Natječaj za studente i njihove mentore

Natječaj za studente i njihove mentore

Dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Opić dana 27. siječnja 2021. raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje prijava za financiranje odlazaka na znanstvene/stručne skupove studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izlažu radove sa svojim mentorima, nastavnicima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 15. ožujka 2021. do 31. ožujka 2022.

I.
Raspisuje se natječaj za financiranje odlazaka na znanstvene/stručne skupove studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izlažu radove sa svojim mentorima, nastavnicima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 15. ožujka 2021. do 31. ožujka 2022.

II.
Studentima se dodjeljuju tri novčane naknade godišnje u visini od 3.000,00 kn.

III.
Studente na natječaj mogu isključivo prijaviti njihovi mentori, koautori putem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog natječaja.

IV.
Mentor može prijaviti jedan rad i jednog studenta, a uz prijavu mentor treba priložiti sažetak rada i prošireni sažetak rada na hrvatskom ili engleskom jeziku (3600 znakova s prazninama).
Za prijavu na natječaj nije nužno da su kandidati već prihvaćeni za sudjelovanje na skupu.

V.
Vlastoručno potpisane prijave (u PDF obliku) zaprimaju se do 25. veljače 2021. slanjem na e-mail: iro[at]ufzg.hr. Nepotpune prijave ili prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na oba spola.

VI.
Odluka o dodjeli stipendija donijet će se na temelju zaključka Stručnog povjerenstva te će se dostaviti svim podnositeljima prijedloga putem e-maila i objaviti na mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti ovdje (PDF) – Natječaj za financiranje odlaska na skupove studentima 2021.
PDF obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje – Obrazac natječaja za financiranje odlaska na skupove studentima 2021.