Početci učiteljskog obrazovanja u Petrinji datiraju od 1821. i 1822. godine kada su održavani prvi pedagoški tečajevi. Visoka učiteljska škola u Petrinji djeluje samostalno do 2007. kada je Odlukom Sveučilišta u Zagrebu pripojena Učiteljskom fakultetu u Zagrebu kao podružnica fakulteta. Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Učiteljskog fakulteta od 16. lipnja 2009. ukinut je naziv i status podružnice i promijenjen u naziv Odsjek izvan sjedišta fakulteta u Petrinji, pod kojim nazivom djeluje i danas.

Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata Sisak i Petrinja