Odlukom senata sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2007. Visoka učiteljska škola u Čakovcu pripojena je Učiteljskom fakultetu najprije kao podružnica fakulteta, a zatim kao Odsjek pa danas nosi naziv Učiteljski fakultet – Odsjek u Čakovcu. Na Odsjeku u Čakovcu izvode se Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, zatim Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kao i Diplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a poslijediplomski studenti imaju mogućnost obrazovanja na doktorskom studiju ili na specijalističkim studijima koji se održavaju u Središnjici fakulteta u Zagrebu. Provodi se i program Učiteljskog studija s programom engleskoga jezika, dok je u proceduri dobivanja dopusnice i program Učiteljskog studija s cjeloživotnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih. Prema statutu Učiteljskoga fakulteta Odsjek vodi prodekanica za poslovanje, studij i studente. Učiteljski fakultet – Odsjek u Čakovcu u 2019. godini proslavio je dva velika jubileja: 140 godina izobrazbe učitelja u gradu Čakovcu i 100 godina nastave na hrvatskom jeziku. Nema mnogo ustanova u Hrvatskoj koje se mogu podičiti takvim jubilejima, a pogotovo to nije slučaj u malom sjeverozapadnom gradiću Čakovcu. Stoga se s ponosom može ustvrditi da je ta ustanova prebrodila sve Scile i Haribde pa se i danas, nakon 142 godine, u zgradi čakovečkoga Odsjeka Učiteljskoga fakulteta obrazuju učitelji. Imajući na umu svu izazovnu povijest Međimurja, tijekom koje su njime vladali mnogi tuđinci, neizmjerno je važna činjenica da se već 102. godinu u ovoj ustanovi provodi izobrazba učitelja na hrvatskom jeziku.

  Vodič za brucoše – Čakovec 2022./2023.!