Natječaj za izradu logotipa Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta

Natječaj za izradu logotipa Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta raspisao je Natječaj za izradu logotipa Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta sa svrhom dobivanja jedinstvenog i prepoznatljivog logotipa kao temelja za sustavnu prezentaciju i komunikaciju djelovanja putem tekstilnih i digitalnih medija.

Radovi se dostavljaju u jednoj datoteci isključivo slanjem e-pošte na mail: ufzg.studentski.zbor@gmail.com s naslovom e-maila „Natječaj za logotip“. U e-mailu je potrebno navesti ime i prezime, datum rođenja, kontakt mobitel i naziv učilišta.

Rok za dostavu radova je do 24. siječnja 2022. godine do 12:00, a izabrani logotip će biti objavljen 31. siječnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći u dokumentu. – PDF