Odluka o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja – Perić, A.

Odluka o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja – Perić, A.

dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi: Odluku
I
Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. vrste, interni naziv: suradnik u Uredu za znanost i međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Uredu za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž), objavljenog na Internet stranicama HZZ-a, u trajanju od 27. studenog 2020. do 7. prosinca 2020., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 131/2020 od 27. studenog 2020. te na Internet stranicama ustanove od 26. studenog 2020. odabrana je pristupnica Ana Perić koja ispunjava sve natječajne uvjete: 1. završen sveučilišni preddiplomski studij-prvostupnik, prijašnji VŠS, 2. jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 3. znanje rada na računalu, 4. aktivno znanje engleskog jezika, te njezine stručne kvalifikacije i dosadašnje radno iskustvo u najvećoj mjeri udovoljavaju potrebama tog radnog mjesta.
II
U roku do uključivo 7. prosinca 2020. prijavu na natječaj predalo je ukupno četrdeset sedam (47) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

PDF Odluke možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja suradnik u uredu za znanost i međunarodnu suradnju 28.12. 2020.