Javni poziv za iskazivanje interesa

Javni poziv za iskazivanje interesa

Na temelju članka 7. i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, pozivamo Vas na iskazivanje interesa za pružanje usluge lektoriranja i grafičkog dizajniranja Kurikuluma za edukaciju sveučilišnih nastavnika (autorice: Vlatka Domović, Sanja Brajković i Dejana Bouillet). Kurikulum je sastavni dio projekta „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ kojeg u suradnji provode Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, uz sudjelovanje partnerskih visokih učilišta.

OPĆI PODACI O NARUČITELJU
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 1000 Zagreb
OIB: 72226488129
Telefon: 01 6327 300, fax: 01 6177 860
Internetska adresa: www.ufzg.unizg.hr

UVJETI ZA USLUGU LEKTORIRANJA

  • magistar/ra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
  • iskustvo u lektoriranju sveučilišne nastavne literature

UVJETI ZA USLUGU GRAFIČKOG DIZAJNA

  • magistar/ra grafike, likovne kulture, novih medija, informatičkih i srodnih usmjerenja
  • iskustvo u grafičkom dizajniranju sveučilišne nastavne literature

OPIS KURIKULUMA

  • 170.921 znakova s prazninama
  • 12 slikovnih ili grafičkih prikaza
  • 10 tablica

NAKNADA ZA OBAVLJENU USLUGU
Sukladno specifikaciji troškovnika projekta za svaku je uslugu predviđena naknada u iznosu od 3.000,00 kn bruto.

ROK IZVRŠENJA USLUGE
Rok: 4 tjedna od ugovaranja usluge

ROK I NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA
Interes se iskazuje elektronskim putem, na elektroničku adresu voditeljice projekta (dejana.bouillet[at]ufzg.hr), uz prilaganje životopisa u kojem su navedene reference kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za pojedinu uslugu.
Rok za iskazivanje interesa je 19. listopad 2020. godine. Zakašnjele prijave neće se razmatrati.