POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu sa svojom misijom i vizijom, međunarodnim standardima u području visokog obrazovanja, svojom opredijeljenošću prema kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja, znanstvenog, umjetničkog, nastavnog i stručnog rada te upravljanja temelj je sveukupnog djelovanja, a kojim se iskazuje usmjerenost kako Uprave, tako i svih njegovih zaposlenika.

Temeljna načela uspostave sustava osiguravanja kvalitete očituju se:

 • u misiji, viziji i Strategiji Fakulteta te uspostavi načina rada koji vode prema unaprjeđenju kvalitete nastavnog i istraživačkog rada, kao i unaprjeđenju djelatnosti koje pridonose razvoju društva u skladu sa strateškim razvojnim ciljevima
 • u razvoju i upravljanju sustavom osiguravanja kvalitete u skladu sa strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te kriterijima za vanjska vrednovanja koja provodi Agencija za znanosti i visoko obrazovanje
 • u stvaranju poticajnog okružja za promicanje kulture kvalitete na Fakultetu te trajnim naporima za poboljšavanje i unaprjeđenje u nastavi, znanstveno – istraživačkom i stručnom radu
 • u uspostavi sustava praćenja indikatora unaprjeđenja kvalitete kako bi se koristili u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja
 • u uskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete: studentima, djelatnicima Fakulteta, društvenom zajednicom na lokalnoj i nacionalnoj razini, nadležnim ministarstvom i nacionalnim agencijama.

Sustav osiguravanja kvalitete pripada uobičajenim funkcijama Fakulteta i dio je njegova svakodnevnog rada.

 1. prof. dr. sc. Višnja Rajić, koordinatorica, predstavnica Uprave Fakulteta
 2. doc. dr. sc. Martina Mičija Palić, predsjednica Povjerenstva
 3. izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Martina Kolar Billege, članica
 5. izv. prof. dr. sc. Ivana Nikolić, članica
 6. doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić, članica
 7. Marin Žužul, dipl. iur., član
 8. Antonela Perši, predstavnica studenata, članica
 9. Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica OŠ Izidora Kršnjavoga, članica
 10. Maja Bregaš, ravnateljica DV Zvončića, članica