Reakreditacija @UFZG

Reakreditacija @UFZG

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu, Stručno povjerenstvo Agencije će posjetiti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Želite li članovima Stručnog povjerenstva dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge ili želite pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije, do 28. listopada 2020., na https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare.

Dobivene informacije će se koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.