Budinski, Vesna

Završila je XI. gimnaziju u Zagrebu te Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za učiteljske studije, na kojem je stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim programom hrvatskoga jezika. Bila je učiteljica mentorica od 1996. godine i učiteljica savjetnica od 2001. godine na Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu obranila je magistarski rad na temu Jezične kompetencije učenika na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi u pisanome hrvatskom jeziku 2011. godine, a doktorski rad Metodički sadržajno vremenski optimum u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku 2015. godine. Na istom fakultetu radi od 2009. godine kao predavačica i viša predavačica te kao docentica od 2016. godine. Nositeljica je i izvoditeljica nastave na kolegijima Metodika hrvatskoga jezika, Strategije i metode početnog čitanja i pisanja te Suvremene metodičke teorije. Od 2016. godine predstojnica je Katedre za metodike, članica stručnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu kurikula za nastavni predmet Hrvatski jezik (2017), članica Povjerenstva za izradu Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine (2014). Autorica je i suautorica znanstvenih radova i knjiga u području metodike hrvatskoga jezika s prof. dr. Antom Beženom i doc. dr. sc. Martinom Kolar Billege. Suautorica je višedijelnih udžbenika za nastavu Hrvatskoga jezika u primarnom obrazovanju. Neformalnu podršku obrazovanju dala je kao predsjednica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (2008. – 2010.). Članica je uredništva časopisa Napredak od 2017. godine te članica AMAC-UFZG-a, Udruge autora udžbenika, Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Matice hrvatske. Dobitnica je Godišnje nagrade „Ivan Filipović“ za osnovno školstvo (2008) te Dekanove nagrade (2018) za ukupni doprinos razvitku Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu.

Konzultacije:

Ponedjeljak 13.00 – 14.00,

Utorak 15:00 – 16:00