Vremenik i postupak prijave i upisa za kvotu Hrvati izvan RH #2022.

Vremenik i postupak prijave i upisa za kvotu Hrvati izvan RH #2022.

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu

Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01 ako je prijava za Zagreb
OIB(pristupnika)-02 ako je prijava za Petrinju
OIB(pristupnika)-03 ako je prijava za Čakovec
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 350,00 kn (slovima: tristotineipedeset kuna)

Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj mora biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti i šifra lokacije kojoj se pristupa!

Primjerak uplatnice provjerite ovdje.

Odluka o plaćanju provjere predispozicija (posebno neka pogledaju kandidati koji izlaze na jesenski upisni rok!!!)

  • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta putem portala www.postani-student.hr
  • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
  • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri:
    • za ljetni upisni rok bit će objavljen 1. srpnja 2022. godine (petak) do 12:00 sati na stranicama Fakulteta
    • za jesenski upisni rok bit će objavljen 2. rujna 2022. godine (petak) do 12:00 sati na stranicama Fakulteta
  • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

Za kandidate Hrvate izvan RH koji se u 1. god studija upisuju u okviru posebne kvote, po posebnim uvjetima, a za koje je potrebno priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2, informacije o načinu, vremenu i uvjetima polaganja (poznavanja hrvatskog jezika) mogu pronaći na stranicama NCVVO.

Obrazac za prijavu za Učiteljski studij!

Obrazac za prijavu za studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja!

LJETNI UPISNI ROK 2022./2023.

Prijave za upis i razredbeni postupak

Kandidati studijske programe prijavljuju dostavom prijavnog
obrasca s propisanom dokumentacijom Učiteljskom fakultetu u
Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb

do 24. lipnja 2022.


Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za upis na
Učiteljskom fakultetu

Dodatnu provjeru posebnih sposobnosti provodi Učiteljski
fakultet. Prijava se vrši uplatom sredstava (350,00kn) na
IBAN fakulteta. Jedna uplata vrijedi za sve tri lokacije
(potrebno je naznačiti prvi izbor).

do 24. lipnja 2022.

Provjera posebnih sposobnosti

Prema rasporedu Učiteljskog fakulteta na stranici
www.ufzg.unizg.hr

4., 5. i 6. srpnja 2022.

(ponedjeljak, utorak, srijeda)


Objava rezultata provjere posebnih sposobnosti na
stranicama Fakulteta

8. srpnja 2022.

Rok za žalbe
na rezultate provjere posebnih sposobnosti ( Žalbe se
podnose Fakultetu isključivo elektronički. Fakultet će se o
žalbama očitovati također isključivo elektronički.)

10. srpnja 2022.

Konačni ispravci
Unosi ih Fakultet – nakon žalbi o rezultatima dodatnih
učeničkih postignuća.

11. srpnja 2022.

Objava konačnih rang-lista
za upise u studijske programe na stranici Fakulteta

18. srpnja 2022.

Upisi na Učiteljski fakultet

Fakultet će objaviti detaljne upute na web stranici
www.ufzg.unizg.hr

21. i 22. srpnja 2022. (sve lokacije)