Natječaj Erasmus+

Natječaj Erasmus+

Natječaj Erasmus + SMS – studenti studijski boravak – za programske zemlje (EU-KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA103) za akademsku godinu 2020./21.
Tekst Natječaja, popis ustanova s kojima su potpisani sporazumi, postupak prijave, potrebni dokumenti i pripadajući obrasci nalaze se na mrežnoj stranici:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/.
Mole se studenti da pozorno pročitaju tekst natječaja te da se prije prijave obavezno konzultiraju s ECTS koordinatoricom (e-mail ects-koordinator[at]ufzg.hr).

VAŽNE NAPOMENE:

  1. Ispisan prijavni obrazac potrebno je predati u Urudžbeni ured fakulteta do 21. veljače 2020. u 12.00 sati.
  2. Sveučilišta kod kojih kao oznaka stupnja (Level) stoji jedino F (first level – preddiplomski) mogu odabrati samo studenti koji će tijekom 2020./21. godine biti studenti preddiplomskoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja ili će biti studenti 2 ili 3. godine Učiteljskoga studija jer su navedeni sporazumi potpisani samo za tu razinu studija.