Iskazivanje interesa za pružanje usluge tehničke pripreme kvalitativnih i kvantitativnih podataka

Iskazivanje interesa za pružanje usluge tehničke pripreme kvalitativnih i kvantitativnih podataka

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa
Na temelju članka 7. i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, pozivamo Vas na iskazivanje interesa za pružanje usluge tehničke pripreme kvalitativnih i kvantitativnih podataka u istraživanju Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MORENEC)“

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje – POZIV ZA TEHNIČKU USLUGU