Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu

Vuić, Božica

predavačica

Rimac Jurinović, Maša

dr. sc., poslijedoktorandica

Gruić, Iva

izv. prof. dr. sc.

Gabelica, Marina

izv. prof. dr. sc.

Franc, Vendi

doc. dr. sc.

Budinski, Vesna

izv. prof. dr. sc.