Odsjek u Čakovcu

Bukvić, Zlatko

doc. dr. sc.

Žvorc, Ljiljana

spremačica

Tel. 040 370 054

Novak, Maja

spremačica

Tel. 040 370 054

Kermek, Stanka

spremačica

Tel. 040 370 054

Hergotić, Miroslav

djelatnik na održavanju čistoće

Tel. 040 370 054

Žvorc, Dragutin

djelatnik tehničkog održavanja

Tel. 040 370 054

Kraljić, Tihomir

djelatnik tehničkog održavanja

Tel. 040 370 054

Turk, Snježana

Viši stručni referent za opće poslove

Tel. 040 370 000

Šalamun, Igor

dipl. inf., stručni suradnik za informatiku

Tel. 040 370 016 Odsjek u Čakovcu

Kovač, Tatjana

Knjižničar

Tel. 040 370 010

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content