Odluka o dodjeli Dekanove nagrade zaposlenicima i studentima

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade zaposlenicima i studentima

Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić donosi

 

 ODLUKU

o dodjeli Dekanove nagrade zaposlenicima i studentima Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za akademsku godinu 2019./2020.

I.

Dekanovom nagradom za akademsku godinu 2019./2020. nagrađeni su imenovani kako slijedi:

 

 1. Ivana Golik Homolak, predavačica – središnjica u Zagrebu
 2. doc.dr.sc. Ana Šenjug Krleža – središnjica u Zagrebu
 3. Božica Vuić, predavačica – Odsjek u Petrinji
 4. Andrija Večenaj, predavač – Odsjek u Čakovcu
 5. Zdravko Marić – središnjica u Zagrebu
 6. Tomislav Stanković – Odsjek u Petrinji
 7. Dragutin Žvorc – Odsjek u Čakovcu

 

Posebnom dekanovom nagradom nagrađuju se:

 1. izv. prof. art. Luka Petrač – za poseban umjetnički doprinos
 2. prof.dr.sc. Dejana Bouillet – za poseban znanstveni doprinos

 

Posebnim dekanovim priznanjima nagrađuju se:

 1. doc.dr.sc. Marina Gabelica
 2. doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić
 3. doc.dr.sc. Tea Pahić
 4. Marijana Kardum, asistentica
 5. izv.prof.dr.sc. Mario Dumančić
 6. izv.prof.dr.sc. Predrag Oreški
 7. Marko Gregurić, viši predavač