Našim dragim korisnicima na svim lokacijama studiranja želimo sretan Božić i uspješnu Novu 2024. godinu!

Knjižnica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Posudba građe tijekom blagdana

Tijekom božićnih blagdana korisnici mogu posuditi građu 3., 4. i 5. siječnja 2024. u terminu od 8-12 sati u knjižnicama na lokaciji u Zagrebu i Petrinji. Knjižnica Odsjeka u Čakovcu za korisnike je otvorena 04. siječnja 2024. u terminu od 8-11 sati.

Obavijest povodom ukidanja COVID-19 mjera i preporuka

Nakon ukidanja svih mjera i preporuka vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19, za posudbu i vraćanje knjiga, te korištenje čitaonice u knjižnici Učiteljskog fakulteta više nije potrebna prethodna najava.

Obavijest o početku rada knjižnice na odsjeku u Petrinji

Početkom nastave u novim prostorima, knjižnica na odsjeku u Petrinji također počinje s radom. Studenti mogu posuđivati literaturu u privremenom kontejneru knjižnice koji se nalazi ispred zgrade Fakulteta.

U sastavu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluju tri visokoškolske knjižnice na lokacijama u Zagrebu, Čakovcu i Petrinji. Knjižnice su organizirane kao ustrojbene jedinice fakulteta i u njima se obavlja knjižnična i informacijsko-referalna djelatnost za potrebe izvođenja nastave, znanstveno-istraživačkog i studentskog rada. Budući da se znanstveno-istraživačka djelatnost i nastava provode u društvenim, humanističkim, prirodoslovnim i interdisciplinarnim poljima i područjima te umjetničkim područjima, zadaća je knjižnica izgrađivati fondove svojih knjižnica u skladu sa studijskim programima i potrebama znanstveno-nastavnog osoblja.

Knjižnice Učiteljskog fakulteta svojim korisnicima, ponajprije studentima i znanstveno-nastavnom te nenastavnom osoblju na fakultetu, osiguravaju dostupnost informacija i pristup knjižničnoj građi u skladu s potrebama studiranja i znanstveno-istraživačke djelatnosti, osiguravaju dostupnost i mogućnost korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, pružaju usluge s ciljem podizanja razine kvalitete studiranja te opće razine informacijske pismenosti. Svoje usluge knjižnica pruža i potencijalnim korisnicima kao što su stručni djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama, korisnici koji se bave stručnim i znanstveno-istraživačkim radom na Sveučilištu te članovi šire društvene zajednice čije je područje djelovanja u fokusu odgojno-obrazovnog i umjetničkih područja. Kvalitetnoj izgradnji knjižničnih zbirki doprinose vlastita izdanja Učiteljskog fakulteta te ocjenski radovi pohranjeni u digitalnom repozitoriju Fakulteta. Dodatna razina kvalitete knjižničnih usluga razvija se u suradnji sa srodnim knjižnicama te stalnim stručnim usavršavanjem knjižničara.

Knjižnice Učiteljskog fakulteta uz dugu tradiciju postojanja razvijaju se kao središnji informacijsko-komunikacijski centri u kojima se osiguravaju resursi za posredovanje i razmjenu znanstvenih i stručnih informacija na različitim medijima i novim informacijskim okruženjima te se njeguje pozitivno ozračje za znanstveni, intelektualni i kreativni razvoj svakog korisnika i cjeloživotno učenje.

Lukin Šimunek, Ana

dipl. bibl. / Knjižnica

Tel. +385 1 6327 358

Maričković, Sandra

mag. bibl.
Knjižnica

Tel. +385 1 6327 358

Dolenec, Lucija

Knjižničar / mag. prim. educ.

Tel. 044 551 316

Tominac, Andreja

dr. sc.
Voditeljica knjižnice / prof., viši knjižničar

Tel. 044 551 316

Kovač, Tatjana

Knjižničar

Tel. 040 370 010

ČAKOVEC

tel. 040/370-010

Radno vrijeme za korisnike knjižnice:
pon. – pet. 7:00 – 15:00 sati

Posudba i vraćanje knjiga:
8:00 – 10:30 sati
12:00 – 14:00 sati

PETRINJA

tel. 099/2100-403

Radno vrijeme za korisnike:
pon. – pet. 8:00 – 15:00 sati

Posudba i vraćanje knjiga:
8:00 – 12:00 sati

Knjižnica je za studente izvanrednog studija otvorena svaku drugu subotu u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati.

ZAGREB

Tel: 01/6327-358
Tel: 01/6327-357

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice
pon. – pet.: 8:00 -15:00

Posudba i vraćanje knjiga
pon. – pet.: 9:00 – 15:00

Knjižnica je za studente izvanrednog studija otvorena svaku prvu subotu u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati.

U slučaju promjene korisnike obavještavamo putem mrežnih stranica Fakulteta.