UFZG-AZOO-MORENEC

UFZG-AZOO-MORENEC

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao održavanje stručnih skupova u on-line okruženju 15. i 22. listopada 2020. godine. Oba skupa organizirana su u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti – MORENEC“ (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dejana Bouillet). Skupovi su bili posvećeni predstavljanju samog projekta, ključnih teorijskih koncepta, iskustvima u radu s djecom izloženoj riziku socijalne isključenosti i podataka o pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja toj skupini djece u Hrvatskoj.
Na skupu su uz predavače sudjelovali ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji koji su zaposleni u 10 dječjih vrtića u kojima će se provoditi pokusna primjena mjernih instrumenata razvijenih u okviru projekta, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje i članice istraživačkog tima. Ukupno je na svakom skupu bilo više od 100 sudionika.