Nemet, Borna

Borna Nemet hrvatski je državljanin rođen 10. siječnja 1995. godine u Virovitici. Diplomirao  je 2019. godine na Učiteljskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu, te stekao naziv magistra primarnog obrazovanja (s engleskim jezikom u dopunskoj ispravi). Kroz studij, aktivno se bavio studentskom politikom, pravima i kvalitetom te međunarodnim odnosima kao međunarodni tajnik Hrvatskog Studentskog zbora na području Europske Unije, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član Rektorskog kolegija u širem sastavu, Vijeća društveno-humanističkog područja te Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Kroz studij, bio je član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Učiteljskog fakulteta, demonstrator u Informatičkoj službi, asistent u uredu prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju te asistent u uredu prodekanice za nastavu i studente. Od 23. rujna 2019. zaposlen je kao učitelj razredne nastave u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu. Borna Nemet volontirao je u organizaciji simpozija Odjela za rano učenje jezika Hrvatskoga filološkoga društva, međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 11. međunarodne balkanske konferencije obrazovanja i znanosti „Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost“, manifestacije obilježavanja 100 godina Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, manifestacije obilježavanja 50. obljetnice predškolskog odgoja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te niza seminara, radionica, konferencija i aktivnosti za studente Učiteljskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu poput Studentske konferencije znanosti i umjetnosti „Studikon“, konferencije „Ostani u Hrvatskoj“, konferencije „Motiviraj se“, konferencije za studente učitelje „Student Teacher Summit“. Član je Stručnog tima škole stvaralaštva za nadarenu djecu „Novigradsko proljeće“. Za navedene mu je aktivnosti u popularizaciji znanosti i iznimne doprinose studentskom standardu 2017., 2018. i 2019. godine uručena Posebna dekanova nagrada Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te 2019. godine dvije Posebne rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Kandidat je stekao međunarodno iskustvo na programu studentske razmjene u SAD-u 2016., 2017. i 2018. godine. Od listopada 2019. godine kao izvršni voditelj projekta radi na organizaciji zasjedanja Europske Studentske Unije u sklopu predsjedništva Republike Hrvatske Europskom komisijom.

Konzultacije (kabinet 240):

Utorak: 13.00-14.00h

Četvrtak: 12.00-13.00h