Radno vrijeme Knjižnica 11. i 12. lipnja 2020. (blagdan Tijelovo)

Zbog nadolazećeg blagdana 11. lipnja 2020. godine, knjižnica će za posudbu i vraćanje knjiga sljedeći tjedan raditi u utorak 9. lipnja 2020. i u srijedu 10. lipnja 2020. od 10 do 12 sati.

Ponovno omogućena posudba i vraćanje knjiga u knjižnicama Fakulteta

Poštovani korisnici,

knjižnica započinje s posudbom i vraćanjem knjiga od 1. lipnja 2020. godine. Građa se vraća i posuđuje utorkom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 sati.
Korisnik može posuditi građu isključivo uz prethodnu narudžbu elektroničkom poštom.
Literatura se naručuje prema Uputama za posudbu i vraćanje knjiga u knjižnicama Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vrijeme bolesti COVID-19.
Knjige se vraćaju u posebne kutije, a građa po povratu stoji u karanteni 72 sata. U Uputama je opisano kako je potrebno vratiti knjige.
Upute za posudbu i vraćanje građe su objavljene na studentskom portalu 2CO2 u kategoriji Studentska služba, mjesto knjižnicaUFZG.
Upute je moguće preuzeti uz prethodnu prijavu na studentski portal 2CO2.
Broj korisnika koji mogu posuditi građu u dane posudbe je ograničen, pa molimo korisnike da se pridržavaju Uputa.
Narudžbe za posudbu literature mogu se slati od srijede 27. svibnja 2020. godine, na sljedeće adrese knjižnica Fakulteta:

U sastavu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluju tri visokoškolske knjižnice na lokacijama u Zagrebu, Čakovcu i Petrinji. Knjižnice su organizirane kao ustrojbene jedinice fakulteta i u njima se obavlja knjižnična i informacijsko-referalna djelatnost za potrebe izvođenja nastave, znanstveno-istraživačkog i studentskog rada. Budući da se znanstveno-istraživačka djelatnost i nastava provode u društvenim, humanističkim, prirodoslovnim i interdisciplinarnim poljima i područjima te umjetničkim područjima, zadaća je knjižnica izgrađivati fondove svojih knjižnica u skladu sa studijskim programima i potrebama znanstveno-nastavnog osoblja.

Knjižnice Učiteljskog fakulteta svojim korisnicima, ponajprije studentima i znanstveno-nastavnom te nenastavnom osoblju na fakultetu, osiguravaju dostupnost informacija i pristup knjižničnoj građi u skladu s potrebama studiranja i znanstveno-istraživačke djelatnosti, osiguravaju dostupnost i mogućnost korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, pružaju usluge s ciljem podizanja razine kvalitete studiranja te opće razine informacijske pismenosti. Svoje usluge knjižnica pruža i potencijalnim korisnicima kao što su stručni djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama, korisnici koji se bave stručnim i znanstveno-istraživačkim radom na Sveučilištu te članovi šire društvene zajednice čije je područje djelovanja u fokusu odgojno-obrazovnog i umjetničkih područja. Kvalitetnoj izgradnji knjižničnih zbirki doprinose vlastita izdanja Učiteljskog fakulteta te ocjenski radovi pohranjeni u digitalnom repozitoriju Fakulteta. Dodatna razina kvalitete knjižničnih usluga razvija se u suradnji sa srodnim knjižnicama te stalnim stručnim usavršavanjem knjižničara.

Knjižnice Učiteljskog fakulteta uz dugu tradiciju postojanja razvijaju se kao središnji informacijsko-komunikacijski centri u kojima se osiguravaju resursi za posredovanje i razmjenu znanstvenih i stručnih informacija na različitim medijima i novim informacijskim okruženjima te se njeguje pozitivno ozračje za znanstveni, intelektualni i kreativni razvoj svakog korisnika i cjeloživotno učenje.

ČAKOVEC

tel. 040/370-010

Radno vrijeme za korisnike knjižnice:
pon. – pet. 7:00 – 15:00 sati

Posudba i vraćanje knjiga:
8:00 – 10:30 sati
12:00 – 14:00 sati

PETRINJA

tel. 044/551-316
fax. 044/551-328

Radno vrijeme za korisnike:
pon. – pet. 8:00 – 15:00 sati

Posudba i vraćanje knjiga:
8:00 – 12:00 sati

Knjižnica je za studente izvanrednog studija otvorena svaku prvu subotu u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati.

ZAGREB

Tel: 01/6327-358 Fax: 01/6327356

Tel: 01/6327-357

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice
pon. – pet.: 8:00 -18:00

Posudba i vraćanje knjiga
pon. – pet.: 9:00 – 14:00 i 16:00 – 18:00
Svaka prva subota u mjesecu 9:00 – 13:00

U slučaju promjene korisnike obavještavamo putem mrežnih stranica Fakulteta.