Radno vrijeme Knjižnice za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

Knjižnica će za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana raditi u smanjenom intenzitetu u sljedećim terminima:

Četvrtak 23. 12. 2021. 8:00-12:00h
Utorak 28. 12. 2021. 9:00-12:00h
Četvrtak 30. 12. 2021. 9:00-12:00h
Utorak 4. 1. 2022. 9:00-12:00h

(24. 12. Dekanov dan, 27. 12. Rektorov dan, 6. 1. Sveta tri kralja – neradni dani)

Posudba knjiga obavljat će se kao i do sada, uz prethodnu najavu. Knjige se mogu vratiti u bilo koje vrijeme, kada je Fakultet otvoren, u kutiju za vraćanje knjiga koja se nalazi ispred vrata knjižnice. Studenti mogu zadržati knjige kod sebe preko blagdana, zakasnina se neće računati za navedeno razdoblje, i vratiti ih u tjednu koji počinje 10. 1. 2022.

Knjižnica se 10. 1. 2022. vraća na standardno radno vrijeme.

Rezervacija čitaonice

Korištenje čitaonica je zbog ograničenog broja radnih mjesta u knjižnicama u Zagrebu i Odsjeku u Petrinji moguće uz prethodnu najavu elektroničkom poštom.
Slobodna radna mjesta u čitaonicama možete uz prethodnu prijavu provjeriti na studentskom portalu 2CO2 putem Google obrasca, koji je objavljen na mjestu Knjižnica fakulteta.

Posudba i vraćanje knjiga u knjižnicama Fakulteta

Radi sprječavanja širenja infekcije korisnici knjižnice su se dužni pridržavati Protokola za održavanje nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera i Protokola rada knjižnica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vrijeme bolesti COVID-19.

Narudžbe za posudbu literature izvan knjižnice i za čitaonicu šalju se na adresu e-pošte knjižnice:

Prilikom narudžbe građe korisnici dostavljaju potrebne podatke prema Protokolu rada knjižnica.

Protokol možete preuzeti OVDJE!

NAPOMENA ZA VRAĆANJE KNJIGA U KNJIŽNICU ODSJEKA U PETRINJI

Budući da je u knjižnici Odsjeka u Petrinji u tijeku evakuacija knjižnice, molimo studente koji imaju zadužene knjige u knjižnici u Petrinji da knjige vrate u što kraćem roku putem pošte ili dolaskom u Petrinju uz prethodnu najavu elektroničkom poštom (knjiznicapt[at]ufzg.hr). Knjige je moguće vratiti i u središnju knjižnicu u Zagrebu, uz naznaku da se vraćaju za knjižnicu u Petrinji. Molimo da pri vraćanju knjiga u omotnici ostavite sljedeće osobne podatke: ime i prezime, JMBAG broj s iksice, naziv studija i godinu studija te datum vraćanja knjiga.

U sastavu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluju tri visokoškolske knjižnice na lokacijama u Zagrebu, Čakovcu i Petrinji. Knjižnice su organizirane kao ustrojbene jedinice fakulteta i u njima se obavlja knjižnična i informacijsko-referalna djelatnost za potrebe izvođenja nastave, znanstveno-istraživačkog i studentskog rada. Budući da se znanstveno-istraživačka djelatnost i nastava provode u društvenim, humanističkim, prirodoslovnim i interdisciplinarnim poljima i područjima te umjetničkim područjima, zadaća je knjižnica izgrađivati fondove svojih knjižnica u skladu sa studijskim programima i potrebama znanstveno-nastavnog osoblja.

Knjižnice Učiteljskog fakulteta svojim korisnicima, ponajprije studentima i znanstveno-nastavnom te nenastavnom osoblju na fakultetu, osiguravaju dostupnost informacija i pristup knjižničnoj građi u skladu s potrebama studiranja i znanstveno-istraživačke djelatnosti, osiguravaju dostupnost i mogućnost korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, pružaju usluge s ciljem podizanja razine kvalitete studiranja te opće razine informacijske pismenosti. Svoje usluge knjižnica pruža i potencijalnim korisnicima kao što su stručni djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama, korisnici koji se bave stručnim i znanstveno-istraživačkim radom na Sveučilištu te članovi šire društvene zajednice čije je područje djelovanja u fokusu odgojno-obrazovnog i umjetničkih područja. Kvalitetnoj izgradnji knjižničnih zbirki doprinose vlastita izdanja Učiteljskog fakulteta te ocjenski radovi pohranjeni u digitalnom repozitoriju Fakulteta. Dodatna razina kvalitete knjižničnih usluga razvija se u suradnji sa srodnim knjižnicama te stalnim stručnim usavršavanjem knjižničara.

Knjižnice Učiteljskog fakulteta uz dugu tradiciju postojanja razvijaju se kao središnji informacijsko-komunikacijski centri u kojima se osiguravaju resursi za posredovanje i razmjenu znanstvenih i stručnih informacija na različitim medijima i novim informacijskim okruženjima te se njeguje pozitivno ozračje za znanstveni, intelektualni i kreativni razvoj svakog korisnika i cjeloživotno učenje.

ČAKOVEC

tel. 040/370-010

Radno vrijeme za korisnike knjižnice:
pon. – pet. 7:00 – 15:00 sati

Posudba i vraćanje knjiga:
8:00 – 10:30 sati
12:00 – 14:00 sati

PETRINJA

tel. 044/551-316
fax. 044/551-328

Radno vrijeme za korisnike:
pon. – pet. 8:00 – 15:00 sati

Posudba i vraćanje knjiga:
8:00 – 12:00 sati

Knjižnica je za studente izvanrednog studija otvorena svaku prvu subotu u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati.

ZAGREB

Tel: 01/6327-358
Tel: 01/6327-357

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice
pon. – pet.: 8:00 -15:00

Posudba i vraćanje knjiga
pon. – pet.: 9:00 – 15:00

Knjižnica je za studente izvanrednog studija otvorena svaku prvu subotu u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati.

U slučaju promjene korisnike obavještavamo putem mrežnih stranica Fakulteta.