Početak nastave u akademskoj godini 2020./2021.

Početak nastave u akademskoj godini 2020./2021.

Obavještavaju se studenti prvih godina Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da je za njih organiziran Tjedan dobrodošlice prema niže navedenim rasporedima, ovisno o lokacijskim odsjecima koje su upisali (Čakovec, Petrinja, Zagreb).

Studenti viših godina, nastavu 1. i 2. listopada pohađaju isključivo on-line koristeći sustav SRCE-a – Merlin (https://merlin.srce.hr).
Na sustav se prijavljuju koristeći svoj AAI@EduHr identitet.