Natječaji za radna mjesta

Natječaji za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb, RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docent u Umjetničkom području, polje: Likovna umjetnost, grana: Likovna pedagogija, na neodređeno vrijeme, s punom radnim vremenom, na Katedri umjetničkog područja – 1 izvršitelj
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent u Interdisciplinarnom području znanosti, polje: Interdisciplinarne humanističke znanosti, grana: Metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti i polje: Filologija, grana: Kroatistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu – 1 izvršitelj
 3. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u Interdisciplinarnom području znanosti, polje: Interdisciplinarne humanističke znanosti i polje: Znanost o umjetnosti, grana: Teatrologija i dramatologija, na određeno vrijeme, s punim radnom vremenom – 1 izvršitelj. Prednost imaju kandidati koji su doktorirali s dramskopedagoškom temom.
 4. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području: Društvene znanosti, polje: Pedagogija, na određeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Odsjeku za odgojiteljski studij, na Katedri za pedagogiju i didaktiku – 1 izvršitelj
 5. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području: Društvene znanosti, polje: Pedagogija, na određeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za pedagogiju i didaktiku u Petrinji – 1 izvršitelj
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u Interdisciplinarnom području znanosti, polje: Ekonomija i polje: Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za informacijske znanosti – 1 izvršitelj
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području: Društvene znanosti, polje: Kineziologija, grana: Sistematska kineziologija i grana: Kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za kineziološku edukaciju – 1 izvršitelj
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Anglistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Anglistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj
 10. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent u Interdisciplinarnom području znanosti, polje: Obrazovne znanosti (pedagogija, glazbena umjetnost), na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri umjetničkog područja – 1 izvršitelj
 11. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent u znanstvenom području: Društvene znanosti, polje: Kineziogija, grana: Sistematska kineziologija i grana: Kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnom vremenom, na Katedri za kineziološku edukaciju – 1 izvršitelj

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).

 1. Prijave moraju sadržavati:
  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
  • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
  • dokaz o državljanstvu;
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: “Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.