Prelazak na nastavu na daljinu

Prelazak na nastavu na daljinu

U skladu s Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera – nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 27. studenoga 2020., na temelju čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (na snazi od 15. 7. 2020.), dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi sljedeću

ODLUKU

o organizaciji nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do kraja zimskog semestra akad. god. 2020./21.

Zbog epidemije bolesti COVID-19, a prema rezultatima Ankete (N=1064) o provođenju nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Studentskog zbora koju su ispunili studenti Učiteljskog fakulteta, organizacija nastavnog procesa na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 30. 11. 2020. godine do kraja zimskog semestra akad. god. 2020./2021. odvijat će se prvenstveno na daljinu, uz iznimku praktične nastave i studentskih vježbi, kako bi se osiguralo ostvarivanje ishoda učenja, uzimajući u obzir značajke tih specifičnih oblika nastave.

Mole se nastavnici da od ponedjeljka, 30. 11. 2020. nastavu svih predavanja, seminara i vježbi (kada je to moguće) organiziraju u online obliku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tekst Odluke u PDF-u možete preuzeti ovdje – Odluka o organizaciji nastave na Učiteljskom fakulteta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Siniša Opić, dekan