Odsjek u Čakovcu

Žvorc, Ljiljana

spremačica

Tel. 040 370 054

Novak, Maja

spremačica

Tel. 040 370 054

Kermek, Stanka

spremačica

Tel. 040 370 054

Hergotić, Miroslav

djelatnik na održavanju čistoće

Tel. 040 370 054

Žvorc, Dragutin

djelatnik tehničkog održavanja

Tel. 040 370 054

Kraljić, Tihomir

djelatnik tehničkog održavanja

Tel. 040 370 054

Turk, Snježana

Viši stručni referent za opće poslove

Tel. 040 370 000

Šalamun, Igor

dipl. inf., stručni suradnik za informatiku

Tel. 040 370 016

Kovač, Tatjana

Knjižničar

Tel. 040 370 010

Zadravec, Karmen

Stručni referent za studentske poslove

Tel. 040 370 003 karmen.zadravec[at]ufzg.hr referadack[at]ufzg.hr