Odluka o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja – Javorski Milošić, I.

Odluka o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja – Javorski Milošić, I.

Dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi: Odluku
I
Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Ureda za znanost i međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Uredu za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž), objavljenog na Internet stranicama HZZ-a, u trajanju od 27. studenog 2020. do 7. prosinca 2020., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 131/2020 od 27. studenog 2020. te na Internet stranicama ustanove od 26. studenog 2020. odabrana je pristupnica Ida Javorski Milošić koja najbolje ispunjava kriterij prethodnog radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje engleskog jezika, s obzirom da imenovana ima preko 10 godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima na fakultetu, te je profesorica povijesti i engleskog jezika i književnosti.

II
U roku do uključivo 7. prosinca 2020. prijavu na natječaj predalo je ukupno petnaest (15) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

PDF Odluke možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja voditelj ureda za znanost i međunarodnu suradnju 28.12. 2020