Odlukom senata sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2007. Visoka učiteljska škola u Čakovcu pripojena je Učiteljskom fakultetu najprije kao podružnica fakulteta, a zatim kao Odsjek pa danas nosi naziv Učiteljski fakultet – Odsjek u Čakovcu. Na Odsjeku u Čakovcu izvode se Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, zatim Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kao i Diplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a poslijediplomski studenti imaju mogućnost obrazovanja na doktorskom studiju ili na specijalističkim studijima koji se održavaju u Središnjici fakulteta u Zagrebu. Provodi se i pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike, a od akademske godine 2019./2020. i Učiteljski studij s programom engleskoga jezika.Prema statutu Učiteljskoga fakulteta Odsjek vode prodekan za poslovanje, studij i studente i pročelnik Odsjeka. Učiteljski fakultet – Odsjek u Čakovcu u 2019. godini slavi dva velika jubileja: 140 godina izobrazbe učitelja u gradu Čakovcu i 100 godina nastave na hrvatskom jeziku. Nema mnogo ustanova u Hrvatskoj koje bi se mogle dičiti takvim jubilejima, a pogotovo to nije slučaj u malom sjeverozapadnom gradiću Čakovcu. Stoga se s ponosom može ustvrditi da je ta ustanova prebrodila sve Scile i Haribde pa se i danas, nakon 140 godina, u zgradi čakovečkoga Odsjeka Učiteljskoga fakulteta obrazuju učitelji. Imajući na umu svu izazovnu povijest Međimurja, tijekom koje su njime vladali mnogi tuđinci, neizmjerno je važna 100. godišnjica izobrazbe učitelja na hrvatskom jeziku u toj ustanovi.

  Vodič za brucoše – Čakovec 2020./2021.!