Popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na doktorski studij COOZ

Popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na doktorski studij COOZ

 

Popis primljenih pristupnika/ca na doktorski studij “Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti“ (akad. g. 2023./2024. – 4. generacija)

 

Br. Prezime i ime Bodovi
1. Krišto Ana 99
2. Pavletić Doričić Vedrana 96
3. Bajčić Petra 95
4. Srnić Vesna 85
5. Kermeci Marinela 80
6. Žurovski Sara 80
7. Širanović Katarina 77
8. Jurinec Božica 76
9. Šimunić Rod Vedrana 74
10. Stepić Martina 72
11. Žagar Ivana 71
12. Luter Marija 66
13. Filipović Ružica 65
14. Holetić Romana 65
15. Kajm Ferčec Margareta 65
16. Pupić Iva 61
17. Beroš Jelena 60
Pristupnici koji nisu ostvarili pravo na upis
18. Rakoša Mirna 45
19. Majstorić Ines 40

 

 

Prof. dr. sc. Marko Badrić, voditelj doktorskog studija COOZ

Upisi će se moći obaviti od 20. listopada 2023. – detaljne informacije pristupnici će dobiti putem e-maila.