Tajništvo Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Maričić, Lidija

dipl. iur
Tajnica Fakulteta

Tel. +385 1 6327 304

Službe Tajništva

Petričević, Marija

prof.
Ured dekana
Voditeljica Ureda dekana

Tel. +385 1 6327 301

Žužul, Marin

dipl. iur.
Služba za pravne i opće poslove
Voditelj Pravne službe

Tel. +385 1 6327 390

Krešić, Stojan

dipl. iur.
Kadrovska služba
Voditelj Kadrovske službe

Tel. +385 1 6327 313

Vištica Tomić, Ana

dipl. oec.
Služba za studentske poslove
Voditeljica Studentske službe

Tel. +385 1 6327 310

Tadić, Irena

mag. oec.
Služba za računovodstvene i financijske poslove
Voditeljica računovodstva

Tel. +385 1 6327 385

Brajković, Luka

dipl. ing.
Služba za informatičku potporu i web-stranicu
Voditelj službe za informatičku potporu i web stranicu

Tel. 01 6327 353 Središnjica u Zagrebu

Javorski Milošić, Ida

prof.
Ured za znanost i međunarodnu suradnju
Voditeljica Ureda za znanost i međunarodnu suradnju

Tel. +385 1 632 7391

Šprajaček, Vesna

mag. praesc. educ.
Ured za urudžbene poslove i arhivu
Voditeljica Ureda za urudžbene poslove i arhivu

Tel. +385 1 6327 359

Marić, Zdravko

bacc. oec.
Služba za javnu nabavu, tehničke poslove i održavanje
Voditelj službe za javnu nabavu, tehničke poslove i održavanje

Tel. +385 1 6327 308

Maričković, Sandra

mag. bibl.
Knjižnica

Tel. +385 1 6327 358