1. Koji su uvjeti za upis više godine?

 • Uvjet za upis u 2. godinu studija je ostvareno minimalno 50 ECTS bodova.
 • Uvjet za upis u 3. godinu studija su položeni svi ispiti s 1. godine studija i ostvareno minimalno 50 ECTS bodova s 2. godine studija.
 • Uvjet za upis u 4. godinu studija su položeni svi ispiti s 2. godine studija i ostvareno minimalno 50 ECTS bodova s 3. godine studija.
 • Uvjet za upis u 5. godinu studija su položeni svi ispiti s 3. godine studija i ostvareno minimalno 50 ECTS bodova s 4. godine studija.

2.Kako se obavlja upis u višu godinu studija?

 • Upis u više godine obavlja se online, prema sljedećim koracima:
  1. studenti se u više godine upisuju putem STUDOMATA (omogućen je pristup sa vlastitih računala)
  2. uplatiti troškove upisa u iznosu od 27 eura (svi studenti) i uplatiti troškove školarine – prema izračunu iz Studomata
  3. ispuniti Upisni list na poveznici https://www.ufzg.hr/form/?page=ul i dodati potvrde o uplatama kao privitak dokumentu (potvrde o uplatama: upisnina 27 eura (svi studenti), školarina (svi izvanredni studenti i redoviti ukoliko imaju troškove školarine – vidjeti u Studomatu kod upisa koliki je trošak školarine), troškove Stručno-pedagoške prakse (samo izvanredni studenti prijediplomskog studija RPOO – za 2. godinu studija 132,72 eura; za 3. godinu studija 132,72 eura)). Dokaz o uplati mora biti poslan kao slika ili PDF. Bez stavljenog privitka sa svim potrebnim uplatama na kojem se jasno vidi datum izvršenja transakcije upis se neće moći obaviti!
  4. Nakon što završite proces, sve automatski stiže u studentsku službu. Tek nakon što studentska služba provede upis, u Studomatu će vam biti naznačeno da je upis obavljen u cijelosti.
 • Studenti koji upisuju apsolventsku godinu, upis obavljaju na isti način.
 • Studenti koji upisuju ponavljanje godine, upis obavljaju na isti način (naknadno dolaze u studentsku službu upisati kolegije s više godine ako imaju uvjete za to).
 • Studenti koji se ne mogu sami upisati preko Studomata radi uvjetovanih kolegija, trebaju ispuniti Upisni list i u privitak dodati troškove upisa, nakon toga osobno doći u studentsku službu obaviti upis.

3. Kako se vrši plaćanje prema ECTS bodovima pri upisu u višu godinu?

Uvjeti pri plaćanju školarine kod upisa u višu godinu se razlikuju od samih uvjeta za upis, što znači jedni su uvjeti za upis (objašnjeno kod pitanja 1.), a drugi su uvjeti za plaćanje i oni su sljedeći:

 • Student koji u prethodnoj akademskoj godini iz položenih ispita ostvari 55 ECTS bodova ili više (položeni ispiti iz predmeta tekuće akademske godine + položeni ispiti iz eventualno preostalih ispita prethodne godine studija i položeni ispiti iz upisanih predmeta više godine studija, tzv. „parcijala“), oslobođeni su plaćanja participacije, znači radi se o zbroju svih ispita položenih tokom te akademske godine, neovisno u kojoj godini studija se taj ispit prema Redu predavanja nalazi, odnosno bitno je da je ostvareno minimalno 55 ECTS bodova u toj akademskoj godini, bez obzira s koje studijske godine je položeni
 • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30 (uključivo) ili više i 54 (uključivo) ili manje ECTS bodova obvezni su participirati u troškovima studija na način da se visina školarine obračunava množenjem broja ponovno upisanih tj. nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine u iznosu 15,93 €
 • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju maksimalan iznos participacije.

Primjer:

Ako netko npr. ostvario pravo na upis u 2. godinu studija ostvarivši 52 ECTS boda, on ima uvjete za upis u višu godinu (jer ima više od 50 ECTS bodova), ali mora platiti školarinu jer ima manje od 55 ECTS bodova i plaća tako da plaća razliku do ukupno upisanih, a nepoloženih ECTS bodova, znači ako je u 1. godini upisao/la 60 ECTS bodova plaća razliku od 8 ECTS bodova (60 upisanih ECTS bodova – 52 ostvarena ECTS boda = 8 neostvarenih ECTS bodova).

Apsolventi

 • Redoviti studenti – apsolventi („apsolventska godina“) plaćaju participaciju za troškove studija proporcionalno broju neostvarenih bodova iz nepoloženih ispita i diplomskog /završnog rada (vrijedi za ak. godinu 2023./2024. – Odluka se donosi svake godine u srpnju za sljedeću akademsku godinu – pratiti web stranicu Fakulteta).
 • Izvanredni studenti – apsolventi sami snose troškove upisa u „apsolventsku godinu“ i to 50% od maksimalno utvrđene participacije.