, Savska cesta 77, 10000, Zagreb, Croatia

Obrana doktorskoga rada – Karolina Doutlik

Karolina Doutlik će braniti doktorski rad na temu „Uloga izvannastavnog učenja rukama u holističkom razvoju učenika primarnog obrazovanja: stavovi i procjene učenika, učitelja i roditelja“

At 14:00
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb

Promocija diplomanata

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje poziv na promociju diplomiranih učitelja i odgojitelja.

At 11:00
Savska cesta 77, 10000 Zagreb