Natječaj za izbor – asistenti

Natječaj za izbor – asistenti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje Matematika, na temelju rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01), na određeno vrijeme na 4 godine, u punom radnom vremenu, na projektu HRZZ UIP-2017-05-9219 „Formalno rasuđivanje i semantike” (FORMALS) – 1 izvršitelj.
 2. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje Pedagogija, grana: Pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na temelju rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01), na određeno vrijeme na 4 godine, u punom radnom vremenu, na projektu HRZZ IP-2019-04-2011 „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MORENEC)“– 1- izvršitelj.

Uvjeti:
Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).

Uvjeti uz točku 1.:

 • završen diplomski ili integrirani studij matematike ili matematike i računarstva
 • upisan doktorski studij matematike, ili ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom, odnosno integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji uz točku 1.:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima

Prijava pod točkom 1. mora sadržavati:

 • presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju
 • prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog, ili integriranog studija
 • životopis
 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa (1-2 stranice teksta)
 • dokaze o dosadašnjim priznanjima, stipendijama i nagradama za izvrsnost u studiranju i istraživački rad (ako postoje)
 • dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu i popis objavljenih radova (uključujući diplomski rad) i izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima (ako postoje)

Uvjeti uz točku 2.:

 • završen sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • prosjek ocjena u preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,5
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • radno iskustvo na radnom mjestu odgajatelja djece rane i predškolske dobi
 • izražen interes za znanstveni rad i profesionalni razvoj
 • visoko razvijene analitičke, suradničke i komunikacijske sposobnosti
 • nagrade i priznanja
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, SPSS, Nvivo).

Prijava pod točkom 2. mora sadržavati:

 • presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju
 • prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog, ili integriranog studija
 • životopis
 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa (1-2 stranice teksta)
 • dokaze o dosadašnjim priznanjima, stipendijama i nagradama za izvrsnost u studiranju i istraživački rad (ako postoje)
 • dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu i popis objavljenih radova (uključujući diplomski rad) i izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima (ako postoje)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
 • druge dokaze o ispunjenju gore navedenih uvjeta.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: „Za natječaj“.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati.
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.