Pročelnica odsjeka: izv. prof. dr. sc. Alena Letina
Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski

Odsjek za učiteljske studije najbrojnija je programska sastavnica Učiteljskoga fakulteta, s ukupno 110 sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Osim u središnjici u Zagrebu, članovi Odsjeka djeluju i na lokacijskim odsjecima u Čakovcu i Petrinji. Učiteljski je odsjek, pod različitim imenima i u različitim vremenima, svoje djelovanje započeo još davne 1919. godine, kada je osnovana Visoka pedagoška škola u Zagrebu, a studij je trajao dvije godine. tijekom poslijeratnoga razdoblja, do 1960. godine, postojao je dvogodišnji i trogodišnji učiteljski studij na Višoj pedagoškoj školi koja je poslije preustrojena u Pedagošku akademiju, dvogodišnju Višu školu za učitelje razredne i predmetne nastave. Kada je 1981. godine provedena integracija s Filozofskim fakultetom, tadašnji Odsjek za razrednu nastavu postao je sastavnicom odjela Pedagogijskih znanosti Filozofskoga fakulteta. Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1998. godine osnovana je Učiteljska akademija sveučilišta u Zagrebu, a učiteljski studij odvijao se u okviru Odsjeka za obrazovanje učitelja. Riječ je o četverogodišnjemu stručnome studiju za izobrazbu nastavnika razredne nastave s jednim pojačanim predmetom: hrvatski jezik i književnost, engleski jezik, njemački jezik, matematika, prirodoslovlje, informatika, likovna kultura i glazbena kultura. Od 2005./2006. akademske godine, a nakon Bolonjske reforme, na današnjemu Odsjeku za učiteljske studije, koji je jedan od triju programskih odsjeka Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izvodi se petogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski studij magistara primarnoga obrazovanja. Budući učitelji mogu izabrati jedan od četiriju modula (hrvatski jezik, informatiku, likovnu kulturu, odgojne znanosti) i dvaju smjerova učiteljskoga studija sa stranim jezicima (njemački ili engleski jezik). Studijski programi obuhvaćaju pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta, temeljne predmete pojedinih struka, metodičku skupinu predmeta i predmete unutar modula ili usmjerenja. U sklopu Odsjeka također se realiziraju programi poslijediplomskoga usavršavanja učitelja (tri doktorska sveučilišna studija i dva specijalistička stručna studija) koji su usmjereni znanstvenoj afirmaciji interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti učiteljske profesije. Upravo s Odsjekom za učiteljske studije povezuje se najduža tradicija učiteljstva u hrvatskoj pa Odsjek 2019. godine slavi 100. obljetnicu djelovanja. Raznolikošću i visokim standardima temeljnoga obrazovanja Odsjek za učiteljske studije sa svojim nastavnicima, vrsnom znanstvenom i stručnom djelatnošću na Sveučilištu i u široj društvenoj zajednici, postao je prepoznatljiv dio nacionalne obrazovne tradicije.