Turnitin je američki softver za provjeru autentičnosti radova.

Web stranica proizvođača dostupna je na adresi: https://www.turnitin.com/.

Podrška za rad sa softverom Turnitin dostupna je online na: https://www.turnitin.com/self-service/support-form.html?okay=ok

Izvori koje softver koristi za provjeru autentičnosti Turnitin:

  • Internet
  • preko 178 milijuna članaka iz znanstvenih časopisa
  • baza dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera
  • dodatni izvori (npr. sustavi Dabar, Hrčak)

Nabavu licencija softvera za provjeru autentičnosti Turnitin za javne visokoškolske ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz proračun Srca, a Srce je provelo proces nabave te koordinira distribuciju licencija i korištenje softvera. Dostupne licence omogućavaju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, ali i sami studenti, sve sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

 

Pristup softveru Turnitin – poveznica

Za prijavu u aplikaciju koristi se AAIEdu korisnički račun

 

1. Prijava i postupak dodavanja dokumenata u sustav za provjeru autentičnosti

– Prilikom prve prijave u sustav potrebno je prihvatiti korisnički ugovor (Slika 1.):

Slika 1.

 

– Nakon prihvaćanja korisničkog ugovora, upisuju se osobni podatci, broj telefona je opcionalan (Slika 2.):

Slika 2.

 

– U slijedećem koraku potrebno je prijaviti se na “Diplomski/Završni” (Class name) (Slika 3.):

Slika 3.

 

– Sustav će u ovom trenutku tražiti upis identifikacijskog ključa (Class ID) i lozinke (Password)

– Navedeni podatci ne smiju biti javno objavljeni, već su studentima dostupni AAIEdu@Hr prijavom u sustavu za Dokumente UFZG (POVEZNICA)

– Dobiveni podatci upisuju se u označena polja (Slika 4.):

Slika 4.

 

– Sustav vas dalje vodi kroz postupak odabira i dodavanja dokumenata u sustav za provjeru:

Slika 5.

 

Slika 6.

 

– Odabir dokumenta sa računala ili ostalih izvora, potrebno je upisati naslov rada (Submission Title), u za to predviđeno polje (Slika 7.):

Slika 7.

 

Slika 8.

 

– Nakon predaje rada (Submit to Turnitin), sustav će automatski započeti provjeru autentičnosti

– Vremensko trajanje provjere ovisi o predanom radu te može uvelike varirati, od nekoliko minuta do više sati

– Kada sustav završi sa provjerom, pojavit će se oznaka postotka podudarnosti autentičnost

– Odabirom postotka pokreće se generiranje izvještaja te mogućnost njegovog preuzimanja (Slika 9.):

 

Slika 9.

 

 

– Za dodatne informacije možete se obratiti na:

– Detaljne upute i informacije SRCA na poveznici: https://www.srce.unizg.hr/spa