Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – knjižničar

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja – knjižničar

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), članka 27. Statuta Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst), Odluke dekana, Klasa: 120-01/20-01/03, Ur. broj: 251-378-05/20/01 od 21. veljače 2020., Izvještaja o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja Klasa: Klasa: 112-01/20-01/03, Ur. broj: 251-378-05-20-20 od 21. travnja 2020., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi: O D L U K U

I

Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto II. vrste – knjižničar, u Odsjeku u Petrinji na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž), te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljenog na Internet stranicama HZZ-a, Područni ured Zagreb, u trajanju od 12. ožujka 2020. do 20. ožujka 2020., oglasnim stranicama N.N.- a, br. 25/2020 od 06. ožujka 2020. te na internet stranicama ustanove od 24. veljače 2020. odabrana je pristupnica Lucija Dolenec koja ispunjava formalne uvjete natječaja: 1. prema Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, 2. poznavanje rada na računalu, 3. ovladavanje kompjutorskim programima u knjižničnim sustavima. 4. poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima i 5. poznavanje engleskog jezika.

II

U roku do uključivo 20. ožujka 2020. prijavu na natječaj predalo je ukupno troje (3) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

PDF Odluke – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja za knjižničara 16. 6. 2020.