2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata – Erasmus+ stručna praksa

2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata – Erasmus+ stručna praksa

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata – Erasmus+ stručna praksa. Stručnu praksu možete započeti u razdoblju od 12.02.2024. do 01.08.2024., a završetak mobilnosti moguć je najkasnije do 30.09.2024.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Erasmus_SMP/SMP_2023-24/za_prijavu_2023-24/2023-24_Natjecaj_SMP_E__2_krug_-_10.11.23.pdf.

Krajnji rok za online prijave je 29.02.2024. u 12h (podne) – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 29.02.2024. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

Student se samostalno prijavljuje putem online prijavnog obrasca na način opisan u tekstu Natječaja.

Na Učiteljskom fakultetu student dostavlja potrebnu prijavnu dokumentaciju ECTS koordinatorici Fakulteta, doc. dr. sc. Adrijani Višnjić Jevtić (putem e-maila: ).