Popis primljenih pristupnika 3. generacije doktorskog studija – “Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti“

Popis primljenih pristupnika 3. generacije doktorskog studija – “Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti“

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje popis primljenih pristupnika/ca na doktorski studij “Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti“ (akad. god. 2021./2022.) – 3. generacija

  Prezime i ime Bodovi
1. Lovrek Seničić Monika 107
2. Biškup Helena 87
3. Obučina Helena 82
4. Begić Jasenka 75
5. Conar Ivana 70
6. Gajšek Martina 70
7. Đurić Želimir 70
8. Gilić Slavica 69
9. Horvat Lea 65
10. Kušec Manuela 65
11. Krkić Drobić Aida 65
12. Matić Anja 65
13. Pamić Marija 65
14. Žunić Lončarić Ivana 65
15. Bagarić Domagoj 64
16. Pašić Daliborka 64
17. Gušec Valentina 60
18. Jurković Ivana 60
19. Grgec Katarina 55
20. Senić Antonija 55