Projekti

The CARE2LEARN project aims to develop an early intervention tool to tackle learning disadvantages by...
Od listopada 2020. godine do rujna 2023. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je na...
Cilj je projekta učinkovitije djelovati na razvoj jezičnih vještina i pismenosti djece koja su zbog...
Glavni cilj planiranih istraživanja je ispitati stavove i (samo)procjene učitelja, ravnatelja, roditelja i učenika o...
Djelatnost Centra nastavlja se na znanstvenoistraživački rad u okviru uspostavnoga znanstvenoga projekta Uspostavljanje međukulturnih poveznica...
Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim,...
Policies Supporting Young People in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and...
Projekt je bio usmjeren na istraživanje prijevoda dječje književnosti i književnosti za mladež na hrvatski...
Projekt se bavi konstrukcijom ženske intelektualne historije u Hrvatskoj i identificira idejne promjene u shvaćanju...
Formal reasoning and semantics (FORMALS) is a research project funded by Croatian Science Foundation (HRZZ)...