Obavijest o upisima na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Obavijest o upisima na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Za sve kandidate obavještene telefonskim putem ili mailom, upisi će se održati:

 • U subotu 5. 12. 2020. od 9:00 do 13:00 sati i
 • U tjednu od 7. 12. 2020. do 11. 12. 2020.
 • U vremenu od:
  • pon, uto, sri, petak od 8:30 do 10:00 i od 12:00 do 13:30
  • četvrtak od 12:00 do 13:30 i od 15:00 do 18:00

Cijena Programa je 7.200,00kn i može se uplatiti u dvije jednake rate (prva rata pri upisu, a druga do kraja prvog semestra), uplaćuje se na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „troškovi upisa za PSPK“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata.

Na upis je potrebno donijeti sljedeće:

 1. Svjedodžbu o završenoj školi, original na uvid i preslika
 2. rodni list, original ili ovjerena preslika ( može iz e-građaina)
 3. domovnicu, original ili ovjerena preslika ( može iz e-građaina)
 4. preslika osobne iskaznice
 5. potvrdu o uplaćenim troškovima Programa (moguće je platiti na dvije rate, prva pri upisu od 3.600,00 kn) uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „troškovi upisa za PSPK“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata (vlastiti OIB)
 6. potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „upisnina za PSPK“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata (vlastiti OIB)
 7. indeks (kupujete sami na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu); cijena indeksa je 150,00 kn
 8. dvije fotografije (4 cm x 6 cm)

Za sve dodatne informacije obratiti se voditeljici studija na mail marina.duranovic[at]ufzg.hr i/ili Studentskoj službi na mail referada[at]ufzg.hr