Velički, Vladimira

Nakon završenog Pedagoškog obrazovnog centra Bogdana Ogrizovića 1987. diplomira na Učiteljskoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu diplomirala je kroatistiku (1990), završila poslijediplomski studij (1993) i doktorirala s temom: Književna djela u multimedijskoj obrani i recepcija interaktivnog teksta (2005). Godine 2016. završila je i dodatnu četverogodišnju edukaciju iz Logoterapije i egzistencijalne analize (po Viktoru Franklu). Nekoliko je godina radila kao učiteljica u OŠ Tina Ujevića u Zagrebu, a od 1993. je na Učiteljskom fakultetu, najprije kao asistentica, a od 2016. izvanredna profesorica. Predaje kolegije: Metodika hrvatskoga jezika i književnosti (Odgojiteljski studij), Metodika hrvatskoga jezika (Učiteljski studij) i Odgoj za dobrotu (izborni kolegij). Od 2014. godine obnaša dužnost predstojnice Katedre. Područja znanstvenog i stručnog djelovanja: metodika nastave književnosti i hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole i u predškolskom odgoju, utjecaj medija na recepciju književnih djela, odgoj i ponašanje, razvoj govora kod djece predškolske i mlađe školske dobi, te uloga smisla u poučavanju. Od 1996. do 2001. bila je suradnica u projektu: Hipermedijska obrazovna tehnologija i didaktika medija, od 2002. u projektu: Internet u obrazovanju i multimedijska, od 2007. u projektu: Metode i modeli u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi u dječjim vrtićima te od 2014. – 2017. u projektu HZZ-a: Nastava i škola za net-generacije, Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi (SCHOOL4NET-GEN). Sudjeluje u Erasmus+ projektu: DEAL – Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Young Learners. Autorica je znanstvenih i stručnih radova, knjiga, suautorica čitanaka i priručnika iz Hrvatskoga jezika, autorica znanstvene monografije „Pričanje priča – stvaranje priča“ te nekoliko stručnih knjiga.