Početak nastave: Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Početak nastave: Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Ljetni semestar ak. god. 2020./2021. počinje 1. 3. 2021.

Uvažavajući epidemiološku situaciju, a sukladno Preporukama MZO i HZJZ, nastava na Učiteljskom fakultetu odvijat će se PRVENSTVENO NA DALJINU, U ONLINE OBLIKU, uz iznimku praktične nastave, metodičkih vježbi i studentskih vježbi, kako bi se osiguralo ostvarivanje ishode učenja, uzimajući obzir značajke tih specifičnih oblika nastave.