Uputa o postupanju – COVID-19

Uputa o postupanju – COVID-19

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i preporuka Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 11. ožujka 2020. godine rektor donosi

Uputu o postupanju

 1. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 odgađaju se sve aktivnosti, koje nisu u izravnoj mjeri vezane uz nastavu.
  (https://www.hzjz.hr/priopcenjamediji/koronavirus-najnoviji-podatci/)
 2. Svi djelatnici Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su se javiti Upravi i ostati u samoizolaciji za vrijeme u kojem će raditi od kuće (ukupno 14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – HZJZ
  (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)
 3. Uprave sastavnica dužne su svakodnevno informirati Upravu Sveučiliša i dostavljati popis studenata u samoizolaciji putem e-pošte: rector[at]unizg.hr.
 4. Svi studenti i djelatnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su ostati u samoizolaciji kako je opisano u Uputi te se javiti Upravi Fakulteta na adresu e-pošte: koronavirus[at]ufzg.hr
  Molimo studente da upišu ime i prezime, godinu i studijsku grupu.
  Molimo studente i djelatnike da u e-mailu navedu osnovne detalje puta (gdje su boravili, kako su putovali, npr. preko kojeg aerodroma, trajanje boravka u inozemstvu).
  Molimo Vas da nastavite pratiti mrežne stranice Fakulteta i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za najnovije podatke i upute. U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku HZJZ (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)
 5. Izostanci studenata s nastave opravdat će se posebnim odlukama rektora odnosno dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Djelatnicima i studentima koji boluju od kroničnih bolesti te trudnicama preporučuje se ostati, od dana izdavanja ovih preporuka, 14 dana kod kuće i raditi od kuće u dogovoru s Upravom, a studenti u dogovoru s nadležnim prodekanom.
 7. Sveučilište u Zagrebu spremno je u najkraćem roku obustaviti izravnu kontaktnu nastavu te donijeti konkretne odluke u vezi s tim sukladno Odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Napomena: Sveučilište u Zagrebu ima oko 66.000 studenata i oko 9.500 nastavnika/zaposlenika/suradnika te je važna njihova zaštita.

Preporuka: Studentski domovi dužni su podignuti mjere higijene na najvišu razinu te povećati dostupnost dezinficijensa. Sastavnice su dužne osigurati dostupnost dezinficijensa te organizirati pojačanu dezinfekciju prostora sukladno uputama HZJZ.