Mikulan, Krunoslav

Osnovnu i srednju školu (smjer inokorespondent) završio je u Čakovcu. Godine 1994. stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu naziv profesora engleskog jezika i književnosti i profesora njemačkog jezika i književnosti. Godine 2007. magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom “Društveno-kulturni kontekst djela Joanne Kathleen Rowling i Arthura Ransomea”, a godine 2012. doktorirao je na istome fakultetu s temom “Tvorba identiteta ženskih likova u suvremenoj angloameričkoj fantastičnoj i znanstveno-fantastičnoj književnosti”. U rujnu 1992. godine, zaposlio se u Gimnaziji Čakovec, a sljedeće godine u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu gdje je radio šest godina (od 1993. do 1999.). Predavao je engleski i njemački jezik. U akademskoj godini 1997./1998. honorarno je radio i na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu gdje se stalno zapošljava u rujnu 1999. godine, najprije kao predavač za engleski jezik. Polja profesionalnog interesa su mu teorija književnosti, književna onomastika, multimedija i nove tehnologije u nastavi stranih jezika, hrvatska povijest i numizmatika. Objavio je pet znanstvenih knjiga, devet znanstveno-popularnih knjiga (tri u V. Britaniji, po dvije u Italiji i Češkoj), niz znanstvenih i stručnih radova, veći broj publicističkih članaka, dva romana i nekoliko pripovijedaka, humoreski i putopisa; bio je urednik jednoga zbornika radova i dvaju digitalnih reizdanja. Od 2006. do 2009. pokretač je i urednik (zajedno s doc. dr. sc. Tihomirom Englerom) znanstvenih časopisa LiCuS – Journal of Literature and Cultural Studies te Neos – Journal of New Trends in Education. Od godine 2019. glavni je urednik multidisciplinarnog znanstvenog časopisa Matice hrvatske Hrvatski sjever. Od 2004. do 2007. sudjelovao je u radu Tempus projekta Foreign Languages at Primary Level: Training of Teachers (CD-18049-03) te u izradi dokumenta Kompetencije učitelja i nastavnika stranih jezika u osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj.