Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja – 2 radna mjesta i 1 naslovno

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja – 2 radna mjesta i 1 naslovno

KLASA: 112-01/22-01/11
URBROJ: 251-378-04-22-2
Zagreb, 14. srpnja 2022.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,
RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor – trajno zvanje, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, znanstvena grana: germanistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: pedagogija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje: kineziologija (predmet: Kineziološka kultura) – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).

 1. Prijave za radna mjesta moraju sadržavati:
  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
  • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
  • dokaz o državljanstvu;
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).
  • potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati. Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavještavaju se pristupnici da se ugovor o radu potpisuje za rad na sve tri lokacije Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Zagreb, Čakovec i Petrinja, te da u slučaju zaposlenja mogu biti obvezani da rade na bilo kojoj od lokacija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili na više njih.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Natječaj (PDF) možete preuzeti ovdje – Natječaj 2022 2 radna mjesta i 1 naslovno 14. 7. 2022