POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu sa svojom misijom i vizijom, međunarodnim standardima u području visokog obrazovanja, svojom opredijeljenošću prema kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja, znanstvenog, umjetničkog, nastavnog i stručnog rada te upravljanja temelj je sveukupnog djelovanja, a kojim se iskazuje usmjerenost kako Uprave, tako i svih njegovih zaposlenika.

Temeljna načela uspostave sustava osiguravanja kvalitete očituju se:

 • u misiji, viziji i Strategiji Fakulteta te uspostavi načina rada koji vode prema unaprjeđenju kvalitete nastavnog i istraživačkog rada, kao i unaprjeđenju djelatnosti koje pridonose razvoju društva u skladu sa strateškim razvojnim ciljevima
 • u razvoju i upravljanju sustavom osiguravanja kvalitete u skladu sa strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te kriterijima za vanjska vrednovanja koja provodi Agencija za znanosti i visoko obrazovanje
 • u stvaranju poticajnog okružja za promicanje kulture kvalitete na Fakultetu te trajnim naporima za poboljšavanje i unaprjeđenje u nastavi, znanstveno – istraživačkom i stručnom radu
 • u uspostavi sustava praćenja indikatora unaprjeđenja kvalitete kako bi se koristili u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja
 • u uskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete: studentima, djelatnicima Fakulteta, društvenom zajednicom na lokalnoj i nacionalnoj razini, nadležnim ministarstvom i nacionalnim agencijama.

Sustav osiguravanja kvalitete pripada uobičajenim funkcijama Fakulteta i dio je njegova svakodnevnog rada.

 • doc. dr. sc. Ana Šenjug Krleža, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić, zamjenik predsjednice
 • doc. dr. sc. Višnja Rajić, članica, predstavnica Uprave Fakulteta
 • izv. prof. mr. art. Kristina Horvat Blažinović, članica, predstavnica nastavnika
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar, član, predstavnica nastavnika
 • prof. dr. sc. Miroslav Huzjak, predstavnik nastavnika
 • Marin Žužul, dipl. iur., član, predstavnik stručnih službi
 • Vesna Vrbanović Jančić, OŠ Pavleka Miškina u Zagrebu, predstavnica vanjskih korisnika
 • Branka Bencec, OŠ Šegrt Hlapić u Zagrebu, predstavnica vanjskih korisnika
 • Helena Kovač, predstavnica studenata