Pročelnica odsjeka: izv. prof. dr. sc. Nevenka Maras

Zamjenica pročelnice: doc. dr. sc. Daria Rovan

Povijest Odsjeka za obrazovne studije započinje Odlukom sveučilišnog savjeta od 29. travnja 1971. godine kada je utemeljen Centar za pedagošku izobrazbu i istraživanje, kao posebna sveučilišna institucija, prostorno smještena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1981. Centar je integriran u Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti. Razdvajanjem Filozofskog fakulteta na Filozofski fakultet i Učiteljsku akademiju, Centar je pripao Učiteljskoj akademiji. Zaključkom o razdvajanju od 11. ožujka 1997. god. Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta pripala je pedagoško-didaktička i psihološka izobrazba studenata Filozofskog fakulteta, a Učiteljskom fakultetu (kako ga se već tada imenuje) – pedagoško-didaktička i psihološka izobrazba studenata na ostalim nastavničkim fakultetima (“PMF, ALU, Muzička akademija, Fakultet za defektologiju i Fakultet za fizičku kulturu”).

Primarna je zadaća Odsjeka za obrazovne studije osigurati studentima nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stjecanje profesionalne nastavničke kompetencije za izvođenje nastave onih predmeta koje studiraju u sklopu matičnog preddiplomskog ili diplomskog studija. Uz navedeno Odsjek izvodi dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (PPO) i program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (PSPK).

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (PPO)

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović

Diplomirani studenti nenastavničkih fakulteta i nenastavničkih smjerova (studija) pri nastavničkim fakultetima koji su se već zaposlili kao nastavnici ili se žele zaposliti kao nastavnici predmetne nastave u osnovnoj ili srednjoj školi, svladavaju program dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja, čime stječu odgovarajuće nastavničke kompetencije, a time i nastavničku licencu. Navedene kompetencije trebaju steći i one osobe koje organiziraju obrazovni proces ili sudjeluju u njegovu izvođenju (npr. voditelji stalnog stručnog usavršavanja djelatnika u trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima, pružanje mentorskih usluga i sl.).
Program traje jednu akademsku godinu (polaznici će steći 60 ECTS bodova).
Zbog prirode studija ne postoji mogućnost studiranja na daljinu, no neki kolegiji uključuju djelomično e-učenje. Program je izvanredni.

Sve obavijesti polaznicima nalaze se na 2co2 portalu za studente!


Prijavni obrazac za program Pedagoško-psihološkog obrazovanja (PPO)

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore (PSPK)

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović

Program stjecanja pedagoških kompetencija je program edukacije za stjecanje pedagoških kompetencija za obavljanje poslova strukovnog učitelja i suradnika u nastavi u ustanovama za strukovno obrazovanje te stjecanja pedagoških kompetencija mentora za izvođenje praktične nastave i vježbi kod poslodavca.
Program stjecanja pedagoških kompetencija organizira se u 2 semestra (jedna akademska godina). Završetkom Programa stjecanja pedagoških kompetencija stječe se 60 ECTS bodova.
Zbog prirode studija ne postoji mogućnost studiranja na daljinu, no neki kolegiji uključuju djelomično e-učenje. Program je izvanredni.


Prijavni obrazac za program Pedagoško-psihološkog obrazovanja (PSPK – završenja srednja škola)