Katedra za metodike

Golik, Ivana

viša predavačica

Rogulj, Edita

doc. dr. sc.

Canjek-Androić, Sanja

mr. / viša predavačica

Šlezak, Hrvoje

doc. dr. sc.

Letina, Alena

Zamjenica predstojnika katedre za prirodoslovlje, geografiju i povijest / Zamjenica predstojnice katedre za metodike / Pročelnica Odsjeka za učiteljske studije / izv. prof. dr. sc.

Vijtiuk, Nada

prof. dr. sc.

Magdalenić, Branimir

viši predavač / umjetnički savjetnik

Kraljić, Josipa

umjetnička savjetnica

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content